ใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์ Baum SuperVario กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

เมื่อใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์ Baum SuperVario กับ VoiceOver ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ คุณสามารถใช้คำสั่งปุ่มต่อไปนี้ได้

คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์คำสั่งต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับจอแสดงผลเหล่านี้

  • SuperVario 32
  • SuperVario 40
  • SuperVario 64
  • SuperVario 80
  • SuperVario2

เพื่อให้แน่ใจว่าจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของจอภาพ
ย้ายไปรายการก่อนหน้า ก้านควบคุมบิดซ้าย หรือ D1
ย้ายไปรายการถัดไป ก้านควบคุมบิดขวา หรือ D4
เลื่อนซ้ายหนึ่งหน้า D2 + D4 + D6
เลื่อนขวาหนึ่งหน้า D1 + D3 + D5
เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้า D3 + D4 + D5 + D6
เลื่อนลงหนึ่งหน้า D1 + D4 + D5 + D6
เปิดใช้งานปุ่มโฮม D1 + D2 + D5
ไปยังแถบสถานะ D2 + D3 + D4
ไปที่ศูนย์การแจ้ง  D4 + D6 
ไปที่ศูนย์ควบคุม D2 + D5
เปิดใช้งานปุ่มย้อนกลับ หากมี D1 + D2
ย้ายไปองค์ประกอบแรก D1 + D2 + D3
ย้ายไปองค์ประกอบสุดท้าย D4 + D5 + D6
พูดหมายเลขหน้าหรือแถวที่แสดงอยู่ พูดหมายเลขหน้าหรือแถวที่แสดงอยู่

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของจอภาพ
ย้ายไปรายการก่อนหน้าโดยใช้การตั้งค่าตัวหมุน ก้านควบคุมบิดขึ้น หรือ D3
ย้ายไปรายการถัดไปโดยใช้การตั้งค่าตัวหมุน ก้านควบคุมบิดลง หรือ D6
เลือกการตั้งค่าตัวหมุนก่อนหน้า D2 + D3
เลือกการตั้งค่าตัวหมุนถัดไป D5 + D6

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของจอภาพ
แตะรายการที่เลือกสองครั้ง ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์
เลือกรายการใต้นิ้วคุณ กดก้านควบคุม หรือ D3 + D6
เปิดใช้งานปุ่มเพิ่มเสียง D3 + D4 + D5
เปิดใช้งานปุ่มลดเสียง D1 + D2 + D6
เปิดใช้งานปุ่มดีดออก D1 + D4 + D6
เปิดใช้งานปุ่มลบ D1 + D4 + D5
เปิดใช้งานปุ่ม Return D1 + D5
เปิดใช้งานปุ่ม Tab D2 + D3 + D4 + D5
เปิดใช้งานปุ่ม Shift และ Tab D1 + D2 + D5 + D6
ตัด D1 + D3 + D4 + D6
คัดลอก D1 + D4
วาง D1 + D2 + D3 + D6
เลิกทำ D1 + D3 + D5 + D6
ทำซ้ำ D2 + D3 + D4 + D6
เลือกข้อความ D2 + D5 + D6
เลือกทั้งหมด  D2 + D3 + D5 + D6
เลิกเลือกข้อความ D2 + D3 + D5
สลับเปิดปิดกรอบหน้าจอ D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
ตั้งชื่อปุ่มกำหนดเอง D1 + D2 + D3 + D4 + D6
เริ่มเปิดวิธีใช้ VoiceOver D1 + D3

การอ่าน

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของจอภาพ
หยุดพูดหรือให้พูดต่อ D1 + D2 + D3 + D4
อ่านหน้าโดยเริ่มจากรายการที่เลือก D1 + D2 + D3 + D5
อ่านหน้าโดยเริ่มจากด้านบนสุด D2 + D4 + D5 + D6
สลับเปิดและปิดเสียงพูด D1 + D3 + D4

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของจอภาพ
สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม ตำแหน่งเคอร์เซอร์
คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย D2
คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา D5
สลับเปิดหรือปิดประวัติการประกาศ D1 + D3 + D5 + D5
เลื่อนดูอักษรเบรลล์ที่ใช้งานได้ D1 + D2 + D4 + D5
เลื่อนดูโหมดอินพุตของอักษรเบรลล์ที่ใช้งานได้ D2 + D3 + D6

ดูเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการสากลของคำสั่ง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: