รับความช่วยเหลือการเปิดใช้งาน iPhone ของคุณ

โปรดใช้ข้อมูลนี้ถ้าคุณเห็นข้อความผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะเปิดใช้งาน iPhone ของคุณ

iPhone ของคุณอาจแสดงหนึ่งในข้อความเหล่านี้เมื่อคุณพยายามจะเปิดใช้งาน:

 • "ไม่สามารถเปิดใช้งาน iPhone ของคุณเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการเปิดให้ใช้งานไม่พร้อมให้ใช้ชั่วคราว"
 • "ไม่รองรับซิมการ์ดที่ใส่ใน iPhone เครื่องนี้"
 • "ไม่รู้จัก iPhone และไม่สามารถเปิดงานเพื่อรับบริการได้"
 • "iTunes ไม่สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณ"

ลองทำขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ถ้าผู้ให้บริการของคุณให้ซิมการ์ด โปรดตรวสอบให้แน่ใจใน iPhone ของคุณ
 2. รีสตาร์ท iPhone
 3. ลองติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานด้วยวิธีอื่น จากนั้นลองเปิดใช้งาน
  • ลองเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ทราบว่าใช้งานได้ถ้าคุณไม่สามารถเปิดใช้งานโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์
  • ลองเชื่อมต่อ iTunes ถ้าคุณไม่สามารถเปิดใช้งานโดยใช้ Wi-Fi
 4. กู้คืน iPhone
 5. ตรวจสอบสถานะของระบบ เพื่อการเปิดใช้งานอุปกรณ์ iOS ถ้าสถานะการเปิดใช้งานอุปกรณ์ iOS ไม่ใช่สีเขียว ให้ลองเปิดใช้งาน iPhone ของคุณในภายหลัง

ถ้าคุณได้รับข้อความเตือนขณะพยายามเปิดใช้งาน iPhone ของคุณ ทำ iPhone ให้อยู่ใน โหมดการกู้คืนและทำการกู้คืน ถ้าคุณยังไม่สามารถใช้ผู้ช่วยตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน โปรดติดต่อ Apple เพื่อรับความช่วยเหลือ

ถ้าคุณถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านเพื่อดำเนินการเปิดใช้งาน iPhone อาจมีการเปิดใช้งานการล็อกไม่ให้เปิดใช้งานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค้นหา iPhone ของฉัน

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 80% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย