เกี่ยวกับการกู้คืน macOS

ยูทิลิตี้ในการกู้คืน macOS จะช่วยคุณในการกู้คืนข้อมูลจาก Time Machine, ติดตั้ง macOS อีกครั้ง, ขอความช่วยเหลือออนไลน์, ซ่อมหรือลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ และอื่นๆ อีกมากมาย

การกู้คืน macOS คือส่วนหนึ่งของระบบการกู้คืนข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่อง Mac คุณสามารถเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS และใช้ยูทิลิตี้ในการกู้คืนข้อมูลจากปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ หรือดำเนินการอื่นๆ กับ Mac

วิธีใช้การกู้คืน macOS

  1. เปิด Mac ของคุณและกด Command (⌘)-R ค้างไว้ทันที
  2. ปล่อยปุ่มเมื่อคุณเห็นโลโก้ Apple, รูปโลกหมุน หรือหน้าจอเริ่มต้นระบบอื่นๆ
  3. คุณอาจได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบของ Mac เครื่องนี้ หรือป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ หรือ รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ ป้อนรหัสผ่านที่ขอเพื่อดำเนินการต่อ
  4. การเริ่มต้นระบบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณเห็นหน้าต่างยูทิลิตี้
    หน้าต่างยูทิลิตี้ macOS
  5. หลังจากที่เริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ให้เลือกจากยูทิลิตี้ แล้วคลิกดำเนินการต่อ
  6. หากต้องการปิดการกู้คืน macOS ให้เลือก "เริ่มการทำงานเครื่องใหม่" หรือ "ปิดเครื่อง" จากเมนู Apple  หากคุณต้องการเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบอื่นก่อนที่จะออก ให้เลือกดิสก์เริ่มต้นระบบจากเมนู Apple

 


หากคุณไม่สามารถเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS

หาก Mac ของคุณไม่เริ่มต้นระบบจากระบบการกู้คืนในตัว เครื่องอาจพยายามเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดกรณีเช่นขึ้น คุณจะเห็นรูปโลกหมุนแทนที่จะเห็นโลโก้ Apple ในระหว่างการเริ่มต้นระบบ หากต้องการเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง ให้กดปุ่ม Option-Command-R หรือ Shift-Option-Command-R ค้างไว้เมื่อเริ่มต้นระบบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกดปุ่มร่วมกันเหล่านี้

หาก Mac ยังคงไม่สามารถเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS คุณอาจต้องเริ่มต้นระบบจากดิสก์หรือดิสก์โวลุ่มอื่น หรือโดยใช้ตัวติดตั้งที่สามารถบูตได้

ไม่ว่าจะเป็นการกู้คืน macOS ทางอินเทอร์เน็ต, ยูทิลิตี้ติดตั้ง macOS อีกครั้ง และยูทิลิตี้ขอความช่วยเหลือออนไลน์ต่างต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ให้ย้ายตัวชี้ไปที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วเลือกเครือข่ายจากเมนู Wi-Fi  ในแถบเมนู

วันที่เผยแพร่: