รับข้อมูลการคาดคะเนช่วงตกไข่ย้อนหลังใน Apple Watch

Apple Watch Series 8 หรือใหม่กว่า และ Apple Watch Ultra ทุกรุ่นสามารถใช้ข้อมูลอุณหภูมิข้อมือเพื่อคาดคะเนวันที่น่าจะเกิดการตกไข่หลังจากที่เคยเกิดขึ้นแล้วและปรับปรุงการคาดการณ์รอบเดือน

สิ่งที่คุณต้องใช้มีดังต่อไปนี้

 • Apple Watch Series 8 หรือใหม่กว่า หรือ Apple Watch Ultra ทุกรุ่น

 • การติดตามรอบเดือนต้องได้รับการติดตั้งร่วมกับการคาดการณ์ช่วงไข่สุกและไม่มีการบันทึกสภาพปัจจัยรอบเดือนอย่างต่อเนื่อง

 • การนอนหลับต้องได้รับการตั้งค่าร่วมกับติดตามการนอนหลับพร้อมกับเปิดใช้งาน Apple Watch และโหมดโฟกัสในเวลานอน

 • โหมดโฟกัสในเวลานอนต้องเปิดใช้งานไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อคืนเป็นเวลา 5 คืนเพื่อให้ได้ข้อมูลอุณหภูมิข้อมือ

ios-16-iphone-13-pro-สุขภาพ-การติดตามรอบเดือน-การตกไข่โดยประมาณ

ดูการคาดคะเนช่วงตกไข่

เมื่อระบบมีข้อมูลการคาดคะเนช่วงที่น่าจะเกิดการตกไข่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบน Apple Watch หรือ iPhone ในแอปสุขภาพบน iPhone หรือแอปการติดตามรอบเดือนบน Apple Watch การคาดคะเนช่วงตกไข่จะปรากฏเป็นวงรีสีม่วงอ่อนในช่วงเวลาไข่สุก

การคาดคะเนช่วงตกไข่ย้อนหลังทำงานอย่างไร

Apple Watch Series 8 หรือใหม่กว่า และ Apple Watch Ultra ทุกรุ่นใช้ข้อมูลอุณหภูมิข้อมือเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในสองเฟส ซึ่งคือช่วงที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นที่มักเกิดขึ้นหลังจากการตกไข่ อัลกอริทึมขั้นสูงจะใช้ข้อมูลอุณหภูมิข้อมือและข้อมูลรอบเดือนที่บันทึกไว้เพื่อคาดคะเนวันที่น่าจะเกิดการตกไข่

รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 • บันทึกรอบประจำเดือนของคุณอย่างถูกต้องในการติดตามรอบเดือน

 • ใส่ Apple Watch ขณะนอนหลับทุกคืนโดยเปิดโหมดโฟกัสในเวลานอน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple Watch ของคุณสวมใส่พอดี สายควรจะกระชับพอดีแบบสบายๆ และส่วนหลังของ Apple Watch จะต้องสัมผัสกับข้อมือของคุณ 

 • ใส่ Apple Watch Series 8 หรือใหม่กว่า หรือ Apple Watch Ultra ทุกรุ่นเป็นประจำอย่างน้อย 2 รอบเดือนเพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิข้อมือทุกคืน หากนาฬิกาของคุณถูกส่งซ่อม หรือคุณจับคู่และใช้นาฬิกาเรือนใหม่ คุณจะต้องใส่นาฬิกาเรือนใหม่เป็นเวลาอย่างน้อย 2 รอบเดือนเพื่อรับการคาดคะเนช่วงตกไข่ชุดใหม่

ปัจจัยเสริม

ปัจจัยหลายอย่างอาจส่งผลต่อความพร้อมของข้อมูลการคาดคะเนช่วงตกไข่

 • ข้อมูลอุณหภูมิข้อมืออาจมีไม่พอใช้คาดคะเนช่วงตกไข่สำหรับรอบเดือน ข้อมูลการคาดคะเนช่วงตกไข่จะต้องใช้เวลาใส่ Apple Watch ขณะนอนทุกคืนพร้อมเปิดใช้งานโหมดโฟกัสในเวลานอนเป็นเวลา 2 รอบประจำเดือน

 • นอกจากนี้ ข้อมูลอุณหภูมิข้อมือยังอาจได้รับผลจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและร่างกาย

 • การตกไข่อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบสองเฟส หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอาจน้อยมากจนไม่สามารถให้การคาดคะเนได้

 • การตกไข่อาจไม่เกิดขึ้นในทุกรอบเดือน

สิ่งที่คุณควรทราบ

 • ไม่ควรใช้การติดตามรอบเดือนเป็นการคุมกำเนิด

 • ไม่ควรใช้ข้อมูลจากการติดตามรอบเดือนเพื่อวินิจฉัยสุขภาพ

 • การคาดการณ์การตกไข่เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น และไม่ได้รับประกันว่าการตกไข่ได้เกิดขึ้น

 • การคาดการณ์การตกไข่มีในบางประเทศและภูมิภาคเท่านั้น ดูว่าคุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานที่ใดบ้าง

วันที่เผยแพร่: