ใช้ HIMS Braille Sense Plus กับ VoiceOver ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

เมื่อใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์ HIMS Braille Sense Plus กับ VoiceOver ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ คุณสามารถใช้คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์คำสั่งต่อไปนี้ได้

คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์คำสั่งต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับจอแสดงผลเหล่านี้

  • Braille Sense Plus 32
  • Braille Sense Plus 18
  • Braille Sense U2
  • Braille Sense U2 Mini 

เพื่อให้แน่ใจว่าจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของอุปกรณ์
เปิดใช้งานปุ่มโฮม F2

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของอุปกรณ์
แตะรายการที่เลือกสองครั้ง ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์
เลิกทำ F3
เปิดใช้งานปุ่มดีดออก F4

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของจอภาพ
สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม ตำแหน่งเคอร์เซอร์
คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย เลื่อนไปทางซ้าย
คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา เลื่อนไปทางขวา

ดูเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการสากลของคำสั่ง

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: