หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store ได้

หากคุณไม่สามารถเปิด iTunes Store บน iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV หรือคอมพิวเตอร์ได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าและการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

เมื่อคุณพยายามเปิด iTunes Store คุณอาจเห็นข้อความเตือนว่า "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store ได้" หรือข้อความเตือนอื่นๆ ที่คล้ายกัน เลือกอุปกรณ์ของคุณด้านล่างเพื่อดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากคุณพบปัญหาอื่นๆ ที่ iTunes ไม่รู้จัก iPhone, iPad หรือ iPod touch เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ให้ดูข้อมูลช่วยเหลือ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองเปิด iTunes Store

 1. แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา ตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าวันที่ เวลา และเขตเวลาไว้ถูกต้องแล้ว
 2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ iOS ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว ดูสิ่งที่ควรทำ หากอุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ได้
  หากคุณใช้บริการเซลลูลาร์เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ให้ตรวจสอบว่าคุณสามารถใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ได้เพื่อเปิด iTunes Store โดยแตะที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ แล้วตรวจสอบว่าเปิด iTunes Store แล้ว
 3. หากคุณใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ รายการขนาดใหญ่อาจไม่ดาวน์โหลด คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดแอพ วิดีโอ และพ็อดคาสท์
 4. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อื่นๆ สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi และเช้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ หากอุปกรณ์อื่นๆ ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ให้ปิดเราเตอร์ Wi-Fi แล้วเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อรีเซ็ตเราเตอร์ หากคุณยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม
 5. ตรวจสอบว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุด

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store หลังจากผ่านไปมากกว่าหนึ่งวัน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ ขอให้ทางผู้ให้บริการตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์และพอร์ตที่ iTunes Store ใช้นั้นมีการตั้งค่าอย่างถูกต้องสำหรับเครือข่ายของคุณ

บน Mac หรือ PC

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store บนคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนต่อไปนี้อาจช่วยแก้ไขปัญหาได้

บน Mac

หลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองเปิด iTunes Store

 1. ตรวจสอบว่าวันที่ เวลา และเขตเวลาได้รับการตั้งค่าบน Mac ไว้อย่างถูกต้องแล้ว
 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ
 3. ตรวจสอบว่าคุณติดตั้ง macOS เวอร์ชั่นล่าสุด โดยจากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือก Apple () > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ หากไม่เห็นรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ ให้เลือก Apple > App Store แล้วคลิกแท็บ รายการอัพเดทที่ด้านบนของหน้าต่าง App Store
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes และ Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
 5. หากคุณใช้ไฟร์วอลล์แอพพลิเคชั่น ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าไว้ให้อนุญาตการเชื่อมต่อขาเข้าจาก iTunes ดูวิธีตั้งค่าไฟร์วอลล์อย่างถูกต้อง

หากคุณยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store ได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนขั้นสูงเหล่านี้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณได้เช่นกัน ขอให้ทางผู้ให้บริการตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์และพอร์ตที่ iTunes Store ใช้นั้นมีการตั้งค่าอย่างถูกต้องสำหรับเครือข่ายของคุณ

หากยังคงมีปัญหา โปรดดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

บน PC

หลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองเปิด iTunes Store

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใน PC มีการตั้งค่าวันที่ เวลา และเขตเวลาอย่างถูกต้อง
 2. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
 3. ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการอัพเดทแล้ว
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
 5. ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น หรือไฟร์วอลล์ของ Windows ไว้หรือไม่ หากเปิดไว้ การตั้งค่าดังกล่าวอาจไม่อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อกับ iTunes Store ซึ่งคุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่านั้น
 6. ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีของ Windows
 7. สาเหตุอาจเกิดจากไฟล์โฮสต์ ตัวอย่างเช่น สถานที่ทำงานบางแห่งอาจวางทรัพยากรภายในไว้ในไฟล์โฮสต์ที่ปิดกั้น iTunes Store ดูวิธีรีเซ็ตไฟล์โฮสต์กลับเป็นค่าเริ่มต้น

หากคุณยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store ได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนขั้นสูงเหล่านี้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณได้เช่นกัน ขอให้ทางผู้ให้บริการตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์และพอร์ตที่ iTunes Store ใช้นั้นมีการตั้งค่าอย่างถูกต้องสำหรับเครือข่ายของคุณ

หาก iTunes Store เปิดขึ้นมา แต่คุณเห็นหน้าจอว่างเปล่าสีขาวพร้อมข้อความว่า "iTunes Store" ให้ลองแก้ไขความขัดแย้งระหว่างซอฟต์แวร์ที่ตรวจสอบการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ Apple

บน Apple TV

หลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองเปิด iTunes Store

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าวันที่ เวลา และเขตเวลาอย่างถูกต้อง โดยไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา  
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานได้ โดยไปที่การตั้งค่า > เครือข่าย
 3. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi และเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
 4. ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ Apple TV อัพเดทหรือไม่ โดยเลือกการตั้งค่า > ระบบ > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ > อัพเดทซอฟต์แวร์
 5. ปิดเราเตอร์ Wi-Fi แล้วเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อรีเซ็ตเราเตอร์

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับเครือข่าย Wi-Fi บน Apple TV

ข้อความเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออื่่นๆ

ขั้นตอนในบทความนี้ยังช่วยคุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ด้วย

 • "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบสาเหตุขึ้น"
 • "เราไม่สามารถทำคำขอ iTunes Store ของคุณให้เสร็จ iTunes Store ไม่สามารถให้บริการชั่วคราว โปรดลองใหม่ภายหลัง"
 • "iTunes ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณใช้งานได้อยู่แล้วลองอีกครั้ง"
 • "เราไม่สามารถทำคำขอ iTunes Store ของคุณให้เสร็จ ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อเครือข่าย เกิดข้อผิดพลาดใน iTunes Store โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง"

ดูเพิ่มเติม

 • ขั้นตอนข้างต้นช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณได้หรือไม่ หากไม่สามารถแก้ไขได้ และข้อผิดพลาดที่คุณพบไม่มีอยู่ในบทความนี้ โปรดดูว่าข้อผิดพลาดนั้นอยู่ในข้อผิดพลาด iTunes Store ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่
 • หากคุณไม่สามารถซื้อหรือดาวน์โหลดซ้ำรายการที่ซื้อไว้จาก iTunes Store ได้ ให้ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณแล้ว ดูวิธีค้นหา Apple ID หรือสิ่งที่ควรทำ ในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน Apple ID

 

ความพร้อมให้บริการและคุณสมบัติของ Store อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: