หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store ได้

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store บน iPhone, iPad, iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบการตั้งค่า iOS และการเชื่อมต่อ Wi-Fi, อินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store คุณอาจเห็นข้อความเตือนแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้

 • "Cannot connect to the iTunes Store. An unknown error has occurred." (ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store ได้ เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก)"
 • "We could not complete your iTunes Store request. The iTunes Store is temporarily unavailable. Please try again later." (เราไม่สามารถทำให้คำขอ iTunes Store ของคุณเสร็จสิ้น ไม่สามารถใช้งาน iTunes Store ได้ชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง)
 • "iTunes could not connect to the iTunes Store. Make sure your network connection is active and try again." (iTunes ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store ได้ ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณใช้งานได้แล้วลองอีกครั้ง)
 • "We could not complete your iTunes Store request. The network connection could not be established. There was an error in the iTunes Store. Please try again later.” (เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอ iTunes Store ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อเครือข่าย เกิดข้อผิดพลาดใน iTunes Store โปรดลองอีกครั้งภายหลัง)

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 1. ตรวจสอบว่าคุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณได้
 2. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไปตาม ข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ iTunes
 3. ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของคุณอัพเดทแล้ว
  Mac: จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เลือก Apple () > การอัพเดทซอฟต์แวร์ เพื่อดูว่ามีการอัพเดทสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่
  Windows: ไปที่ เว็บเพจ Windows Update ของ Microsoft

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้ ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันที่ เวลา และโซนเวลาถูกต้อง แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา โซนเวลาอาจแสดงรายชื่อเมืองอื่นในโซนเวลาของคุณ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ iOS อัพเดทแล้ว แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > การอัพเดทซอฟต์แวร์ เพื่อตรวจหาการอัพเดท คุณยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS ของคุณกับ iTunes แล้วคลิก ตรวจหาการอัพเดท ในหน้าสรุปของอุปกรณ์ของคุณ
 3. ตรวจสอบและยืนยันว่าคุณอยู่ในช่วงสัญญาณเราเตอร์ Wi-Fi หรือสถานีฐาน หากคุณใช้บริการเซลลูลาร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลเซลลูลาร์เปิดอยู่ โดยดูจาก การตั้งค่า > เซลลูลาร์ หากคุณเชื่อมต่อกับข้อมูลเซลลูลาร์ อาจไม่มีการดาวน์โหลดรายการที่มีขนาดใหญ่ คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดแอพ วิดีโอ และพ็อดคาสท์
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ ตรวจสอบ คู่มือผู้ใช้ ของอุปกรณ์ของคุณ เพื่อดูวิธีใช้เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 5. ตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
 6. รีเซ็ตเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณ ด้วยการปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง

หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้เรียนรู้ สิ่งที่ควรทำ หากอุปกรณ์ของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

บน Mac หรือ PC ของคุณ

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store บนคอมพิวเตอร์ได้ แสดงว่าความขัดแย้งของซอฟต์แวร์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) อาจปิดกั้นการเข้าถึงของคุณ ขั้นตอนด้านล่างนี้อาจช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้

Mac

หากยังคงมีปัญหาหลังจากที่คุณได้ลองทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและยืนยันว่า พอร์ตและเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ เปิดอยู่สำหรับเครือข่ายของคุณ

Windows

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store เป็นเวลานานเกินหนึ่งวัน ลองค้นหาว่า พอร์ตและเซิร์ฟเวอร์ใดที่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต สำหรับการเข้าถึง iTunes Store แล้วลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง

หากยังคงมีปัญหาหลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และยืนยันว่า พอร์ตและเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้เปิดอยู่สำหรับเครือข่ายของคุณ

ไฟล์โฮสต์อาจเป็นสาเหตุของปัญหาเช่นกัน เรียนรู้วิธีการ ตั้งค่าไฟล์โฮสต์กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น และวิธีการใช้ FixIt เพื่อให้ Windows รีเซ็ตค่าเริ่มต้นโฮสต์ให้กับคุณ สถานที่ทำงานบางแห่งอาจวางทรัพยากรภายในไว้ในไฟล์โฮสต์ที่บล็อค iTunes Store FixIt ไม่สามารถใช้งานได้กับ Windows 8

เมื่อต้องการสร้างสำเนาไฟล์โฮสต์ของคุณ และแทนที่ด้วยไฟล์โฮสต์ว่าง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. นำทางไปยังไฟล์โฮสต์ที่ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC
 2. เลือกไฟล์โฮสต์ ซึ่งควรจะมีไฟล์โฮสต์ซ้ำที่ชื่อ "Copy of hosts" (Windows XP) หรือ "hosts-copy" (Windows Vista, Windows 7 หรือ Windows 8)
 3. ลากไฟล์โฮสต์ไปยังเดสก์ท็อปของคุณ
 4. คลิกขวาไฟล์ที่ซ้ำและเลือก เปิด หากระบบขอให้คุณเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้เพื่อเปิดไฟล์ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Notepad
 5. เมื่อ Notepad เปิดขึ้น ให้เลือก แก้ไข > เลือกทั้งหมด
 6. เลือก แก้ไข > ลบ
 7. เลือก ไฟล์ > บันทึก
 8. ปิด Notepad
 9. คลิกขวาที่ไฟล์ที่ซ้ำกัน และเลือก เปลี่ยนชื่อ จากเมนูป๊อปอัพ
 10. พิมพ์ hosts แล้วกด Enter
 11. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
 12. ลองเชื่อมต่อกับ iTunes Store

หากคุณยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store แสดงว่าซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยหรือไฟร์วอลล์ของคุณอาจปิดกั้นความสามารถของ iTunes ในการสื่อสารกับอินเทอร์เน็ต เรียนรู้วิธีการแก้ไข ปัญหาซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติม

หากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้แสดงว่าเป็น ข้อผิดพลาด iTunes Store ที่อาจเกิดขึ้น

หากยังคงมีปัญหา โปรด ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีการ ค้นหา Apple ID ของคุณ

เรียนรู้สิ่งที่ต้องทำหากคุณ ลืมรหัสผ่าน Apple ID

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

แก้ไขล่าสุด: