ใช้เครื่องแสดงผล Handy Tech BasicBraille กับ VoiceOver

เมื่อใช้เครื่องแสดงผล HandyTech Basic Braille กับ VoiceOver บน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณสามารถใช้คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้ 

คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องแสดงผลเหล่านี้

  • Basic Braille 16
  • Basic Braille 20
  • Basic Braille 32
  • Basic Braille 40
  • Basic Braille 48
  • Basic Braille 64
  • Basic Braille 80

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปรายการก่อนหน้า 1
เลื่อนไปรายการถัดไป 4
รายการแรก 1 + 2 + 3
รายการสุดท้าย 4 + 5 + 6
ไปยังแถบสถานะ 2 + 3 + 4
เปิดใช้งานปุ่มย้อนกลับ หากมี 1 + 2

การเลื่อน

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนซ้ายหนึ่งหน้า 2 + 4 + 6
เลื่อนขวาหนึ่งหน้า 1 + 3 + 5
เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้า 3 + 4 + 5 + 6
เลื่อนลงหนึ่งหน้า 1 + 4 + 5 + 6

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปยังรายการก่อนหน้าโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ 3
เลื่อนไปยังรายการถัดไปโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ 6
เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ก่อนหน้า 2 + 3
เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ถัดไป 5 + 6

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
แตะรายการที่เลือกสองครั้ง เราเตอร์
เลือกรายการใต้นิ้ว 3 + 6
เปิดใช้ปุ่มโฮม 1 + 2 + 5
เปิดใช้ปุ่มลบ 1 + 4 + 5
เปิดใช้ปุ่มรีเทิร์น 1 + 5
เปิดใช้ปุ่มเพิ่มเสียง 3 + 4 + 5
เปิดใช้ปุ่มลดเสียง 1 + 2 + 6
เปิดใช้ปุ่มดีดออก 1 + 4 + 6

การอ่าน

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
อ่านหน้าเริ่มต้นจากรายการที่เลือก 1 + 2 + 3 + 5
อ่านหน้าเริ่มต้นจากรายการบนสุด 2 + 4 + 5 + 6
พูดหมายเลขหน้าหรือแถวที่แสดงอยู่ 3 + 4

การแก้ไข

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลือกทั้งหมด 2 + 3 + 4 + 6
เลือกข้อความ 2 + 5 + 6
เลิกเลือกข้อความ 2 + 3 + 5
Tab 2 + 3 + 4 + 5
Shift tab 1 + 2 + 5 + 6
ตัด 1 + 3 + 4 + 6
คัดลอก 1 + 4
วาง 1 + 2 + 3 + 6
เลิกทำ 1 + 3 + 5 + 6
ทำกลับมาใหม่ 2 + 3 + 4 + 6
เปลี่ยนป้ายของรายการ 1 + 2 + 3 + 4 + 6

การควบคุม

VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
สลับเปิดหรือปิดม่านหน้าจอ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
หยุดพูดหรือให้พูดต่อ 1 + 2 + 3 + 4
สลับเปิดหรือปิดเสียงพูด 1 + 3 + 4
วิธีใช้ VoiceOver 1 + 3

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม ตำแหน่งเคอร์เซอร์
คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย 2
คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา 5
สลับเปิดหรือปิดประวัติการประกาศ 1 + 3 + 4 + 5
โหมดการแสดงผลถัดไป 1 + 2 + 4 + 5
โหมดการป้อนข้อมูลถัดไป 2 + 3 + 6

เครื่องแสดงผล HandyTech BasicBraille ไม่มีปุ่มป้อนข้อมูล Perkins ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ได้กับคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver

แต่เครื่องแสดงผล HandyTech BasicBraille จะใช้ปุ่มหกปุ่มที่มีชื่อ 1 ถึง 6 แทน โดยสามารถใช้ปุ่มเหล่านี้ในการประเมินคำสั่งทั่วไปที่ผู้ใช้มีกับเครื่องแสดงผลที่มีปุ่มป้อนข้อมูลแบบ Perkins เช่น จุด 1 ถึง จุด 8 และสเปซบาร์

 

วันที่เผยแพร่: