การใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซมดิสก์

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซมดิสก์

ยูทิลิตี้ดิสก์สามารถตรวจสอบดิสก์เริ่มต้นระบบ (โวลุ่ม) ของคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นระบบจากโวลุ่มอื่น คุณสมบัตินี้เรียกว่า "การตรวจสอบในปัจจุบัน" ถ้ายูทิลิตี้ดิสก์ค้นพบปัญหาที่จำเป็นต้องซ่อมแซม คุณจะต้องเริ่มต้นระบบจากแผ่น DVD ติดตั้ง Mac OS X ของคุณและ ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์ บนดิสก์นั้นเพื่อทำการซ่อมแซม (คุณไม่สามารถซ่อมแซมโวลุ่มเริ่มต้นระบบของคุณ ในขณะที่คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบจากโวลุ่มนั้น)

สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง

  • การตรวจสอบในปัจจุบัน จะทำงานบนโวลุ่ม ที่จัดรูปแบบเป็น Mac OS X แบบขยาย (บันทึก) (HFS+J) เท่านั้น ถ้าคุณพยายามจะตรวจสอบดิสก์ที่ไม่ใช่แบบบันทึก ยูทิลิตี้ดิสก์จะแสดงข้อความนี้: "ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถหยุดโวลุ่มได้ (ไม่รองรับการดำเนินการ)"
  • ในระหว่างการตรวจสอบในปัจจุบัน ตัวแสดงความคืบหน้ายูทิลิตี้ดิสก์อาจหยุดเดินไปข้างหน้า แอพพลิเคชั่นที่เปิดอยู่อาจทำงานช้าหรือไม่ตอบสนอง ตัวชี้ความคืบหน้า (คล้ายกับกังหันลมที่หมุนอยู่) อาจปรากฏขึ้น หรือคอมพิวเตอร์ของคุณอาจหยุดการตอบสนอง ("ค้าง")
  • เมื่อคุณเริ่มต้นการตรวจสอบในปัจจุบัน คุณอาจไม่สามารถยกเลิกได้ ขึ้นอยู่กับว่าคืบหน้าไปถึงระดับใดแล้ว
  • คุณอาจพบปัญหาบางอย่าง หากคุณพยายามจะตรวจสอบหรือซ่อมแซมดิสก์ที่ไม่ใช่ดิสก์เริ่มต้นระบบ ที่ไม่สามารถยกเลิกการต่อเชื่อมได้
  • ถ้าคุณเห็นการเตือนว่า "ขนาดสำหรับไฟล์ชั่วคราวไม่ถูกต้อง" คุณสามารถเพิกเฉยต่อการเตือนนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายใดๆ

อาจเกิดปัญหาหากคุณพยายามจะตรวจสอบหรือซ่อมแซมดิสก์ที่ไม่สามารถต่อเชื่อมได้

ยูทิลิตี้ดิสก์อาจหยุดการตอบสนองโดยไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดกลางคันหลายวินาที เมื่อพยายามจะตรวจสอบหรือซ่อมแซมโวลุ่มที่ไม่ใช่โวลุ่มเริ่มต้นระบบบางชนิดที่ไม่สามารถยกเลิกการต่อเชื่อมได้

ถ้าคุณพยายามจะ ตรวจสอบ โวลุ่มที่ไม่ใช่ดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ แต่ด้วยเหตุผลบางประการ ยูทิลิตี้ดิสก์ไม่สามารถยกเลิกการต่อเชื่อมโวลุ่มได้ (เช่น ดิสก์อาจมีไฟล์เปิดอยู่) การตรวจสอบจะดูเหมือนเริ่มต้นแล้วก็หยุดโดยไม่แสดงข้อความเตือนใดๆ ถ้าคุณดูในจอคอนโซล (/แอพพลิเคชั่น/ยูทิลิตี้/) คุณจะเห็นรายการเช่นนี้

Verifying volume “Storage”
The disk “Storage” could not be unmounted
Could not unmount disk for verification, attempting live verify

ถ้าคุณพยายามจะ ซ่อมแซม ดิสก์ที่ไม่สามารถยกเลิกการต่อเชื่อมได้ การซ่อมแซมจะดูเหมือนเริ่มต้นแล้วก็หยุดในขณะที่ยูทิลิตี้ดิสก์แสดงข้อความนี้: "การซ่อมแซมดิสก์ล้มเหลวเนื่องจากข้อผิดพลาด ไม่สามารถยกเลิกการต่อเชื่อมดิสก์"

ถ้าคุณดูในจอคอนโซล (/แอพพลิเคชั่น/ยูทิลิตี้/) คุณจะเห็นรายการเช่นนี้

Verify and Repair disk "Storage."
The disk “Storage” could not be unmounted.
Could not unmount disk for verification.
Repairing disk failed with error. Could not unmount disk.

ในบางกรณีที่เป็นไปได้ยาก คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่ตอบสนองหลายวินาที

ถ้าคุณไม่สามารถระบุได้ว่าไฟล์ใดที่เปิดอยู่บนดิสก์ที่คุณต้องการจะตรวจสอบหรือซ่อมแซม โปรดรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วต่อเชื่อมดิสก์อีกครั้ง หรือเริ่มต้นระบบจากแผ่น DVD หรือ CD ติดตั้ง Mac OS X ของคุณเพื่อซ่อมแซม

สามารถเพิกเฉยต่อการเตือนว่า "ขนาดสำหรับไฟล์ชั่วคราวไม่ถูกต้อง" ได้โดยไม่เป็นอันตรายใดๆ

คุณอาจเห็นการเตือนว่า "ขนาดไม่ถูกต้องสำหรับหมายเลขชั่วคราวของไฟล์" เมื่อคุณพยายามจะตรวจสอบหรือซ่อมแซมโวลุ่มโดยใช้ยูทิลิตี้ดิสก์ หรือ fsck_hfs กับตัวเลือก "-l" คุณสามารถเพิกเฉยต่อการเตือนเหล่านี้สำหรับไฟล์ที่มี "หมายเลข ชั่วคราว"ได้โดยไม่เป็นอันตรายใดๆ

ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นสิ่งต่อไปนี้

Verifying volume "Macintosh HD"
Checking Extents Overflow file.
Checking Catalog file.
Incorrect size for file temp420595
(It should be 0 instead of 84538)
Incorrect size for file temp468627
(It should be 0 instead of 16464)
Checking multi-linked files.
Checking Catalog hierarchy.
Checking volume bitmap.
Checking volume information.
The volume Macintosh HD needs to be repaired.
Error: The underlying task reported failure on exit
1 HFS volume checked
Volume needs repair

ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้ใช้ fsck ในโหมดผู้ใช้เพียงคนเดียว หรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจากโวลุ่มอื่นก่อนจะตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ขั้นสูง: ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นเนื่องจากขนาดบนดิสก์สำหรับไฟล์ไม่มีลิงก์ที่เปิดอยู่ซึ่งถูกตัดทอน ไม่ได้รับการอัพเดทก่อนจะเริ่มต้นการตรวจสอบในปัจจุบัน การมีไฟล์เหล่านี้อยู่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหา เนื่องจากขนาดในหน่วยความจำถูกต้องแล้ว ไฟล์เหล่านี้จะถูกลบทันทีที่ปิด หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ปิดเครื่องตามปกติ ไฟล์จะถูกลบระหว่างการเริ่มต้นระบบครั้งต่อไป

วันที่เผยแพร่: