การกดปุ่มร่วมกันในการเริ่มต้นระบบสำหรับ Mac

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและเครื่องมือของ Mac ที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยการกดปุ่มอย่างน้อยหนึ่งปุ่มระหว่างการเริ่มต้นระบบ 

บน Mac ที่ใช้ Apple Silicon

ดูว่าคุณมี Mac ที่มี Apple Silicon หรือไม่

  1. เปิดเครื่อง Mac ของคุณแล้วกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ขณะที่ Mac ของคุณเริ่มต้นระบบ
  2. ปล่อยปุ่มเปิดปิดเมื่อคุณเห็นตัวเลือกการเริ่มต้นระบบซึ่งแสดงดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณและตัวเลือกที่มีไอคอนรูปเฟือง
  3. จากหน้าต่างนี้ คุณจะสามารถเริ่มต้นระบบจากดิสก์อื่น เริ่มต้นระบบในเซฟโหมด ใช้การกู้คืน macOS และอีกมากมายได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ 

บน Mac ที่ใช้ Intel

หากคุณไม่ได้ใช้ Mac ที่มี Apple Silicon แสดงว่าคุณกำลังใช้ Mac ที่ใช้ Intel

แนวทางสำหรับการใช้การกดปุ่มร่วมกันเหล่านี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดปุ่มทั้งหมดพร้อมกันค้างไว้ ไม่ใช่ทีละปุ่ม 
  • หากการกดปุ่มร่วมกันใช้ไม่ได้ผลขณะรีสตาร์ท Mac ของคุณ ให้ปิดเครื่อง Mac ก่อน หากคุณปิดเครื่องไม่ได้ ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที จนกว่า Mac ของคุณจะปิด จากนั้นใช้การกดปุ่มร่วมกันโดยกดค้างไว้หลังจากเปิดเครื่อง Mac ด้วยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
  • คุณอาจต้องรอสองสามวินาทีก่อนที่จะกดปุ่ม เพื่อให้ Mac ของคุณมีเวลามากขึ้นในการจดจำคีย์บอร์ดขณะเริ่มต้นระบบ คีย์บอร์ดบางรุ่นมีไฟที่กะพริบสั้นๆ เมื่อเริ่มต้นระบบ ซึ่งเป็นการระบุว่าระบบรู้จักคีย์บอร์ดและพร้อมใช้งาน
  • หากคุณใช้คีย์บอร์ดไร้สาย ให้เสียบเข้ากับ Mac หากทำได้ หรือใช้คีย์บอร์ดในตัวหรือคีย์บอร์ดแบบใช้สาย หากคุณใช้คีย์บอร์ดที่ผลิตขึ้นสำหรับ PC เช่น คีย์บอร์ดที่มีโลโก้ Windows ให้ลองใช้คีย์บอร์ดที่ผลิตขึ้นสำหรับ Mac
  • การกดปุ่มร่วมกันบางรูปแบบจะใช้ไม่ได้ขณะที่ Mac ใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ ให้ปิดรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ก่อน
  • หากคุณใช้ Boot Camp เพื่อเริ่มต้นระบบจาก Microsoft Windows ให้ตั้งค่าการตั้งค่าดิสก์เริ่มต้นระบบ เพื่อเริ่มต้นระบบจาก macOS แทน จากนั้นปิดหรือรีสตาร์ท แล้วลองอีกครั้ง

การกดปุ่มร่วมกันสำหรับ Mac ที่ใช้ Intel

Command (⌘)-R: เริ่มต้นระบบจากระบบการกู้คืน macOS ในตัวเครื่อง หรือใช้ Option-Command-R หรือ Shift-Option-Command-R เพื่อเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ทางอินเทอร์เน็ต การกู้คืน macOS จะติดตั้ง macOS เวอร์ชั่นที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับการกดปุ่มร่วมกันที่คุณใช้

Option (⌥) หรือ Alt: เริ่มต้นระบบไปยังโปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบ ซึ่งคุณจะสามารถเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบหรือดิสก์โวลุ่มอื่นๆ ที่ใช้ได้

Option-Command-P-R: รีเซ็ต NVRAM หรือ PRAM

Shift (⇧):  เริ่มต้นระบบในเซฟโหมด

D: เริ่มต้นระบบไปยังยูทิลิตี้การวินิจฉัย Apple หรือใช้ Option-D เพื่อเริ่มต้นระบบไปยังยูทิลิตี้นี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

N: เริ่มต้นระบบจากเซิร์ฟเวอร์ NetBoot หาก Mac ของคุณรองรับโวลุ่มเริ่มต้นเครือข่าย หากต้องการใช้บูทอิมเมจในเซิร์ฟเวอร์ ให้กด Option-N ค้างไว้แทน

Command-S: เริ่มต้นระบบในโหมดผู้ใช้คนเดียว ปิดใช้งานใน macOS Mojave หรือใหม่กว่า

T: เริ่มต้นระบบในโหมดดิสก์เป้าหมาย

Command-V: เริ่มต้นระบบในโหมด Verbose

ดีดออก (⏏) หรือ F12 หรือปุ่มเมาส์ หรือปุ่มแทร็คแพด: ดีดสื่อแบบถอดออกได้ออก เช่น ดิสก์ออปติคัล

วันที่เผยแพร่: