การกดปุ่มร่วมกันในการเริ่มต้นระบบสำหรับ Mac

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและเครื่องมือของ Mac ที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยการกดปุ่มอย่างน้อยหนึ่งปุ่มระหว่างการเริ่มต้นระบบ 

หากต้องการใช้การกดปุ่มร่วมกัน ให้กดปุ่มค้างไว้ทันทีหลังจากที่กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเปิด Mac หรือกดปุ่มค้างไว้ทันทีหลังจากที่ Mac เริ่มรีสตาร์ท กดค้างไว้จนกว่าจะเกิดลักษณะการทำงานตามที่อธิบายไว้

หาก Mac ของคุณใช้ รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ การกดปุ่มร่วมกันทั้งหมดเหล่านี้จะถูกปิดใช้งาน ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

กดค้างไว้ขณะเริ่มต้นระบบ คำอธิบาย
Shift (⇧) เริ่มต้นระบบในโหมดปลอดภัย
Option (⌥) เริ่มต้นระบบไปยังโปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบ ซึ่งคุณจะสามารถเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบอื่นๆ ได้ หากมี 
หาก Mac ของคุณใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านก่อน
D เริ่มต้นระบบจาก Apple Hardware Test ที่มาพร้อมเครื่อง หรือยูทิลิตี้ การวินิจฉัย Apple ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Mac ที่คุณใช้ หรือใช้ Option-D เพื่อเริ่มต้นระบบจากยูทิลิตี้นี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
N เริ่มต้นระบบจากเซิร์ฟเวอร์ NetBoot ที่ใช้ร่วมกันได้ หากมี หากต้องการใช้บูทอิมเมจในเซิร์ฟเวอร์ NetBoot ให้กด Option-N ค้างไว้แทน
คอมพิวเตอร์ที่มีชิพ T2 ของ Apple ไม่รองรับปุ่มการเริ่มต้นระบบนี้
Command (⌘)-R เริ่มต้นระบบจากระบบการกู้คืน macOS ในตัวเครื่อง หรือใช้ Option-Command-R หรือ Shift-Option-Command-R เพื่อเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ทางอินเทอร์เน็ต  การกู้คืน macOS จะติดตั้ง macOS เวอร์ชั่นที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับการกดปุ่มร่วมกันในขณะเริ่มต้นระบบ
Option-Command-P-R รีเซ็ต NVRAM (หรือ PRAM)
เมื่อใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ Mac ของคุณจะเพิกเฉยต่อการกดปุ่มร่วมกันนี้หรือเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS หากต้องการรีเซ็ต NVRAM ให้ปิดรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ก่อน
Command-S เริ่มต้นระบบในโหมดผู้ใช้คนเดียว
T เริ่มต้นระบบในโหมดดิสก์เป้าหมาย
Command-V เริ่มต้นระบบในโหมด Verbose
ดีดออก (⏏), F12, ปุ่มเมาส์ หรือปุ่มแทร็คแพด ดีดสื่อที่ถอดได้ออก เช่น ออปติคอลดิสก์

การกดปุ่มร่วมกันเหล่านี้จะใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Intel  ส่วนปุ่มลัดอื่นๆ บนคีย์บอร์ดของ Mac จะใช้งานได้หลังจาก Mac ได้เริ่มต้นระบบแล้ว

วันที่เผยแพร่: