การโรมมิ่งเครือข่าย Wi-Fi ด้วยมาตรฐาน 802.11k, 802.11r และ 802.11v บน iOS, iPadOS และ macOS

ดูวิธีที่ iOS, iPadOS และ macOS ปรับปรุงการโรมมิ่งของลูกข่ายโดยใช้มาตรฐานเครือข่าย Wi-Fi

iOS, iPadOS และ macOS รองรับการโรมมิ่งลูกข่ายที่ปรับให้เหมาะสมบนเครือข่าย Wi-Fi ขององค์กร มาตรฐาน k, r, และ v ของ 802.11 Working Group ช่วยให้ลูกข่ายทำการโรมมิ่งจากจุดเชื่อมต่อสัญญาณ (AP) ไปยัง AP ภายในเครือข่ายเดียวกันได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

802.11k

มาตรฐาน 802.11k จะช่วยให้อุปกรณ์ค้นหา AP ที่อยู่ใกล้เคียงที่พร้อมใช้งานเป็นเป้าหมายการโรมมิ่งได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้างรายการช่องสัญญาณที่ปรับให้เหมาะสม เมื่อ AP ในปัจจุบันมีความแรงของสัญญาณอ่อน อุปกรณ์จะสแกนหา AP เป้าหมายจากรายการนี้

802.11r

เมื่ออุปกรณ์ของคุณโรมมิ่งจาก AP หนึ่งไปยังอีก AP หนึ่งในเครือข่ายเดียวกัน มาตรฐาน 802.11r จะใช้คุณสมบัติที่เรียกว่า Fast Basic Service Set Transition (FT) ในการรับรองความถูกต้องอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น FT ทำงานร่วมกับวิธีการรับรองความถูกต้องด้วยคีย์ที่แชร์ล่วงหน้า (PSK) และ 802.1X

iOS 10 และใหม่กว่า, iPadOS และ macOS 12 มาพร้อมการรองรับมาตรฐาน Adaptive 802.11r บนเครือข่ายไร้สายของ Cisco มาตรฐาน Adaptive 802.11r จะมี FT โดยไม่ต้องเปิดใช้งาน 802.11r บนเครือข่ายไร้สายของ Cisco ที่มีการกำหนดค่า หากต้องการรองรับ Adaptive 802.11r เครือข่าย Cisco จะต้องใช้รหัสตัวควบคุมเวอร์ชั่น 8.3 หรือใหม่กว่า

802.11v

iOS, iPadOS และ macOS รองรับการทำงาน 802.11v บนอุปกรณ์บางประเภทต่อไปนี้

 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบ Basic Service Set (BSS)
 • Disassociation Imminent
 • Directed Multicast Service (DMS)
 • BSS Max Idle Service

การจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบ BSS ที่มี Disassociation Imminent ช่วยให้เลเยอร์การควบคุมของเครือข่ายส่งผลต่อลักษณะการทำงานของการโรมมิ่งของลูกข่าย โดยการให้ข้อมูลโหลดของจุดเชื่อมต่อสัญญาณที่อยู่ใกล้เคียง อุปกรณ์จะนำข้อมูลนี้มาพิจารณาเมื่อตัดสินใจเลือกเป้าหมายการโรมมิ่งที่เป็นไปได้

DMS จะปรับการการรับส่งข้อมูลแบบมัลติคาสต์ให้เหมาะสมบนเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารแบบมัลติคาสต์ให้ดียิ่งขึ้นและยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์

BSS Max Idle Service จะช่วยให้ลูกค้าและจุดเชื่อมต่อสัญญาณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะยังคงเชื่อมโยงเป็นระยะเวลาเท่าใดเมื่อไม่มีการรับส่งข้อมูล อุปกรณ์จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์

เมื่อคุณรวมความสามารถของมาตรฐาน 802.11k และ 802.11v เพื่อค้นหา AP เป้าหมายที่ดีที่สุดให้เร็วยิ่งขึ้น เข้ากับการเชื่อมโยง AP ที่เร็วขึ้นของ FT แอปก็จะสามารถทำงานได้เร็วขึ้น และคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งาน Wi-Fi ที่ดีขึ้นใน iOS, iPadOS และ macOS


ตรวจสอบความเข้ากันได้

ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์เครือข่าย Wi-Fi ส่วนใหญ่จะรองรับมาตรฐาน 802.11k, 802.11v และ 802.11r (FT) คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณสมบัติเหล่านี้บนเราเตอร์ Wi-Fi ก่อน เครือข่ายของคุณจึงจะใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ได้ การตั้งค่าจะแตกต่างกันไป ดังนั้นโปรดตรวจสอบรายละเอียดจากคู่มือเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณ

รายการด้านล่างนี้จะแสดงอุปกรณ์ iOS, iPadOS และ macOS ที่สามารถรองรับมาตรฐาน 802.11k, 802.11r และ 802.11v ได้ หากต้องการใช้ 802.11k และ 802.11r คุณจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มี iOS 6 หรือใหม่กว่า หรือ macOS 12 หรือใหม่กว่า หากต้องการใช้ 802.11v คุณจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มี iOS 7 หรือใหม่กว่า หรือ macOS 12 หรือใหม่กว่า หากต้องการใช้ Adaptive 802.11r คุณจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มี iOS 10 หรือใหม่กว่า หรือ macOS 12 หรือใหม่กว่า

macOS จำกัดการใช้งานเฉพาะคอมพิวเตอร์ Mac ที่มี Apple Silicon เท่านั้น

802.11k และ r

 • iPhone 4s และใหม่กว่า
 • iPad Pro และใหม่กว่า
 • iPad Air และใหม่กว่า
 • iPad mini และใหม่กว่า
 • iPad (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า
 • iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า
 • คอมพิวเตอร์ Mac ที่มี Apple Silicon

Adaptive 802.11r

 • iPhone 6s และใหม่กว่า
 • iPad Pro และใหม่กว่า
 • iPad Air (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า
 • iPad (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า
 • iPod touch (รุ่นที่ 7)
 • คอมพิวเตอร์ Mac ที่มี Apple Silicon

802.11v

 • iPhone 5c, iPhone 5s และใหม่กว่า
 • iPad Pro และใหม่กว่า
 • iPad Air และใหม่กว่า
 • iPad mini 2 และใหม่กว่า
 • iPad (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า
 • iPod touch (รุ่นที่ 6) และใหม่กว่า
 • คอมพิวเตอร์ Mac ที่มี Apple Silicon

การทำงานร่วมกันกับ 802.11w

iOS, iPadOS และ macOS ที่รองรับ 802.11k, 802.11r และ 802.11v จะใช้งานได้กับเครือข่ายที่เปิดใช้งานเฟรมการจัดการ (PMF) ที่มีการป้องกันของ 802.11w

การแคชแบบ Pairwise Master Key Identifier

iOS, iPadOS และ macOS ยังรองรับการแคชแบบ Pairwise Master Key Identifier (PMKID) อีกด้วย คุณสามารถใช้การแคชแบบ PMKID กับอุปกรณ์ของผู้จำหน่ายบางประเภทเพื่อปรับปรุงการโรมมิ่งระหว่าง AP "Sticky Key Caching" (SKC) คือการแคชแบบ PMKID รูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ SKC ไม่เทียบเท่าหรือเข้าได้กับ Opportunistic Key Caching (OKC)

ดูเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่อุปกรณ์ที่ใช้งาน iOS และ iPadOS โรมมิ่งในสภาพแวดล้อม Wi-Fi ขององค์กร

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่อุปกรณ์ที่ใช้งาน macOS โรมมิ่งในสภาพแวดล้อม Wi-Fi ขององค์กร

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานเหล่านี้จากเว็บไซต์ IEEE ดังนี้

ดูวิธีระบุรุ่นของอุปกรณ์เหล่านี้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: