การกดปุ่มร่วมกันในการเริ่มต้นระบบสำหรับ Mac

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและเครื่องมือของ Mac ที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยการกดปุ่มอย่างน้อยหนึ่งปุ่มระหว่างการเริ่มต้นระบบ 

หากต้องการใช้การกดปุ่มร่วมกัน ให้กดปุ่มค้างไว้ทันทีหลังจากที่กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเปิด Mac หรือกดปุ่มค้างไว้ทันทีหลังจากที่ Mac เริ่มรีสตาร์ท กดค้างไว้จนกว่าจะเกิดลักษณะการทำงานตามที่อธิบายไว้

หาก Mac ของคุณใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ การกดปุ่มร่วมกันทั้งหมดเหล่านี้จะถูกปิดใช้งาน ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

Command (⌘)-R: เริ่มต้นระบบจากระบบการกู้คืน macOS ในตัวเครื่อง หรือใช้ Option-Command-R หรือ Shift-Option-Command-R เพื่อเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ทางอินเทอร์เน็ต  การกู้คืน macOS จะติดตั้ง macOS เวอร์ชั่นที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับการกดปุ่มร่วมกันในขณะเริ่มต้นระบบ หาก Mac ของคุณใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

Option (⌥): เริ่มต้นระบบไปยังโปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบ ซึ่งคุณจะสามารถเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบหรือดิสก์โวลุ่มอื่นๆ ได้ หากมี หาก Mac ของคุณใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

Option-Command-P-R: รีเซ็ต NVRAM หรือ PRAM หาก Mac ของคุณใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ Mac ของคุณจะเพิกเฉยต่อการกดปุ่มร่วมกันนี้หรือเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS

Shift (⇧):  เริ่มต้นระบบในเซฟโหมด

D: เริ่มต้นระบบจาก Apple Hardware Test ที่มาพร้อมเครื่อง หรือยูทิลิตี้การวินิจฉัย Apple ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Mac ที่คุณใช้ หรือใช้ Option-D เพื่อเริ่มต้นระบบจากยูทิลิตี้นี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

N: เริ่มต้นระบบจากเซิร์ฟเวอร์ NetBoot server หาก Mac ของคุณรองรับโวลุ่มเริ่มต้นเครือข่าย หากต้องการใช้บูทอิมเมจในเซิร์ฟเวอร์ ให้กด Option-N ค้างไว้แทน

Command-S: เริ่มต้นระบบในโหมดผู้ใช้คนเดียว การกดปุ่มร่วมกันนี้ต้องใช้ macOS High Sierra หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า 

T: เริ่มต้นระบบใน โหมดดิสก์เป้าหมาย

Command-V: เริ่มต้นระบบในโหมด Verbose

ดีดออก (⏏) หรือ F12 หรือปุ่มเมาส์ หรือปุ่มแทร็คแพด: ดีดสื่อแบบถอดออกได้ออก เช่น ดิสก์เสริม

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: