วิธีใช้ปลั๊กอินอินเทอร์เน็ตใน Safari สำหรับ Mac

ใช้ปลั๊กอินเมื่อจำเป็นเท่านั้น ดูปลั๊กอินที่ติดตั้งแล้ว และควบคุมว่าต้องการให้เว็บไซต์ใช้ปลั๊กอินเมื่อใด

Safari ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ที่ใช้มาตรฐานเว็บ HTML5 เพื่อให้หน้าเว็บโหลดได้เร็วยิ่งขึ้น ประหยัดพลังงาน และเพิ่มความปลอดภัย Safari โหลดหน้าเว็บได้ดีขึ้นเมื่อใช้คอนเทนต์ดังกล่าว

เว็บไซต์บางเว็บต้องใช้ปลั๊กอินอย่างเช่น Flash หรือ Java เพื่อแสดงวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือคอนเทนต์กรรมสิทธิ์อื่นๆ คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอินดังกล่าวได้ จากนั้นใช้ Safari เพื่อเปิดปลั๊กอินสำหรับเว็บไซต์ที่คุณเข้าดู เมื่อคุณเปิดปลั๊กอิน ปลั๊กอินจะใช้งานได้ตราบใดที่คุณยังใช้ปลั๊กอินนั้นเป็นประจำบนเว็บไซต์ใดๆ

เปิดปลั๊กอิน

เมื่อดูเว็บไซต์ที่ต้องใช้ปลั๊กอินเพื่อแสดงคอนเทนต์ คุณอาจเห็นตัวยึดตรงจุดที่คอนเทนต์นั้นจะปรากฏขึ้น ตัวยึดอาจแจ้งว่าปลั๊กอินหายไป หรือคุณควรคลิกเพื่อใช้ปลั๊กอิน หรือปลั๊กอินถูกบล็อค ล้าสมัย หรือมีการเตือนความปลอดภัย คลิกตัวยึดเพื่อดูเพิ่มเติม 

ตัวยึด: คลิกเพื่อใช้ Flash

หากติดตั้งปลั๊กอินไว้แล้ว Safari อาจถามว่าจะใช้ปลั๊กอินเพียงครั้งเดียวหรือใช้ทุกครั้งที่คุณเข้าดูเว็บไชต์ ดังนี้

คุณต้องการใช้ Flash บน 'example.com' หรือไม่

 • ใช้ครั้งเดียว: Safari จะใช้ปลั๊กอินเพื่อแสดงคอนเทนต์บนเว็บไซต์นี้ระหว่างการดูครั้งนี้ ครั้งต่อไปที่คุณเข้าดูเว็บไซต์ Safari จะถามอีกครั้ง
 • ใช้ทุกครั้ง: Safari จะใช้ปลั๊กอินเพื่อแสดงคอนเทนต์สำหรับเว็บไซต์นี้ และจะเปิดปลั๊กอินไว้ตราบใดที่คุณยังเข้าดูเว็บไซต์เป็นประจำ
 • ยกเลิก: Safari จะไม่ใช้ปลั๊กอินเพื่อแสดงคอนเทนต์บนเว็บไซต์นี้ระหว่างการดูครั้งนี้ ครั้งต่อไปที่คุณเข้าดูเว็บไซต์ Safari จะถามอีกครั้ง

Safari อาจถามด้วยว่าคุณต้องการเชื่อถือเว็บไซต์ให้ใช้ปลั๊กอินหรือไม่ ดังนี้

กล่องโต้ตอบ: คุณต้องการเชื่อถือหรือไม่

 • เชื่อถือ: Safari อนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ปลั๊กอินได้ และไม่ถามอีก
 • ไม่ใช่ตอนนี้: Safari ไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ปลั๊กอินในครั้งนั้น แต่จะถามอีกครั้งเมื่อคุณเข้าดูเว็บไซต์ในครั้งต่อไป
 • ไม่เลยสำหรับเว็บไซต์นี้: Safari ไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ปลั๊กอินไม่ว่าจะในขณะนี้หรือในอนาคต

อนุญาตหรือบล็อคเว็บไซต์ไม่ให้ใช้ปลั๊กอิน

เลือก Safari > การตั้งค่า จากนั้นคลิก "ความปลอดภัย"

หากต้องการปิดปลั๊กอินทั้งหมดสำหรับทุกเว็บไซต์ ให้ยกเลิกการเลือก "อนุญาตปลั๊กอิน" เว็บไซต์ที่ต้องใช้ปลั๊กอินอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง หรืออาจแสดงตัวยึดแทนคอนเทนต์ของปลั๊กอิน หรืออาจขอให้คุณติดตั้งปลั๊กอิน

บานหน้าต่างความปลอดภัย

หากต้องการดูปลั๊กอินที่ติดตั้งแล้วหรือปิดปลั๊กอินบางตัวสำหรับทุกเว็บไซต์ ให้คลิกปุ่มการตั้งค่าปลั๊กอิน แล้วยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับปลั๊กอินนั้นๆ

บานหน้าต่างการตั้งค่าปลั๊กอิน

คุณยังสามารถกำหนดค่าปลั๊กอินสำหรับเว็บไซต์บางเว็บได้อีกด้วย ไม่ว่าเว็บไซต์นั้นจะต้องใช้ปลั๊กอินหรือไม่ก็ตามในขณะนั้น

บานหน้าต่างการตั้งค่าปลั๊กอิน

ที่นี้ คุณจะเห็นเว็บไซต์ที่เปิดอยู่หรือกำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้ให้ใช้ปลั๊กอินนั้น ให้ใช้เมนูป๊อปอัพเพื่อกำหนดค่านโยบายการบล็อคสำหรับเว็บไซต์แต่ละเว็บ ดังนี้

 • ถาม: Safari จะถามคุณก่อนที่จะอนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ปลั๊กอิน

 • ปิด: Safari จะพยายามโหลดคอนเทนต์โดยไม่ใช้ปลั๊กอิน หากไซต์ต้องใช้ปลั๊กอิน Safari จะบล็อคปลั๊กอินและอาจแสดงตัวยึดแทนคอนเทนต์ของปลั๊กอิน

 • เปิด: Safari จะอนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ปลั๊กอินได้ นอกเสียจากว่า Apple จะกำลังใช้การกักกันไฟล์เพื่อบล็อคปลั๊กอินเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย (ตัวอย่าง)

สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วคลิกป๊อปอัพเมนู แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

 • เปิดใช้งานการปกป้องความปลอดภัย: Safari จะอนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ปลั๊กอินได้ แม้ว่า Apple จะกำลังใช้การกักกันไฟล์เพื่อบล็อคปลั๊กอินก็ตาม วิธีนี้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ดังนั้นไม่ควรเลือกการตั้งค่านี้นอกเสียจากว่าคุณจะเชื่อถือเว็บไซต์ ใน Safari 10 การตั้งค่านี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อปลั๊กอินถูกบล็อคเท่านั้น

 • ทำงานในเซฟโหมด: หากคุณอนุญาตให้ปลั๊กอินทำงานในเซฟโหมดได้ Safari จะอนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ปลั๊กอิน และจะใช้การตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับมัลแวร์ที่มีมาให้ใน Mac ของคุณ หากคุณใช้งานในโหมดไม่ปลอดภัย Safari จะอนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ปลั๊กอินได้ แต่จะไม่ตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับมัลแวร์ วิธีนี้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ดังนั้นไม่ควรปิดใช้งานเซฟโหมดนอกเสียจากว่าคุณจะเชื่อถือเว็บไซต์และไม่สามารถดูคอนเทนต์ด้วยวิธีอื่นแล้วเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: