หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store ได้

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store จาก iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Mac หรือ PC ให้ตรวจสอบการตั้งค่าและการเชื่อมต่อเครือข่าย

หากคุณพบปัญหาในการเชื่อมต่อกับ iTunes Store คุณอาจเห็นข้อความเตือนข้อความใดข้อความหนึ่งดังต่อไปนี้

 • "ไม่สามารถเชื่อมต่อ iTunes Store ข้อผิดพลาดไม่มีชื่อได้เกิดขึ้น"
 • "เราไม่สามารถทำคำขอ iTunes Store ของคุณให้เสร็จ iTunes Store ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งภายหลัง"
 • "iTunes ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณใช้งานได้อยู่แล้วลองอีกครั้ง"
 • "เราไม่สามารถทำคำขอ iTunes Store ของคุณให้เสร็จ ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อเครือข่าย มีข้อผิดพลาดใน iTunes Store โปรดลองอีกครั้งภายหลัง"

หากต้องการดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเหล่านี้ ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณใช้

การแก้ไขปัญหาบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ตรวจสอบดังนี้

 1. ตรวจสอบว่าวันที่ เวลา และโซนเวลาถูกต้อง แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา โซนเวลาอาจแสดงรายชื่อเมืองอื่นในโซนเวลาของคุณ
 2. ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ iOS อัพเดทล่าสุดแล้ว หากต้องการตรวจสอบการอัพเดท ให้แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อ iPhone, iPad หรือ iPod touch กับ iTunes และคลิก ตรวจสอบรายการอัพเดท ในหน้าสรุปบนอุปกรณ์
 3. ตรวจสอบว่าคุณอยู่ในระยะสัญญาณเราเตอร์ Wi-Fi หรือสถานีฐานหรือไม่ หากคุณใช้บริการเซลลูลาร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลเซลลูลาร์เปิดอยู่ จาก การตั้งค่า > เซลลูลาร์ หากคุณเชื่อมต่อกับข้อมูลเซลลูลาร์ รายการขนาดใหญ่อาจไม่ดาวน์โหลด คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดแอพ วิดีโอ และพ็อดคาสท์
 4. ตรวจสอบว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณ
 5. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi และเช้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
 6. ตรวจสอบว่าคุณรีเซ็ตเราเตอร์ Wi-Fi ด้วยการปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง

หากยังคงมีปัญหา ให้ดูสิ่งที่ควรทำ หากอุปกรณ์ของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

การแก้ไขปัญหาบน Mac หรือ PC

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store บนคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนต่อไปนี้อาจช่วยแก้ไขปัญหาได้

บน Mac

 1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
 2. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไปตามความต้องการของระบบขั้นต่ำสำหรับ iTunes หรือไม่
 3. ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของคุณอัพเดทแล้ว
  จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือก Apple () > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ หากไม่เห็นรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ ให้เลือก Apple > App Store แล้วคลิกแท็บ รายการอัพเดท ในหน้าต่าง App Store
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes และ Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
 5. หากคุณมีไฟร์วอลล์ การตั้งค่าที่คุณตั้งไว้อาจป้องกันไม่ให้คุณเชื่อมต่อกับ iTunes Store ดูวิธีตั้งค่าไฟร์วอลล์
 6. บางครั้ง ปัญหาการเชื่อมต่ออาจมีสาเหตุมาจากปัญหาเกี่ยวกับพวงกุญแจ หากต้องการรีเซ็ตพวงกุญแจ ให้ใช้ การช่วยเหลือพวงกุญแจเบื้องต้น
 7. ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และตรวจสอบว่าเปิดพอร์ตและเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้สำหรับเครือข่ายแล้ว

หากยังคงมีปัญหา โปรดขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

บน PC

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store มากกว่าหนึ่งวัน โปรดดูพอร์ตและเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใช้ ดังนี้

 1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
 2. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไปตามความต้องการของระบบขั้นต่ำสำหรับ iTunes หรือไม่
 3. ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของคุณอัพเดทแล้ว
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
 5. iTunes Store อาจว่างเปล่าหรือแสดงเพียง คำว่า iTunes Store เท่านั้น ในกรณีนี้ให้แก้ไขความขัดแย้งระหว่างซอฟต์แวร์ที่ตรวจสอบการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ Apple
 6. คุณอาจต้องตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows เพื่อให้ iTunes เข้าถึง iTunes Store ได้
 7. ปิดการใช้งานพร็อกซีในตัวของ Windows คุณควรหลีกเลี่ยงพร็อกซีเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุของปัญหาได้
 8. ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และตรวจสอบว่าเปิดพอร์ตและเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้สำหรับเครือข่ายแล้ว

หากยังคงมีปัญหา อาจมีสาเหตุมาจากไฟล์โฮสต์ ตัวอย่างเช่น สถานที่ทำงานบางแห่งอาจวางทรัพยากรภายในไว้ในไฟล์โฮสต์ที่ปิดกั้น iTunes Store ดูวิธีรีเซ็ตไฟล์โฮสต์กลับเป็นค่าเริ่มต้น

หากต้องการสร้างสำเนาไฟล์โฮสต์และแทนที่ด้วยไฟล์โฮสต์ว่าง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปยังไฟล์โฮสต์ที่ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC
 2. เลือกไฟล์โฮสต์ ควรจะมีไฟล์โฮสต์ซ้ำกันที่ชื่อ "Copy of hosts" (Windows XP) หรือ "hosts-copy" (Windows Vista, Windows 7 หรือ Windows 8)
 3. ลากไฟล์โฮสต์ต้นฉบับไปที่เดสก์ท็อป
 4. กดปุ่ม Control พร้อมคลิก หรือคลิกขวาไฟล์ที่ซ้ำ แล้วเลือก เปิด จากเมนูป็อปอัพ หากคุณได้รับแจ้งให้เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ในการเปิดไฟล์ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Notepad
 5. เมื่อ Notepad เปิดขึ้น ให้เลือก แก้ไข> เลือกทั้งหมด
 6. เลือก แก้ไข > ลบ
 7. เลือก ไฟล์ > บันทึก
 8. ปิด Notepad
 9. กดปุ่ม Control พร้อมคลิก หรือคลิกขวาไฟล์ที่ซ้ำ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ จากเมนูป็อปอัพ
 10. พิมพ์โฮสต์ แล้วกด Enter
 11. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 12. ลองเชื่อมต่อกับ iTunes Store

หากยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อได้ อาจเป็นเพราะซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยหรือไฟร์วอลล์ไม่อนุญาตให้ iTunes สื่อสารกับอินเทอร์เน็ต ดูวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

หากยังคงมีปัญหา โปรดขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาบน Apple TV

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อ iTunes Store บน Apple TV (รุ่นที่ 4)

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันที่และเวลาถูกต้อง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา
 2. ตรวจสอบดูว่าซอฟต์แวร์ของ Apple TV อัพเดทแล้ว หากต้องการตรวจสอบการอัพเดท ให้เลือก การตั้งค่า > ระบบ > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ > อัพเดทซอฟต์แวร์
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานได้ ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย
 4. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi และเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
 5. รีเซ็ตเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณ ด้วยการปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: