ขอรับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ภายหลังบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายสิ้นสุด

อุปกรณ์ Apple ทุกชนิดมาพร้อมบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใน 90 วัน หากคุณตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองของคุณและพบว่าอุปกรณ์ Apple ของคุณไม่ครอบคลุมบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคทางโทรศัพท์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย คุณยังมีทางเลือกอื่น

อุปกรณ์ยังคงอยู่ในระยะเวลารับประกัน

หากอุปกรณ์ของคุณยังอยู่ในการรับประกันแบบจำกัดของเรา คุณยังสามารถซื้อแผน AppleCare+ หรือ AppleCare Protection Plan เพื่อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

หากคุณไม่เข้าเกณฑ์ในการซื้อแผน AppleCare คุณสามารถซื้อบริการช่วยเหลือแบบครั้งเดียวได้

ผลิตภัณฑ์และตัวเลือกการซื้อบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาค ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกอื่น การรับประกันแบบจำกัดของ Apple และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองของ AppleCare จะอยู่นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ให้โดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

อุปกรณ์อยู่นอกระยะเวลารับประกัน

หากอุปกรณ์ของคุณไม่ได้อยู่ในการรับประกันแบบจำกัด หรือไม่ได้รับความคุ้มครองโดยแผน AppleCare+ หรือ AppleCare Protection Plan ของเราอีกต่อไป คุณสามารถซื้อการบริการช่วยเหลือแบบครั้งเดียวได้

วันที่เผยแพร่: