ขนาดกล่องเมลและขีดจำกัดในการส่งข้อความใน iCloud

ดูข้อมูลเกี่ยวกับขนาดกล่องเมลของบัญชีเมล iCloud และขีดจำกัดในการส่งข้อความ เนื่องจากเมล iCloud ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล จึงมีข้อกำจัดเล็กน้อยในการส่งข้อความ

ขีดจำกัดในการส่งข้อความ  

มีการป้องกันหลายวิธีเพื่อให้มั่นใจว่ามีแต่สมาชิก iCloud เท่านั้นที่สามารถส่งข้อความโดยใช้ iCloud ได้ หนึ่งในวิธีป้องกันเหล่านั้นคือใช้การจำกัดที่สมเหตุสมผลในเรื่อง:

  • จำนวนข้อความทั้งหมดที่คุณสามารถส่งได้ในแต่ละวัน (1,000 ข้อความ)
  • จำนวนผู้รับที่คุณสามารถส่งข้อความหาได้ในแต่ละวัน (ผู้รับ 1000 ราย)
  • จำนวนผู้รับสูงสุดต่อหนึ่งข้อความ (ผู้รับ 500 ราย)
  • ขนาดข้อความขาเข้าและขาออก (20 MB และได้สูงสุด 5 GB เมื่อเปิดใช้ Mail Drop)

บริการเมล iCloud ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเป็นหลัก ห้ามส่งข้อความอีเมลขยะจำนวนมากผ่านเซิร์ฟเวอร์อีเมล iCloud หากต้องการดูข้อตกลงในการเป็นสมาชิกและนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ iCloud โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของ iCloud

เมื่อเกินขีดจำกัดในการส่งข้อความแล้ว คุณอาจเห็นข้อความเตือนต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณดูเมล iCloud:

  • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch: เก็บฉบับสำเนาไว้ในกล่องออกของคุณแล้ว ไม่สามารถส่งข้อความได้เนื่องจากเกินขีดจำกัดการส่งของคุณแล้ว
  • บน Mac: ไม่สามารถส่งข้อความโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ iCloud
  • บนเว็บเมล iCloud: ไม่สามารถส่งข้อความได้ คุณได้ส่งข้อความเกินจำนวนข้อความสูงสุดที่คุณสามารถส่งได้ในแต่ละวันแล้ว (หรือคุณได้ส่งข้อความถึงผู้รับเกินจำนวนผู้รับสูงสุดในแต่ละวันแล้ว) หรือเกินขีดจำกัดของผู้รับ ไม่สามารถส่งข้อความนี้ได้เนื่องจากมีจำนวนผู้รับมากเกินไป

หากคุณยังส่งเกินขีดจำกัดของการส่งข้อความต่อไป โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

  • ตรวจสอบกล่องเมลขาออกของคุณว่ามีข้อความที่ยังไม่ได้ส่งหรือไม่ ส่งอีกครั้งหรือลบข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง
  • ตรวจดูว่ามีซอฟต์แวร์ติดตามเครือข่ายใดๆ ที่อาจกำลังใช้บัญชีเมล iCloud ของคุณเพื่อส่งข้อความโดยอัตโนมัติอยู่หรือไม่ (เช่น ไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตที่จะส่งการเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัย)
  • หากคุณส่งข้อความไปยังกลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าที่อยู่อีเมลในกลุ่มนั้นถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบว่าสะกดที่อยู่อีเมลถูกต้อง)

หากพื้นที่จัดเก็บ iCloud ของคุณเต็ม

เมื่อคุณสมัครใช้ iCloud คุณจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 5 GB โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้พื้นที่เก็บข้อมูลนั้นสำหรับข้อมูลสำรอง, เมล, รูปภาพ iCloud, iCloud Drive และอื่นๆ อีกมากมาย หากพื้นที่จัดเก็บ iCloud ของคุณเต็ม คุณจะไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลด้วยที่อยู่อีเมล iCloud ของคุณได้ หากคุณต้องการพื้นที่จัดเก็บใน iCloud เพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ว่าง หรืออัปเกรดเป็น iCloud+ ได้ทุกเมื่อ

วันที่เผยแพร่: