ใช้เครื่องแสดงผล Humanware Brailliant กับ VoiceOver

เมื่อใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Humanware Brailliant กับ VoiceOver บน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณสามารถใช้คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้เพื่อนำทางไปยังส่วนต่างๆ ได้

คำสั่งต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องแสดงผล Humanware Brailliant รุ่นต่อไปนี้

  • Brailliant 24
  • Brailliant 32
  • Brailliant 40
  • Brailliant 64
  • Brailliant 80

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปรายการก่อนหน้า ก้านควบคุมบิดซ้าย หรือ D1
เลื่อนไปรายการถัดไป ก้านควบคุมบิดขวา หรือ D4
เลื่อนซ้ายหนึ่งหน้า D2 + D4 + D6
เลื่อนขวาหนึ่งหน้า D1 + D3 + D5
เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้า D3 + D4 + D5 + D6
เลื่อนลงหนึ่งหน้า D1 + D4 + D5 + D6
เปิดใช้ปุ่มโฮม D1 + D2 + D5
ไปยังแถบสถานะ D2 + D3 + D4
ไปยังศูนย์การแจ้งเตือน D4 + D6
ไปยังศูนย์ควบคุม D2 + D5
เปิดใช้งานปุ่มย้อนกลับ หากมี D1 + D2
เลื่อนไปยังรายการแรก D1 + D2 + D3
เลื่อนไปยังรายการสุดท้าย D4 + D5 + D6
พูดหมายเลขหน้าหรือแถวที่แสดงอยู่ D3 + D4

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปยังรายการก่อนหน้าโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ ก้านควบคุมบิดขึ้น หรือ D3
เลื่อนไปยังรายการถัดไปโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ ก้านควบคุมบิดลง หรือ D6
เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ก่อนหน้า D2 + D3
เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ถัดไป D5 + D6

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
แตะรายการที่เลือกสองครั้ง เราเตอร์
เลือกรายการใต้นิ้ว กดก้านควบคุม หรือ D3 + D6
เปิดใช้ปุ่มเพิ่มเสียง D3 + D4 + D5
เปิดใช้ปุ่มลดเสียง D1 + D2 + D6
เปิดใช้ปุ่มดีดออก D1 + D4 + D6
เปิดใช้ปุ่มลบ D1 + D4 + D5
เปิดใช้ปุ่มรีเทิร์น D1 + D5
เปิดใช้ปุ่ม Tab D2 + D3 + D4 + D5
เปิดใช้ปุ่ม Shift และปุ่ม Tab D1 + D2 + D5 + D6
ตัด D1 + D3 + D4 + D6
คัดลอก D1 + D4
วาง D1 + D2 + D3 + D6
เลิกทำ D1 + D3 + D5 + D6
ทำกลับมาใหม่ D2 + D3 + D4 + D6
เลือกข้อความ D2 + D5 + D6
เลือกทั้งหมด D2 + D3 + D5 + D6
เลิกเลือกข้อความ D2 + D3 + D5
สลับเปิดหรือปิดม่านหน้าจอ D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
เปลี่ยนป้ายของรายการ D1 + D2 + D3 + D4 + D6
เริ่มเปิดวิธีใช้ VoiceOver D1 + D3

การอ่าน

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
หยุดพูดหรือให้พูดต่อ D1 + D2 + D3 + D4
อ่านหน้าโดยเริ่มจากรายการที่เลือก D1 + D2 + D3 + D5
อ่านหน้าโดยเริ่มจากด้านบนสุด D2 + D4 + D5 + D6
สลับเปิดหรือปิดเสียงพูด D1 + D3 + D4

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม ตำแหน่งเคอร์เซอร์
คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย D2
คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา D5
สลับเปิดหรือปิดประวัติการประกาศ D1 + D3 + D4 + D5
วนผ่านโหมดการแสดงผลอักษรเบรลล์ที่มีให้ใช้งาน D1 + D2 + D4 + D5
วนผ่านโหมดการป้อนอักษรเบรลล์ที่มีให้ใช้งาน D2 + D3 + D6

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการคำสั่งสากล

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: