ใช้เครื่องแสดงผล Humanware BrailleConnect 12 กับ VoiceOver

เมื่อใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Humanware BrailleConnect 12 กับ VoiceOver บน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณสามารถใช้คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปรายการก่อนหน้า ก้านควบคุมบิดซ้าย หรือ D1
เลื่อนไปรายการถัดไป ก้านควบคุมบิดขวา หรือ D4
เลื่อนซ้ายหนึ่งหน้า D2 + D4 + D6
เลื่อนขวาหนึ่งหน้า D1 + D3 + D5
เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้า D3 + D4 + D5 + D6
เลื่อนลงหนึ่งหน้า D1 + D4 + D5 + D6
เปิดใช้ปุ่มโฮม F1 หรือ D1 + D2 + D5
ไปยังแถบสถานะ F2 หรือ D2 + D3 + D4
ไปยังศูนย์การแจ้งเตือน D4 + D6
ไปยังศูนย์ควบคุม D2 + D5
เปิดใช้งานปุ่มย้อนกลับ หากมี F3 หรือ D1 + D2
เลื่อนไปยังส่วนประกอบแรก D1 + D2 + D3
เลื่อนไปยังส่วนประกอบสุดท้าย D4 + D5 + D6
พูดหมายเลขหน้าหรือแถวที่แสดงอยู่ D3 + D4

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปยังรายการก่อนหน้าโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ ก้านควบคุมบิดขึ้น หรือ D3
เลื่อนไปยังรายการถัดไปโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ ก้านควบคุมบิดลง หรือ D6
เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ก่อนหน้า D2 + D3
เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ถัดไป D5 + D6

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
แตะรายการที่เลือกสองครั้ง ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์
เลือกรายการใต้นิ้ว กดก้านควบคุม หรือ D3 + D6
เปิดใช้ปุ่มเพิ่มเสียง D3 + D4 + D5
เปิดใช้ปุ่มลดเสียง D1 + D2 + D6
เปิดใช้ปุ่มดีดออก D1 + D4 + D6
เปิดใช้ปุ่มลบ D1 + D4 + D5
เปิดใช้ปุ่มรีเทิร์น D1 + D5
เปิดใช้ปุ่ม Tab D2 + D3 + D4 + D5
เปิดใช้ปุ่ม Shift และปุ่ม Tab D1 + D2 + D5 + D6
ตัด D1 + D3 + D4 + D6
คัดลอก D1 + D4
วาง D1 + D2 + D3 + D6
เลิกทำ D1 + D3 + D5 + D6
ทำกลับมาใหม่ D2 + D3 + D4 + D6
เลือกข้อความ D2 + D5 + D6
เลือกทั้งหมด D2 + D3 + D5 + D6
เลิกเลือกข้อความ D2 + D3 + D5
สลับเปิดหรือปิดม่านหน้าจอ D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
เปลี่ยนป้ายของรายการ D1 + D2 + D3 + D4 + D6
เริ่มเปิดวิธีใช้ VoiceOver D1 + D3

การอ่าน

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
หยุดพูดหรือให้พูดต่อ F4 หรือ D1 + D2 + D3 + D4
อ่านหน้าเริ่มต้นจากรายการที่เลือก D1 + D2 + D3 + D5
อ่านหน้าเริ่มต้นจากรายการบนสุด D2 + D4 + D5 + D6
สลับเปิดหรือปิดเสียงพูด D1 + D3 + D4

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม ตำแหน่งเคอร์เซอร์
คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย D2
คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา D5
สลับเปิดหรือปิดประวัติการประกาศ D1 + D3 + D4 + D5
วนผ่านโมเดลการแสดงผลอักษรเบรลล์ที่มีให้ใช้งาน D1 + D2 + D4 + D5
วนผ่านโหมดการป้อนอักษรเบรลล์ที่มีให้ใช้งาน D2 + D3 + D6

ดูเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการคำสั่งสากล

 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: