ติดตามประจำเดือนของคุณด้วยการติดตามรอบเดือน

ด้วย iOS 13, iPadOS 17 และ watchOS 6 หรือใหม่กว่า คุณจะสามารถติดตามรอบประจำเดือนได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ได้รับข้อมูลภาพรวมสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

ios13-สุขภาพ-รอบเดือน-แอป-ไอคอน

คุณสามารถติดตามรอบประจำเดือนของคุณได้ในแอปสุขภาพ และคุณสามารถเปิดการแจ้งเตือนได้ เพื่อให้แจ้งคุณว่าประจำเดือนหรือช่วงเวลาไข่สุกครั้งถัดไปจะมาถึงเมื่อไหร่

แอปการติดตามรอบเดือนเป็นส่วนหนึ่งของ watchOS 6 watchOS 6 สามารถใช้งานร่วมกับ Apple Watch Series 1 และใหม่กว่า การอัปเกรดเป็น watchOS 6 ต้องมี iPhone 6s หรือใหม่กว่าที่ใช้ iOS 13 หรือใหม่กว่า

เรียนรู้ว่าแอปสุขภาพได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

วิธีตั้งค่าการติดตามรอบเดือน

 1. บน iPhone หรือ iPad ให้เปิดแอปสุขภาพ

 2. หากคุณใช้ iPhone ให้แตะแท็บเลือกหา หากคุณใช้ iPad ให้แตะ ดแถบด้านข้าง เพื่อเปิดแถบด้านข้าง

 3. แตะการติดตามรอบเดือน

 4. แตะเริ่มต้นกัน จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

วิธีติดตามรอบเดือน

 1. บน iPhone หรือ iPad ให้เปิดแอปสุขภาพ

 2. หากคุณใช้ iPhone ให้แตะแท็บเลือกหา หากคุณใช้ iPad ให้แตะ ดแถบด้านข้าง เพื่อเปิดแถบด้านข้าง

 3. แตะการติดตามรอบเดือน

 4. ปัดไปยังวันที่ถูกต้อง จากนั้นแตะวงรีเพื่อบันทึกประจำเดือนของคุณ

 5. หากต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม ให้เลื่อนลง แล้วแตะหมวดหมู่ จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วแตะเสร็จสิ้น คุณสามารถติดตามอาการต่างๆ ภาวะเลือดออกระหว่างรอบประจำเดือน อุณหภูมิร่างกายขณะพัก และอื่นๆ ได้

หากต้องการติดตามรอบเดือนจาก Apple Watch ให้เปิดแอปการติดตามรอบเดือน ปัดไปยังวันที่ที่ถูกต้อง จากนั้นแตะวงรีเพื่อบันทึกประจำเดือนของคุณ

ios-17-iphone-14-pro-watchos-10-series-8-สุขภาพ-อัตราการเต้นของหัวใจ

หากต้องการติดตามรอบเดือนจาก Apple Watch ให้เปิดแอปการติดตามรอบเดือน ปัดไปยังวันที่ถูกต้อง จากนั้นแตะวงรีเพื่อบันทึกประจำเดือนของคุณ

เพิ่มสภาพปัจจัย

คุณยังสามารถเพิ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อช่วงเวลาและระยะห่างของรอบเดือน เช่น การตั้งครรภ์

 1. บน iPhone หรือ iPad ให้เปิดแอปสุขภาพ

 2. หากคุณใช้ iPhone ให้แตะแท็บเลือกหา หากคุณใช้ iPad ให้แตะ ดแถบด้านข้าง เพื่อเปิดแถบด้านข้าง

 3. แตะการติดตามรอบเดือน

 4. ที่ด้านล่างส่วนรอบเดือน แตะปัจจัย

 5. แตะเพิ่มปัจจัยที่มุมขวาบน จากนั้นเลือกตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือการคุมกำเนิด

 6. ป้อนวันที่เริ่มต้นของปัจจัย แล้วแตะ "เสร็จสิ้น"

หากเพิ่มปัจจัยไม่ถูกต้อง ให้แตะที่ปัจจัยดังกล่าว แล้วแตะ "ลบปัจจัย" เพื่อลบออก

หากต้องการหยุดปัจจัย ให้แตะที่ปัจจัยดังกล่าว แล้วแตะ "สิ้นสุดแล้ว" จากนั้นป้อนวันที่สิ้นสุด แล้วแตะ "เสร็จสิ้น" โดยคุณสามารถแตะ "แสดงปัจจัยทั้งหมด" เพื่อดูประวัติของปัจจัยที่ผ่านมา

สีต่างๆ นี้มีความหมายว่าอย่างไร

เมื่อคุณเปิดแอปสุขภาพหรือแอปการติดตามรอบเดือน คุณจะสามารถตรวจสอบการมีประจำเดือนหรือช่วงเวลาไข่สุกของคุณได้อย่างง่ายดายในพริบตาเดียว ต่อไปนี้คือความหมายของสัญลักษณ์และสีต่างๆ ในแอป

ios13-สุขภาพ-การติดตามรอบเดือน-การปฏิสนธิ-ไอคอน

วงรีสีฟ้าจะแสดงถึงช่วงเวลาไข่สุกหกวันที่คาดการณ์ไว้

ios16-สุขภาพ-การติดตามรอบเดือน-การตกไข่-ไอคอน

วงรีสีม่วงอ่อนจะแสดงถึงวันที่ตกไข่ที่คาดการณ์ไว้ย้อนหลัง1

ios13-สุขภาพ-การติดตามรอบเดือน-คาดการณ์-ประจำเดือน-วัน-ไอคอน

แถบสีแดงบนวงกลมจะแสดงถึงระยะเวลาที่ระบบคาดการณ์ว่าคุณจะมีประจำเดือน

ios13-สุขภาพ-การติดตามรอบเดือน-บันทึกรอบประจำเดือน-วัน-ไอคอน

จุดสีแดงทึบจะแสดงวันที่มีประจำเดือนที่คุณบันทึกไว้

ios13-สุขภาพ-การติดตามรอบเดือน-อาการที่บันทึก-ไอคอน

จุดสีม่วงจะแสดงวันที่คุณบันทึกข้อมูล

ดูและส่งออกประวัติรอบเดือนของคุณ

 1. บน iPhone หรือ iPad ให้เปิดแอปสุขภาพ

 2. หากคุณใช้ iPhone ให้แตะแท็บเลือกหา หากคุณใช้ iPad ให้แตะ ดแถบด้านข้าง เพื่อเปิดแถบด้านข้าง

 3. แตะการติดตามรอบเดือน

 4. เลื่อนไปที่รอบเดือนของคุณ

 5. แตะประวัติรอบเดือน คุณสามารถแตะส่งออก PDF เพื่อสร้าง PDF ที่แสดงประวัติรอบเดือนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

 6. แตะรอบเดือนที่คุณต้องการดู คุณยังสามารถแตะส่งออก PDF เพื่อสร้าง PDF สำหรับรอบเดือนที่เลือก

 7. ในการแก้ไขมุมมองรายละเอียดรอบเดือน ให้แตะแก้ไข แล้วเลือกหรือยกเลิกการเลือกข้อมูลที่คุณต้องการดู

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนเกี่ยวกับประจำเดือนและการปฏิสนธิ ตลอดจนข้อมูลการคาดคะเน

 1. บน iPhone หรือ iPad ให้เปิดแอปสุขภาพ

 2. หากคุณใช้ iPhone ให้แตะแท็บเลือกหา หากคุณใช้ iPad ให้แตะ ดแถบด้านข้าง เพื่อเปิดแถบด้านข้าง

 3. แตะการติดตามรอบเดือน

 4. เลื่อนลงแล้วแตะ "ตัวเลือก"

 5. เปิดการคาดคะเนการมีประจำเดือนและการแจ้งเตือนประจำเดือน การแจ้งเตือนเหล่านี้จะแจ้งให้คุณทราบว่าประจำเดือนของคุณจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ และจะถามว่าประจำเดือนของคุณสิ้นสุดหรือยัง

 6. หากคุณใช้ iPhone ให้แตะตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของรอบเดือน และเลือกความคลาดเคลื่อนที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน

 7. เปิดการประเมินช่วงไข่สุกและการแจ้งเตือนการปฏิสนธิ การแจ้งเตือนเหล่านี้จะแจ้งให้คุณทราบว่าช่วงเวลาไข่สุกของคุณมีแนวโน้มจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่

ios-17-iphone-14-สุขภาพ-การติดตามรอบเดือน-ตัวเลือก

การคาดการณ์จะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่คุณป้อนช่วงที่คุณมีประจำเดือนล่าสุดในแอปการติดตามรอบเดือน และจะอิงจากข้อมูลที่บันทึก หากคุณบันทึกข้อมูลประจำเดือนก่อนช่วงเวลาที่คาดการณ์ว่าการมีประจำเดือนจะเริ่มต้นขึ้น คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนการคาดการณ์การมีประจำเดือนสำหรับรอบเดือนนั้น การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบน Apple Watch และ iPhone ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้อุปกรณ์ใดอยู่

วิธีคำนวณการคาดการณ์

การคาดคะเนประจำเดือนขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณได้บันทึกไว้เกี่ยวกับรอบเดือนและระยะรอบเดือนก่อนหน้านี้ รวมถึงจำนวนวันของประจำเดือนตามปกติและระยะรอบเดือนตามปกติของคุณ โดยขณะตั้งค่าการติดตามรอบเดือน คุณจะมีตัวเลือกในการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติรอบเดือนของคุณ รวมถึงวันที่เริ่มมีประจำเดือนครั้งล่าสุด ระยะเวลาตามปกติ และระยะรอบเดือนตามปกติ ซึ่งคุณสามารถป้อนข้อมูลนี้ด้วยตนเองหรือจะยืนยันข้อมูลที่เคยมีอยู่ในแอปสุขภาพซึ่งมาจากการใช้แอปของบริษัทอื่นก็ได้เช่นกัน การจดบันทึกรายวันเกี่ยวกับประจำเดือนของคุณจะช่วยปรับปรุงการคำนวณผลการคาดคะเนให้ดียิ่งขึ้น

ช่วงไข่สุกจะเป็นช่วงเวลา 6 วันที่มีแนวโน้มว่าไข่จะสุกมากที่สุด โดยอ้างอิงจากข้อมูลเกี่ยวกับประจำเดือนที่คุณได้จดบันทึกหรือผลการทดสอบการตกไข่ที่เป็นบวก การคาดการณ์ช่วงเวลาไข่สุกจะอิงตามวิธีการนับปฏิทินแบบดั้งเดิม ช่วงเวลาไข่สุกจะคำนวณโดยนำวันที่โดยประมาณที่รอบเดือนครั้งถัดไปเริ่มต้นลบด้วย 13 วัน (ช่วงเวลาหลังไข่ตก) หากคุณป้อนผลการทดสอบการตกไข่ที่เป็นบวก ระบบจะปรับการคาดคะเนช่วงไข่สุกเพื่อให้วันที่ 5 ของช่วงไข่สุกตรงกับผลการทดสอบการตกไข่ที่เป็นบวกวันแรกในรอบเดือน

Apple Watch Series 8 หรือใหม่กว่าและ Apple Watch Ultra ทุกรุ่นสามารถใช้ข้อมูลอุณหภูมิข้อมือของคุณเพื่อคาดการณ์ช่วงที่น่าจะเกิดการตกไข่และปรับปรุงการคาดการณ์ประจำเดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดคะเนช่วงตกไข่ย้อนหลังในการติดตามรอบเดือน

เกี่ยวกับข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจและการคาดคะเน

นอกจากข้อมูลที่คุณจดบันทึกเกี่ยวกับประจำเดือนและระยะรอบเดือนครั้งก่อน แอปสุขภาพยังสามารถใช้ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจจาก Apple Watch ของคุณเพื่อปรับปรุงการคาดคะเนการติดตามรอบเดือนได้ด้วย2 การใช้ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจจาก Apple Watch เพื่อปรับปรุงการคาดคะเนจะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดการทำงานได้ทุกเวลา

 1. บน iPhone ให้เปิดแอปสุขภาพ แล้วแตะที่แท็บเลือกหา

 2. แตะการติดตามรอบเดือน

 3. เลื่อนลงแล้วแตะ "ตัวเลือก"

 4. ปิดข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ

เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของรอบเดือน

การติดตามรอบเดือนสามารถแจ้งให้คุณทราบหากพบว่าประวัติรอบเดือนที่บันทึกไว้ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมามีช่วงรอบเดือนที่มีลักษณะผิดปกติ ช่วงรอบเดือนไม่บ่อยครั้ง ช่วงรอบเดือนนาน หรือมีเลือดออกกะปริบกะปรอย หากคุณได้รับการเตือนหรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของรอบเดือนที่อาจเกิดขึ้น คุณจะสามารถดูประวัติรอบเดือนที่บันทึกไว้ได้ หากข้อมูลถูกต้อง คุณจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของรอบเดือนที่ตรวจพบ และส่งออกประวัติรอบเดือนในช่วง 12 เดือนล่าสุดเป็น PDF และแชร์ให้กับแพทย์ของคุณได้ เมื่อคุณเพิ่งบันทึกปัจจัยรอบเดือนหรือมีการบันทึกปัจจัยรอบเดือนอย่างต่อเนื่อง การตรวจจับความคลาดเคลื่อนของรอบเดือนจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

วิธีซ่อนแอปการติดตามรอบเดือน

คุณสามารถนำแอปออกจากหน้าจอโฮมของ Apple Watch ได้โดยตรง โดยทำดังนี้

 1. กด Digital Crown เพื่อดูหน้าจอโฮม

 2. แตะค้างไว้ที่แอปการติดตามรอบเดือนจนกว่าไอคอนแอปจะสั่น หากแอปไม่สั่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้กดแรงเกินไป

 3. แตะปุ่มลบ จากนั้นแตะลบแอป แอปของ Apple ที่มาพร้อมเครื่องบางแอปไม่สามารถลบออกได้

 4. กด Digital Crown เพื่อเสร็จสิ้นการลบ

หากแอปของคุณอยู่ใน "มุมมองรายการ" ให้ปัดซ้ายบนแอปการติดตามรอบเดือน แล้วแตะไอคอนถังขยะเพื่อลบทิ้ง

เรียนรู้วิธีติดตั้งแอปการติดตามรอบเดือนอีกครั้ง

ลบข้อมูลการติดตามรอบเดือน

 1. เปิดแอปสุขภาพบน iPhone

 2. แตะเลือกหา จากนั้นแตะการติดตามรอบเดือน

 3. แตะดูรายการการติดตามรอบเดือน

 4. เลือกรายการที่เก่ากว่า จากนั้นแตะแสดงข้อมูลทั้งหมด

 5. แตะแก้ไขที่มุมขวาบน

 6. แตะปุ่มเอาออก คุณยังสามารถแตะลบทั้งหมดที่มุมซ้ายบนได้ด้วย

เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพและความเป็นส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่คุณกรอกลงในแอปสุขภาพเป็นข้อมูลที่คุณใช้และแชร์ได้ สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใส่ข้อมูลใดในแอปสุขภาพ และให้ใครเข้าถึงข้อมูลนั้นได้บ้าง

เมื่อโทรศัพท์ล็อกไว้ด้วยรหัสผ่าน, Touch ID หรือ Face ID ข้อมูลสุขภาพและการออกกำลังกายของคุณทั้งหมดในแอปสุขภาพ ซึ่งนอกเหนือจาก ID ทางแพทย์ จะได้รับการเข้ารหัส ข้อมูลสุขภาพที่ซิงค์ไปยัง iCloud จะได้รับการเข้ารหัสทั้งในขณะที่มีการส่งข้อมูลและเมื่ออยู่ในเซิร์ฟเวอร์ หากคุณมี watchOS และ iOS เวอร์ชั่นล่าสุดที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยเริ่มต้นและรหัสผ่าน ข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมของคุณจะจัดเก็บไว้ด้วยวิธีที่ Apple ไม่สามารถอ่านได้

ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการติดตามรอบเดือนและเปิดการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยอยู่ ข้อมูลสุขภาพของคุณที่ซิงค์ไปยัง iCloud จะได้รับการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และ Apple ไม่มีคีย์ถอดรหัสข้อมูล จึงไม่สามารถอ่านได้

ดูรายละเอียดการสร้างแอปสุขภาพเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

สิ่งที่คุณควรทราบ

 • ไม่ควรใช้การติดตามรอบเดือนเป็นการคุมกำเนิด

 • ไม่ควรใช้ข้อมูลจากการติดตามรอบเดือนเพื่อวินิจฉัยสุขภาพ

 • แอปของบริษัทอื่นที่ใช้งานกับแอปสุขภาพได้จะสามารถใช้งานร่วมกับการติดตามรอบเดือนได้เช่นกัน

1. การคาดคะเนช่วงตกไข่มีเฉพาะใน Apple Watch Series 8 หรือใหม่กว่าและ Apple Watch Ultra ทุกรุ่น และมีให้ใช้เฉพาะในบางประเทศหรือภูมิภาค

2. ตัวเลือกข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ มีให้ใช้เฉพาะในบางประเทศหรือบางภูมิภาค และคุณต้องมี Apple Watch ที่จับคู่กับ iPhone ซึ่งใช้ iOS 15 หรือใหม่กว่า

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: