ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาวิดีโอบนจอภาพภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Mac

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากภาพบนจอภาพภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Mac ว่างเปล่า หรือไม่มีลักษณะอย่างที่ควรจะเป็น

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

คุณสามารถแก้ไขปัญหาการแสดงผลหลายๆ อย่างได้โดยการอัพเดทซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ สาย และอะแดปเตอร์ของ Apple หากคุณเห็นภาพบนหน้าจอ ให้ตรวจหาการอัพเดทซอฟต์แวร์โดยใช้ Mac App Store ดังนี้

 1. เชื่อมต่อจอภาพภายนอกและสายวิดีโอหรืออะแดปเตอร์ของ Apple ที่คุณใช้กับจอนั้น
 2. เลือก App Store จากเมนู Apple
 3. คลิกปุ่มอัพเดทในหน้าต่าง App Store
 4. ติดตั้ง macOS หรือรายการอัพเดทเฟิร์มแวร์ใดๆ ที่ระบุไว้

หากคุณใช้จอภาพ ฮับ อุปกรณ์ต่อขยาย หรืออะแดปเตอร์ที่ไม่ใช่ของ Apple ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตเพื่อขอรับการอัพเดทใดๆ ที่อาจมีให้

หากคุณต้องการเชื่อมต่อจอภาพ 4K หรือ Ultra HD TV กับ Mac ต้องแน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตามข้อกำหนดในการใช้จอภาพภายนอกเหล่านี้

หากซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์อัพเดทแล้ว หรือหากคุณไม่เห็นภาพบนหน้าจอ ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับปัญหาที่คุณพบ

หากภาพที่แสดงว่างเปล่าหรือใช้ไม่ได้

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากคุณไม่เห็นภาพบนจอภาพ และขั้นตอนต่อไปนี้ยังอาจช่วยแก้ปัญหาได้ หากภาพบนหน้าจอเปิดและปิดซ้ำๆ (กะพริบ) หากปรากฏเส้นแนวนอน (เหมือนหิมะตก) หรือหากภาพบิดเบี้ยว (ขาดตอนหรือมีสัญญาณรบกวน) 

ขั้นตอนเหล่านี้อาจช่วยแก้ปัญหาไม่ได้ หากเกิดปัญหากับแอพเพียงหนึ่งแอพ หากคุณเห็นปัญหาที่คล้ายกันแค่เพียงในหนึ่งหน้าต่างหรือหนึ่งแอพ ให้ตรวจสอบกับนักพัฒนาแอพเพื่อขอรับการอัพเดทหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Mac และจอภาพภายนอก ดังนี้

 • หากคุณใช้โน้ตบุ๊ค Apple ให้ลองเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟของโน้ตบุ๊คนั้น
 • ต้องแน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อสายไฟของจอภาพผลภายนอกแน่นแล้ว และจอภาพเปิดอยู่
 • หากคุณใช้ Mac Pro (ปลายปี 2013) ต้องแน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อจอภาพกับพอร์ตที่เหมาะสม
 • หากคุณใช้ฮับของจอภาพ กล่องสวิตช์ หรือ "KVM" ให้ลองเชื่อมต่อสายวิดีโอของจอภาพกับ Mac โดยตรงแทน
 • ถอดสายวิดีโอที่เสียบอยู่กับ Mac แล้วเสียบกลับเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • หากคุณใช้อะแดปเตอร์วิดีโอ ให้ถอดอะแดปเตอร์วิดีโอจาก Mac แล้วเสียบกลับเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • หากคุณใช้อะแดปเตอร์วิดีโอมากกว่าหนึ่งอันเพื่อเชื่อมต่อจอภาพ (อะแดปเตอร์เชื่อมต่อกันแบบ "สายโซ่" เข้าด้วยกัน) ให้ลองต่อจอภาพโดยใช้อะแดปเตอร์เพียงหนึ่งอัน หากเป็นไปได้ อะแดปเตอร์วิดีโอบางรุ่นจะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้ เช่น Mini DisplayPort to DVI Adapter จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ DVI to HDMI Adapter ได้
 • หากจอภาพมีการเชื่อมต่อวิดีโอมากกว่าหนึ่ง ให้ตรวจดูว่าการใช้การเชื่อมต่ออื่นกับจอภาพจะสามารถใช้ได้หรือไม่ หากเป็นไปได้ ให้ตรวจดูว่าการใช้จอภาพหรืออะแดปเตอร์อื่นจะสามารถใช้ได้หรือไม่
 • ลองใช้สายอื่นที่คุณทราบว่าใช้งานได้ดี ตรวจสอบกับผู้ผลิตจอภาพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้สายที่ผู้ผลิตแนะนำ
 • รีสตาร์ท Mac โดยที่เชื่อมต่อจอภาพไว้

ตรวจหาจอภาพ

หากคุณใช้จอภาพภายนอก ให้พักเครื่องและปลุก Mac เพื่อให้มีการตรวจหาจอภาพที่เชื่อมต่ออยู่ ดังนี้

 1. กดปุ่มเปิดปิดเครื่องบนคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าสู่โหมดพักเครื่อง หรือเลือกเมนู Apple > พักเครื่อง
 2. รอสักครู่ จากนั้นกดปุ่มบนคีย์บอร์ด หรือคลิกเมาส์หรือแทร็คแพดเพื่อปลุกเครื่อง Mac

หากคุณใช้จอภาพมากกว่าหนึ่งจอ และคุณเห็นภาพที่จอใดจอหนึ่ง คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าจอแสดงผล เพื่อตรวจสอบจอภาพที่เชื่อมต่ออยู่

ปรับการตั้งค่าวิดีโอ

หากไม่มีภาพบนจอ ให้ลองปรับความสว่างหรือคอนทราสต์ของจอภาพ หากยังคงไม่มีภาพ หรือภาพปรากฏแบบขาดตอนหรือมีสัญญาณรบกวน ให้ลองเลือกความละเอียดของภาพแบบอื่นในการตั้งค่าระบบ

ปรับความสว่าง

 • หากคุณใช้จอภาพ Apple ให้กดปุ่มเพิ่มความสว่าง ภาพปุ่ม F2 บนคีย์บอร์ด Apple กด Control-F2 เพื่อปรับความสว่างของจอภาพรอง
 • หากคุณใช้จอภาพที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับจอภาพดังกล่าว เพื่อตรวจดูว่ามีระบบควบคุมในตัวสำหรับการปรับความสว่างหรือคอนทราสต์หรือไม่

เปลี่ยนความละเอียดของจอภาพ

 1. จากเมนู Apple ให้เลือกการตั้งค่าระบบ
 2. คลิกไอคอนจอแสดงผล
 3. คลิกค่าเริ่มต้นสำหรับจอภาพ หากคุณเห็นความละเอียดมากกว่าหนึ่งแบบในรายการ ให้เลือกความละเอียดและอัตราการรีเฟรช หากจอแสดงผลดับเมื่อคุณเปลี่ยนความละเอียด ให้กดปุ่ม Escape เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง 
  หน้าต่างการตั้งค่าจอภาพ

หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนความละเอียดของจอภาพได้เนื่องจากคุณไม่เห็นภาพ ให้รีสตาร์ท Mac ในเซฟโหมด เพื่อรีเซ็ตความละเอียดของจอภาพให้เป็นค่าเริ่มต้น

หากการเริ่มต้นในเซฟโหมดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้รีเซ็ต NVRAM และ SMC ของ Mac เพื่อรีเซ็ตพอร์ตวิดีโอบน Mac ให้เป็นค่าเริ่มต้น

ตรวจหาซอฟต์แวร์สำหรับจอภาพของบริษัทอื่น

หากจอภาพทำงานเฉพาะเวลาที่ Mac เริ่มต้นในเซฟโหมด และคุณมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับจอภาพ ให้ตรวจสอบกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อขอรายการอัพเดท หรือลองถอนการติดตั้งชั่วคราว

หากภาพดูไม่ชัดหรือเบลอ

หากภาพหรือข้อความบนจอภาพแตกพร่าหรือเบลอ ให้ตรวจสอบดังนี้

ตรวจสอบความละเอียดของจอภาพ

ตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าความละเอียดของจอภาพในการตั้งค่าระบบไว้ที่ค่าเริ่มต้นแล้ว หากคุณใช้ความละเอียดที่มีการปรับอัตราส่วน ภาพอาจถูกขยายเพื่อให้พอดีกับจอภาพ ซึ่งอาจทำให้ภาพเบลอในบางแอพ

 1. จากเมนู Apple เลือก การตั้งค่าระบบ
 2. คลิกไอคอนจอแสดงผล
 3. เลือกค่าเริ่มต้นสำหรับจอภาพ
  หน้าต่างการตั้งค่าจอภาพ

หากคุณใช้จอภาพหรือ HDTV ที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI คุณอาจเห็นความแตกต่างของคุณภาพวิดีโอ หากตั้งค่าจอภาพไว้ที่โหมดโทรทัศน์ ตรวจสอบจอภาพเพื่อดูการตั้งค่า "โหมดจอภาพ" เพื่อให้ได้คุณภาพวิดีโอที่ดีที่สุด

จอภาพ Retina

หากแอพที่คุณใช้แสดงความละเอียดต่ำบนจอภาพ Retina ให้ตรวจดูว่ามีการอัพเดทแอพหรือไม่ แอพส่วนใหญ่จะได้รับการอัพเดทเพื่อให้ใช้ความหนาแน่นของพิกเซลที่สูงกว่าของจอภาพ Retina

ภาพความละเอียดต่ำในหน้าเว็บบางหน้าอาจมีลักษณะ "นุ่มนวลลง" เมื่อดูบนจอภาพ Retina ที่เป็นเช่นนี้เพราะจอภาพ Retina มีความหนาแน่นของพิกเซลที่สูงกว่า และมีเพียงบางเว็บไซต์ที่ใช้ภาพที่รองรับจอภาพ Retina ได้

เช่น ภาพด้านล่างจะมีลักษณะแตกต่างออกไปเมื่อดูบนจอภาพ Retina แต่จะมีลักษณะเหมือนกันบนจอภาพที่ไม่ใช่ Retina กรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากภาพที่รองรับจอภาพ Retina ได้จะมีความหนาแน่นของพิกเซลที่สูงกว่า ดังนี้

ภาพมาตรฐาน ภาพที่รองรับจอภาพ Retina

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับคอนทราสต์หรือสี

หากภาพที่แสดงผลทั้งภาพมีลักษณะมืดเกินไปหรือสว่างเกินไป คุณสามารถปรับความสว่างและคอนทราสต์ได้จากบานหน้าต่างจอแสดงผลของการตั้งค่าระบบ หรือใช้ส่วนควบคุมในตัวของจอภาพ

ปรับความสว่างและคอนทราสต์

หากต้องการปรับความสว่างของจอภาพ Apple ให้กดปุ่มปรับความสว่าง ภาพปุ่ม F2 หรือปุ่ม F2 บนคีย์บอร์ด นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้การปรับความสว่างของจอภาพแต่ละจอที่เชื่อมต่ออยู่ในการตั้งค่าระบบ > จอแสดงผล

บางครั้งจอภาพที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple จะมีการปรับความสว่างและสีอยู่ในจอภาพอยู่แล้ว ตรวจสอบเอกสารประกอบของจอภาพ เพื่อดูว่าจอภาพมีส่วนควบคุมในตัวหรือไม่

เมื่อคุณเชื่อมต่อจอภาพ โปรเจ็กเตอร์ หรือ HDTV โดยใช้สาย HDMI คุณอาจเห็นความแตกต่างของคุณภาพวิดีโอ หากตั้งค่าจอภาพไว้ที่โหมดโทรทัศน์ ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อดูการตั้งค่า "โหมดจอภาพ" เพื่อให้ได้คุณภาพวิดีโอที่ดีที่สุด

นอกจากนี้คุณยังสามารถ ปรับเทียบจอภาพแต่ละจอจากแท็บสีของการตั้งค่าจอแสดงผล เพื่อให้ได้สีและความสว่างที่ดีที่สุดจากจอภาพ

หากคุณเห็นพิกเซลสว่างหรือมืด

การเชื่อมต่อจอภาพกับ Thunderbolt 3 (USB-C)

Apple Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter เชื่อมต่อ Mac รุ่นต่างๆ ที่มีพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) เข้ากับอุปกรณ์รุ่นเก่ากว่าที่ใช้ Thunderbolt (10Gbps) หรือ Thunderbolt 2 (20Gbps) ตัวอย่างเช่น นี่คืออะแดปเตอร์ที่คุณควรใช้เชื่อมต่อ MacBook Pro ของคุณกับ Apple Thunderbolt Display หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Thunderbolt 2 ของบริษัทอื่น

อะแดปเตอร์นี้ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับจอภาพ Mini DisplayPort รวมถึงอะแดปเตอร์และจอภาพของ Apple

 • Apple Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter
 • Apple Mini DisplayPort to DVI Adapter
 • Apple Mini DisplayPort to VGA Adapter
 • Apple LED Cinema Display

หากคุณใช้ Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter เพื่อเชื่อมต่อกับจอภาพที่เข้ากันได้ แต่จอภาพไม่แสดงภาพ ให้ลองถอดอะแดปเตอร์ออกและลองเสียบกลับเข้าไปอีกครั้ง

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วแต่จอภาพยังใช้งานไม่ได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

อาจมีค่าธรรมเนียมในการวินิจฉัยสำหรับปัญหาที่ไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้การรับประกันหรือ AppleCare Protection Plan (APP)

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: