การโรมมิ่งเครือข่าย Wi-Fi ด้วยมาตรฐาน 802.11k, 802.11r และ 802.11v บน iOS

ดูวิธีที่ iOS ปรับปรุงการโรมมิ่งของลูกข่ายโดยใช้มาตรฐานเครือข่าย Wi-Fi

iOS รองรับการโรมมิ่งของลูกข่ายที่ได้รับการปรับปรุงบนเครือข่าย Wi-Fi ขององค์กร มาตรฐาน k, r, และ v ของ 802.11 Working Group ช่วยให้ลูกข่ายทำการโรมมิ่งจากจุดเชื่อมต่อสัญญาณ (AP) ไปยัง AP ภายในเครือข่ายเดียวกันได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

802.11k

มาตรฐาน 802.11k จะช่วยให้ iOS ค้นหา AP ที่อยู่ใกล้เคียงที่พร้อมใช้งานเป็นเป้าหมายการโรมมิ่งได้เร็วขึ้น ด้วยการสร้างรายการช่องสัญญาณที่ปรับให้เหมาะสม เมื่อ AP ในปัจจุบันมีความแรงของสัญญาณอ่อน อุปกรณ์จะสแกนหา AP เป้าหมายจากรายการนี้

802.11r

เมื่ออุปกรณ์ iOS ทำการโรมมิ่งจาก AP หนึ่งไปยังอีก AP หนึ่งในเครือข่ายเดียวกัน มาตรฐาน 802.11r จะใช้คุณสมบัติที่เรียกว่า Fast Basic Service Set Transition (FT) ในการรับรองความถูกต้องอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น FT ทำงานร่วมกับวิธีการรับรองความถูกต้องด้วยคีย์ที่แชร์ล่วงหน้า (PSK) และ 802.1X

iOS 10 และใหม่กว่ามาพร้อมการรองรับมาตรฐาน Adaptive 802.11r บนเครือข่ายไร้สายของ Cisco มาตรฐาน Adaptive 802.11r จะมี FT โดยไม่ต้องเปิดใช้งาน 802.11r บนเครือข่ายไร้สายของ Cisco ที่มีการกำหนดค่า

802.11v

iOS รองรับฟังก์ชั่นการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบ Basic Service Set (BSS) ของมาตรฐาน 802.11v บนอุปกรณ์บางประเภท การจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบ BSS ช่วยให้เลเยอร์การควบคุมของเครือข่ายส่งผลต่อลักษณะการทำงานของการโรมมิ่งของลูกข่าย โดยการให้ข้อมูลโหลดของจุดเชื่อมต่อสัญญาณที่อยู่ใกล้เคียง iOS จะนำข้อมูลนี้มาพิจารณาเมื่อตัดสินใจเลือกเป้าหมายการโรมมิ่งที่เป็นไปได้

เมื่อคุณรวมความสามารถของมาตรฐาน 802.11k และ 802.11v ในการค้นหา AP เป้าหมายที่ดีที่สุดได้เร็วยิ่งขึ้นเข้ากับการเชื่อมโยง AP ที่เร็วขึ้นของ FT แอพก็จะสามารถทำงานได้เร็วขึ้น และคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งาน Wi-Fi ที่ดีขึ้นใน iOS

ดูเพิ่มเติม

ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์เครือข่าย Wi-Fi ส่วนใหญ่จะรองรับมาตรฐาน 802.11k, 802.11v และ 802.11r (FT) คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณสมบัติเหล่านี้บนเราเตอร์ Wi-Fi ก่อน เครือข่ายของคุณจึงจะใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ได้ การตั้งค่าจะแตกต่างกันไป ดังนั้นโปรดตรวจสอบรายละเอียดจากคู่มือเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณ

รายการด้านล่างนี้จะแสดงอุปกรณ์ iOS ที่สามารถรองรับมาตรฐาน 802.11k, 802.11r และ 802.11v ได้ คุณต้องใช้ iOS 6 หรือใหม่กว่าเพื่อใช้มาตรฐาน 802.11k และ 802.11r คุณต้องใช้ iOS 7 หรือใหม่กว่าเพื่อใช้มาตรฐาน 802.11v คุณต้องใช้ iOS 10 หรือใหม่กว่าเพื่อใช้มาตรฐาน Adaptive 802.11r

802.11k และ r

 • iPhone 4s และใหม่กว่า
 • iPad Pro และใหม่กว่า
 • iPad Air และใหม่กว่า
 • iPad mini และใหม่กว่า
 • iPad (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า
 • iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า

Adaptive 802.11r

 • iPhone 6s และใหม่กว่า
 • iPad Pro และใหม่กว่า
 • iPad (รุ่นที่ 5)
 • iPad (รุ่นที่ 6)

802.11v

 • iPhone 5c, iPhone 5s และใหม่กว่า
 • iPad Pro และใหม่กว่า
 • iPad Air และใหม่กว่า
 • iPad mini 2 และใหม่กว่า
 • iPad (รุ่นที่ 5)
 • iPad (รุ่นที่ 6)
 • iPod touch (รุ่นที่ 6)

อุปกรณ์ iOS ทั้งหมดยังรองรับการแคชแบบ Pairwise Master Key Identifier (การแคชแบบ PMKID) ด้วย iOS 5.1 และใหม่กว่าด้วย คุณสามารถใช้การแคชแบบ PMKID กับอุปกรณ์ของ Cisco บางประเภทเพื่อปรับปรุงการโรมมิ่งระหว่าง AP "Sticky Key Caching" (SKC) คือการแคชแบบ PMKID รูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ SKC ไม่เทียบเท่าหรือเข้าได้กับ Opportunistic Key Caching (OKC)

หากต้องการรองรับ Adaptive 802.11r เครือข่าย Cisco จะต้องใช้รหัสตัวควบคุมเวอร์ชั่น 8.3 หรือใหม่กว่า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโรมมิ่งด้วย iOS 8 หรือใหม่กว่า ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานเหล่านี้จากเว็บไซต์ IEEE ดังนี้

เรียนรู้วิธีระบุรุ่นของอุปกรณ์ iOS:

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: