ใช้เครื่องแสดงผล Humanware Brailliant B 80 กับ VoiceOver

เมื่อใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Humanware Brailliant B 80 กับ VoiceOver บน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณสามารถใช้คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้เพื่อนำทางไปยังส่วนต่างๆ ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปรายการก่อนหน้า ขึ้นหรือ C1
เลื่อนไปรายการถัดไป ลงหรือ C4
เลื่อนไปยังรายการแรก C1 + C2 + C3
เลื่อนไปยังรายการสุดท้าย C4 + C5 + C6
ไปยังแถบสถานะ C2 + C3 + C4
ไปยังศูนย์การแจ้งเตือน C4 + C6
ไปยังศูนย์ควบคุม C2 + C5
เปิดใช้งานปุ่มย้อนกลับ หากมี C1 + C2

การเลื่อน

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนซ้ายหนึ่งหน้า C2 + C4 + C6
เลื่อนขวาหนึ่งหน้า C1 + C3 + C5
เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้า C3 + C4 + C5 + C6
เลื่อนลงหนึ่งหน้า C1 + C4 + C5 + C6

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปยังรายการก่อนหน้าโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ ขึ้น + ซ้าย หรือ C3
เลื่อนไปยังรายการถัดไปโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ ขวา + ลง หรือ C6
เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ก่อนหน้า C2 + C3
เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ถัดไป C5 + C6

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
แตะรายการที่เลือกสองครั้ง เราเตอร์
เลือกรายการใต้นิ้ว C3 + C6
เปิดใช้ปุ่มโฮม C1 + C2 + C5
เปิดใช้ปุ่มลบ C1 + C4 + C5
เปิดใช้ปุ่มรีเทิร์น C1 + C5
เปิดใช้ปุ่มเพิ่มเสียง C3 + C4 + C5
เปิดใช้ปุ่มลดเสียง C1 + C2 + C6
เปิดใช้ปุ่มดีดออก C1 + C4 + C6

การอ่าน

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
อ่านหน้าเริ่มต้นจากรายการที่เลือก C1 + C2 + C3 + C5
อ่านหน้าเริ่มต้นจากรายการบนสุด C2 + C4 + C5 + C6
พูดหมายเลขหน้าหรือแถวที่แสดงอยู่ C3 + C4

การแก้ไข

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลือกทั้งหมด C2 + C5 + C6
เลือกข้อความ C2 + C3 + C5 + C6
เลิกเลือกข้อความ C2 + C3 + C5
Tab C2 + C3 + C4 + C5
Shift Tab C1 + C2 + C5 + C6
ตัด C1 + C3 + C4 + C6
คัดลอก C1 + C4
วาง C1 + C2 + C3 + C6
เลิกทำ C1 + C3 + C5 + C6
ทำกลับมาใหม่ C2 + C3 + C4 + C6
เปลี่ยนป้ายของรายการ C1 + C2 + C3 + C4 + C6

การควบคุม

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
สลับเปิดหรือปิดม่านหน้าจอ C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
หยุดพูดหรือให้พูดต่อ C1 + C2 + C3 + C4
สลับเปิดหรือปิดเสียงพูด C1 + C3 + C4
เริ่มเปิดวิธีใช้ VoiceOver C1 + C3

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม ตำแหน่งเคอร์เซอร์
คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย ซ้ายหรือ C2
คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา ขวาหรือ C5
สลับเปิดหรือปิดประวัติการประกาศ C1 + C3 + C4 + C5
โหมดการแสดงผลถัดไป C1 + C2 + C4 + C5
โหมดการป้อนข้อมูลถัดไป C2 + C3 + C6

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายการสากลของคำสั่งทั่วไป โปรดดูที่คำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: