ใช้เครื่องแสดงผล Humanware BrailleNote Apex กับ VoiceOver

เมื่อใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Humanware BrailleNote Apex กับ VoiceOver บน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณสามารถใช้ปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้เพื่อนำทางไปยังส่วนต่างๆ ได้

คำสั่งที่แสดงในบทความนี้สามารถใช้งานได้กับจอแสดงผลต่อไปนี้

  • BrailleNote Apex BT (18,32)
  • BrailleNote Apex QT (18,32)

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปรายการก่อนหน้า แป้น 1
เลื่อนไปรายการถัดไป แป้น 4
เปิดใช้ปุ่มโฮม แป้น 2 + แป้น 3

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
แตะรายการที่เลือกสองครั้ง เราเตอร์
เปิดใช้ปุ่มดีดออก แป้น 1 + แป้น 3
เปิดใช้ปุ่มลบ แป้น 1 + แป้น 2
เปิดใช้ปุ่มรีเทิร์น แป้น 3 + แป้น 4
สลับเปิดหรือปิดม่านหน้าจอ แป้น 1 + แป้น 4

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม ตำแหน่งเคอร์เซอร์
คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย แป้น 2
คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา แป้น 3

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการคำสั่งสากล

 

 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: