ใช้เครื่องแสดงผล Alva BC680 กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch

เมื่อคุณใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Alva BC680 กับ VoiceOver บนอุปกรณ์ iOS คุณสามารถใช้ปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้เพื่อนำทางไปยังส่วนต่างๆ ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของอุปกรณ์
รายการก่อนหน้า Smartpad ข้างซ้าย ทางซ้าย หรือ Smartpad ข้างขวา ทางซ้าย
รายการถัดไป Smartpad ข้างซ้าย ทางขวา หรือ Smartpad ข้างขวา ทางขวา
ไปยังแถบสถานะ Smartpad ข้างซ้าย 2 หรือ Smartpad ข้างขวา 2
เปิดใช้ปุ่มย้อนกลับ ถ้ามี Smartpad ข้างซ้าย 3 หรือ Smartpad ข้างขวา 3

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของอุปกรณ์
เลื่อนไปยังรายการถัดไปโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ Smartpad ข้างซ้าย ลง หรือ Smartpad ข้างขวา ลง หรือ eTouch 4
เลื่อนไปยังรายการก่อนหน้าโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ Smartpad ข้างซ้าย ขึ้น หรือ Smartpad ข้างขวา ขึ้น หรือ eTouch 2

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของอุปกรณ์
แตะรายการที่เลือกสองครั้ง แถวเคอร์เซอร์ 1 หรือแถวเคอร์เซอร์ 2
เลือกรายการใต้นิ้ว Smartpad Enter ข้างซ้าย หรือ Smartpad Enter ข้างขวา หรือแป้น 1 หรือแป้น 10
กดปุ่มโฮม Smartpad ข้างซ้าย 1 หรือ Smartpad ข้างขวา 1

การอ่าน

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของอุปกรณ์
หยุดพูดหรือให้พูดต่อ Smartpad ข้างซ้าย 4 หรือ Smartpad ข้างขวา 4

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของอุปกรณ์
ส่ายไปทางซ้าย eTouch 1 หรือแป้น 2 หรือแป้น 3 หรือแป้น 4 หรือแป้น 5
ส่ายไปทางขวา eTouch 3 หรือแป้น 6 หรือแป้น 7 หรือแป้น 8 หรือแป้น 9
สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม แถวตำแหน่งเคอร์เซอร์ 1 หรือแถวตำแหน่งเคอร์เซอร์ 1

ดูเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการคำสั่งสากล

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: