เกี่ยวกับการกู้คืน macOS

ยูทิลิตี้ในการกู้คืน macOS จะช่วยคุณในการกู้คืนข้อมูลจาก Time Machine, ติดตั้ง macOS อีกครั้ง, ขอความช่วยเหลือออนไลน์, ซ่อมหรือลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ และอื่นๆ อีกมากมาย

การกู้คืน macOS คือส่วนหนึ่งของระบบการกู้คืนข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่อง Mac คุณสามารถเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS และใช้ยูทิลิตี้ในการกู้คืนข้อมูลจากปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ หรือดำเนินการอื่นๆ กับ Mac

วิธีเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS

 1. เปิด Mac ของคุณและกดสองปุ่มเหล่านี้ค้างไว้ทันที: Command (⌘) และ R ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม
 2. ปล่อยปุ่มเมื่อคุณเห็นโลโก้ Apple, รูปโลกหมุน หรือหน้าจอเริ่มต้นระบบนอื่นๆ
 3. คุณอาจได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน เช่น รหัสผ่านเฟิร์มแวร์หรือรหัสผ่านของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบของ Mac เครื่องนี้ ป้อนรหัสผ่านที่ขอเพื่อดำเนินการต่อหน้าต่างคำขอรหัสผ่าน
 4. การเริ่มต้นระบบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณเห็นหน้าต่างยูทิลิตี้:
  หน้าต่างยูทิลิตี้ macOS
 5. หลังจากที่เริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ให้เลือกยูทิลิตี้ แล้วคลิกดำเนินการต่อ
 6. หากต้องการปิดการกู้คืน macOS ให้เลือก "รีสตาร์ท" หรือ "ปิดเครื่อง" จากเมนู Apple  หากคุณต้องการเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบอื่นก่อนที่จะออก ให้เลือกดิสก์เริ่มต้นระบบจากเมนู Apple

 


หากคุณไม่สามารถเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS

หาก Mac ของคุณไม่เริ่มต้นระบบจากระบบการกู้คืน macOS ในตัว เครื่องอาจพยายามเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อเกิดกรณีเช่นนั้นขึ้น คุณจะเห็นรูปโลกหมุนแทนที่จะเห็นโลโก้ Apple ในระหว่างการเริ่มต้นระบบ: 

หน้าจอที่มีรูปลูกโลกหมุน

หากต้องการเริ่มต้นระบบด้วยตนเองจากการกู้คืนผ่านอินเทอร์เน็ต ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้พร้อมกันเมื่อเริ่มต้นระบบ:

หากการเริ่มต้นระบบจากการกู้คืนผ่าอินเทอร์เน็ตไม่สำเร็จ คุณจะเห็นลูกโลกที่มีสัญลักษณ์เตือน (เครื่องหมายอัศเจรีย์):

ลูกโลกหมุนที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์

ในกรณีดังกล่าว ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ หากคุณไม่ได้รับแจ้งให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi ในระหว่างการเริ่มต้นระบบ ให้เลื่อนตัวชี้ไปที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นเลือกเครือข่ายจากเมนู Wi-Fi ถ้ามี
 • กด Command-R เมื่อเริ่มต้นระบบเพื่อลองใช้ระบบการกู้คืนในตัวแทนการกู้คืนผ่านอินเทอร์เน็ต
 • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้อีเธอร์เน็ตแทน Wi-Fi หรือ Wi-Fi แทนอีเธอร์เน็ต
 • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากเครือข่าย Wi-Fi หรืออีเธอร์เน็ตอื่น การกำหนดค่าเครือข่ายของคุณอาจไม่อนุญาตให้มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่การกู้คืน macOS
 • ลองอีกครั้งในภายหลังเนื่องจากปัญหาอาจเกิดขึ้นชั่วคราว
 • เริ่มต้นระบบจากดิสก์หรือโวลุ่มอื่น หากมีหรือใช้ โปรแกรมติดตั้งที่สามารถบูตได้ เพื่อติดตั้ง macOS ใหม่

หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: