ใช้เครื่องแสดงผล HIMS Braille EDGE 40 กับ VoiceOver บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ใช้เครื่องแสดงผล HIMS Braille EDGE 40 กับ VoiceOver บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ คุณสามารถใช้คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปรายการก่อนหน้า แป้นซ้ายทางซ้ายหรือแป้นขวาทางซ้าย
เลื่อนไปรายการถัดไป แป้นซ้ายทางขวาหรือแป้นขวาทางขวา

การเลื่อน

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนซ้ายหนึ่งหน้า F5
เลื่อนขวาหนึ่งหน้า F6
เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้า F7
เลื่อนลงหนึ่งหน้า F8

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปยังรายการก่อนหน้าโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ แป้นซ้ายขึ้นหรือแป้นขวาขึ้น
เลื่อนไปยังรายการถัดไปโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ แป้นซ้ายลงหรือแป้นขวาลง
เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ก่อนหน้า F1
เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ถัดไป F2

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
แตะรายการที่เลือกสองครั้ง เราเตอร์

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย ซ้ายขึ้นหรือขวาขึ้น
คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา ซ้ายลงหรือขวาลง
สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม ตำแหน่งเคอร์เซอร์
สลับเปลี่ยนระหว่างอักษรเบรลล์แบบย่อและไม่ย่อ F3
สลับเปลี่ยนระหว่างอักษรเบรลล์แบบแปดจุดกับแบบหกจุด F4

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการคำสั่งสากล

 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: