เกี่ยวกับข้อความเตือน "เชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้" บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้และค้นหาวิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ

การตั้งค่าการเชื่อถือในอุปกรณ์ของคุณหมายถึงอะไร

เมื่อคุณเชื่อมต่อ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นเป็นครั้งแรก ข้อความเตือนจะถามว่าคุณเชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นหรือไม่ ดังนี้

 • คอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้จะสามารถซิงค์กับอุปกรณ์ เข้าถึงรูปภาพ วิดีโอ รายชื่อ และคอนเทนต์อื่นๆ ของอุปกรณ์ของคุณได้ คอมพิวเตอร์เหล่านี้จะยังคงเชื่อถือได้ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อถือ หรือลบอุปกรณ์ของคุณ
 • ใน iOS 16 หรือใหม่กว่า ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ หากคุณเปิดการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
 • หากคุณเลือกที่จะไม่เชื่อถือคอมพิวเตอร์ ให้คุณบล็อคการเข้าถึงคอนเทนต์บนอุปกรณ์ของคุณ ข้อความเตือนจะปรากฎทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

เลือกว่าจะเชื่อถือคอมพิวเตอร์หรือไม่

 1. เชื่อมต่อ iPhone, iPad หรือ iPod touch เข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ
 2. หากมีรหัส ให้ป้อนรหัสของคุณเพื่อปลดล็อค iPhone, iPad หรือ iPod touch
 3. หากคุณต้องการอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณได้ ให้เลือกอุปกรณ์ของคุณใน Finder แล้วคลิกเชื่อถือ หรือหากคุณใช้ iTunes ให้คลิกดำเนินการต่อ
  หน้าจอ iPhone ที่แสดง
 4. บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ยืนยันว่าคุณอนุญาตให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้าถึงข้อมูลของคุณได้ หากคุณไม่ต้องการเชื่อถือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่อไว้ ให้แตะ "ไม่เชื่อถือ" บนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณต้องการเชื่อถือคอมพิวเตอร์ ให้แตะเชื่อถือ

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้

อุปกรณ์ของคุณจะจดจำคอมพิวเตอร์ที่คุณเลือกไว้ว่าเชื่อถือหากคุณไม่ต้องการเชื่อถือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นอีกต่อไป ให้รีเซ็ตการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

 1. ไปที่การตั้งค่า จากนั้นแตะทั่วไป
 2. แตะถ่ายโอนหรือรีเซ็ต [อุปกรณ์]
 3. แตะรีเซ็ต จากนั้นแตะรีเซ็ตตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัว 

ในตอนนี้ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่เคยเชื่อถือไว้ จากนั้นจะมีข้อความเตือนถามว่าคุณเชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นหรือไม่  

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อความเตือน

หากคุณแตะ "เชื่อถือ" หรือ "ไม่เชื่อถือ" แต่คอมพิวเตอร์ไม่ตอบรับคำตอบของคุณ หรือหากข้อความเตือนไม่ปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ลองอีกครั้งหลังจากที่ทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว

 1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมี macOS เวอร์ชั่นล่าสุดหรือ iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดหากคุณดาวน์โหลด iTunes สำหรับ Windows จาก Microsoft Store แล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน iTunes Mobile Device Helper (ตัวช่วยสำหรับอุปกรณ์มือถือของ iTunes)เป็นรายการเริ่มต้นระบบ
 2. ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง
 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 4. รีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch
 5. รีเซ็ตการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวของคุณ
 6. รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > ถ่ายโอนหรือรีเซ็ต [อุปกรณ์] > รีเซ็ต แล้วแตะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตเครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่าน การตั้งค่าเซลลูลาร์ รวมถึงการตั้งค่า VPN และ APN ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ด้วย

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: