ใช้แอปโน้ตบน iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ

แอปโน้ตช่วยให้คุณสามารถบันทึกความคิดที่แวบเข้ามา สร้างเช็คลิสต์ สเก็ตช์ไอเดียต่างๆ และอีกมากมาย และเมื่อใช้ iCloud คุณจะสามารถอัปเดตโน้ตบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณให้มีข้อมูลล่าสุดตรงกันเสมอได้

ไอคอนโน้ต

เริ่มต้นใช้งาน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณมี iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

 • หากต้องการใช้คุณสมบัติล่าสุดของแอปโน้ต ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าแอปโน้ตกับ iCloud หรือบันทึกโน้ตไว้ภายในเครื่องแล้ว คุณสมบัติหลายๆ รายการของแอปโน้ตไม่สามารถใช้งานได้กับผู้ให้บริการอีเมลรายอื่นๆ

สร้างโน้ตใหม่

 1. เปิดแอปโน้ต

 2. แตะปุ่มเขียนปุ่มเขียน จากนั้นสร้างโน้ตของคุณ

  iPhone ที่แสดงวิธีสร้างโน้ตในแอปโน้ต.
 3. แตะ "เสร็จสิ้น"

บรรทัดแรกของโน้ตจะกลายเป็นชื่อโน้ต หากต้องการเปลี่ยนลักษณะการจัดรูปแบบของบรรทัดแรก ให้ไปที่การตั้งค่า > โน้ต > เริ่มโน้ตใหม่ด้วย จากนั้นเลือกตัวเลือก

คุณยังสามารถเข้าถึงโน้ตได้อย่างรวดเร็วจากศูนย์ควบคุมได้ด้วย ไปที่การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม และเพิ่มบันทึก จากนั้นเปิดศูนย์ควบคุม แล้วแตะ "โน้ต" เพื่อสร้างโน้ต หรือเพียงขอให้ Siri "เริ่มโน้ตใหม่"

ทำอะไรได้มากขึ้นในแอปโน้ต

ด้วยแอปโน้ต คุณจะสามารถปักหมุดโน้ตด้านบน วาด สร้างเช็คลิสต์ สแกนและเซ็นชื่อในเอกสาร รวมทั้งเพิ่มไฟล์แนบ เช่น รูปภาพ วิดีโอ หรือเว็บลิงก์ได้

ปักหมุดโน้ต

iPhone ที่แสดงวิธีปักหมุดโน้ตในแอปโน้ต

ปักหมุดโน้ตที่คุณชื่นชอบหรือสำคัญที่สุดเพื่อให้หาเจอได้ง่ายขึ้น หากต้องการปักหมุดโน้ต ให้ปัดขวาบนโน้ตแล้วปล่อย หรือไปที่โน้ต แล้วแตะปุ่มเพิ่มเติมปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะปุ่มปักหมุดปุ่มปักหมุด หากต้องการปลดหมุดโน้ต ให้ปัดขวาบนโน้ตอีกครั้ง

จัดรูปแบบโน้ต

ตัวเลือกรูปแบบในโน้ตบน iPhone

ไอคอนการจัดรูปแบบสำหรับชื่อเรื่องและส่วนหัวในแอปโน้ต เพื่อเพิ่มตาราง ชื่อเรื่อง ส่วนหัว หรือรายการหัวข้อย่อย คุณยังสามารถแตะไอคอนการจัดรูปแบบค้างไว้เพื่อใส่ชื่อเรื่องและส่วนหัวในแอปโน้ตได้ เพื่อเปิดรายการตัวเลือกการจัดรูปแบบอย่างรวดเร็ว

ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงในโน้ต

หากคุณต้องการย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทําในโน้ต ให้แตะปุ่มเลิกทําไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพที่ด้านบนของหน้าจอ คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทําในขณะที่คุณเปิดโน้ตปัจจุบัน

เพิ่มไฟล์แนบ

iPhone ที่แสดงวิธีเพิ่มไฟล์แนบในแอปโน้ต

ไอคอนแชร์ แตะแอปโน้ต แล้วเลือกโน้ตที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์แนบ จากนั้นแตะบันทึก

เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ

iPhone ที่แสดงวิธีเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอลงในโน้ตในแอปโน้ต

หากต้องการเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะในโน้ต จากนั้นแตะปุ่มกล้องปุ่มกล้อง แตะถ่ายภาพหรือวิดีโอ หรือเลือกรูปภาพหรือวิดีโอเพื่อจะเพิ่มในรายการที่มีอยู่ แตะใช้รูปภาพหรือใช้วิดีโอ หรือแตะเพิ่มเพื่อเพิ่มไปยังรายการที่มีอยู่ นอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนเอกสาร และเพิ่มลงในโน้ตของคุณได้ด้วย

ลิงก์ไปยังโน้ต

ใน iOS 17 และใหม่กว่า คุณสามารถลิงก์ไปยังโน้ตอื่นๆ ภายในโน้ตได้:

 1. ในโน้ต ให้แตะพื้นที่ว่างค้างไว้ ปล่อยมือเพื่อดึงเมนูตัวเลือกขึ้นมา

 2. ปัดหรือแตะปุ่มส่งต่อไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ เพื่อค้นหาเพิ่มลิงก์ จากนั้นแตะเพิ่มลิงก์

 3. ป้อนชื่อโน้ตที่คุณต้องการลิงก์และเลือกจากรายการ

  ตัวเลือกสําหรับการเพิ่มลิงก์ในแอปโน้ตบน iPhone ของคุณที่ใช้ iOS 17 หรือใหม่กว่า
 4. เปิดหรือปิดการใช้ชื่อโน้ตเป็นชื่อ ป้อนข้อความลิงก์อื่นหากจําเป็น

 5. แตะ "เสร็จสิ้น"

คุณยังสามารถพิมพ์ ">>" ในเนื้อหาของโน้ต ป้อนชื่อโน้ตที่คุณต้องการลิงก์ไป และเลือกจากรายการ

สร้างโฟลเดอร์

 1. เพื่อดูรายการโฟลเดอร์ของคุณ เพื่อดูรายการโฟลเดอร์ของคุณ

 2. ในรายการโฟลเดอร์ ให้แตะปุ่มโฟลเดอร์ใหม่ไอคอนโฟลเดอร์ใหม่

  iPhone ที่แสดงวิธีสร้างโฟลเดอร์ในแอปโน้ต
 3. เลือกตำแหน่งที่จะเพิ่มโฟลเดอร์ หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อย ให้ลากโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์หลัก โฟลเดอร์นั้นจะย้ายไปอยู่ด้านล่างโฟลเดอร์หลักและเยื้องออกไป

 4. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ แล้วแตะบันทึก

ย้ายโน้ตไปที่โฟลเดอร์อื่น

 1. เพื่อกลับไปที่รายการโน้ตของคุณ เพื่อกลับไปที่รายการโน้ตของคุณ

 2. ในรายการโน้ต ให้แตะปุ่มเพิ่มเติมปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะเลือกโน้ต

 3. แตะโน้ตที่คุณต้องการย้าย

  iPhone ที่แสดงวิธีย้ายโน้ตไปยังโฟลเดอร์อื่นในแอปโน้ต
 4. แตะย้าย แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไป

ดูโน้ตของคุณในมุมมองแกลเลอรี่

มุมมองแกลเลอรี่จะช่วยให้คุณมีวิธีใหม่ในการดูโน้ตของคุณ ทำให้ค้นหาโน้ตที่ต้องการได้ง่ายกว่าที่เคย เปิดโฟลเดอร์หรือรายการโน้ต แล้วแตะปุ่มเพิ่มเติมปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะดูเป็นแกลเลอรี่

iPhone ที่แสดงลักษณะของโน้ตในมุมมองแกลเลอรี่

หากต้องการจัดเรียงโน้ตภายในโฟลเดอร์ ให้ทำดังนี้

 1. ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจัดเรียง

 2. แตะปุ่มเพิ่มเติมปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะเรียงโน้ตตาม

 3. เลือกวิธีจัดเรียงโน้ตที่คุณต้องการ

หากต้องการจัดเรียงโน้ตโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่การตั้งค่า > โน้ต และแตะจัดเรียงโน้ตตาม เลือกวิธีจัดเรียงโน้ตที่คุณต้องการ

ค้นหาโน้ตหรือไฟล์แนบ

หากต้องการค้นหาโน้ตใดโน้ตหนึ่งโดยเฉพาะ แตะที่ช่องค้นหา จากนั้นป้อนสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ คุณสามารถค้นหาโน้ตแบบพิมพ์และแบบเขียนด้วยลายมือได้ การค้นหาสามารถจดจำสิ่งที่อยู่ในภาพภายในโน้ตของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหา "จักรยาน" การค้นหาจะแสดงรูปภาพทั้งหมดที่มีจักรยานของคุณ การค้นหายังสามารถค้นหาข้อความที่ระบุภายในเอกสารที่สแกน เช่น ใบเสร็จหรือใบเรียกเก็บเงิน

หากต้องการค้นหาบางสิ่งในโน้ตที่ระบุ ให้เลือกโน้ตนั้น แตะปุ่มเพิ่มเติมปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะค้นหาในโน้ต แล้วพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการค้นหา

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาไฟล์แนบได้อีกด้วย ในรายการโน้ต ให้แตะปุ่มเพิ่มเติมปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะดูไฟล์แนบ หากต้องการไปยังโน้ตที่มีไฟล์แนบ ให้แตะรูปย่อของไฟล์แนบ แล้วแตะแสดงในโน้ต

สร้างโน้ตได้ในทันทีจากหน้าจอล็อค

คุณสามารถใช้ Apple Pencil กับ iPad ที่ใช้งานร่วมกันได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ไปที่การตั้งค่า > โน้ต แล้วแตะเข้าถึงโน้ตบนหน้าจอล็อค จากนั้นเลือกตัวเลือก

แตะหน้าจอล็อคด้วย Apple Pencil ของคุณแล้วสร้างโน้ตของคุณ อะไรก็ตามที่คุณสร้างจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในแอปโน้ต

เก็บรักษาโน้ตให้ปลอดภัย

ในแอปโน้ต คุณสามารถล็อคโน้ตที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นส่วนตัวจากบุคคลอื่นที่อาจใช้อุปกรณ์ของคุณได้ คุณสามารถใช้รหัสผ่านของอุปกรณ์หรือรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ Mac ของคุณพร้อมกับ Face ID หรือ Touch ID เพื่อล็อคและปลดล็อคโน้ตของคุณได้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ

ใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านกับโน้ตของคุณ

ลบโน้ต

 1. ปัดไปทางซ้ายบนโน้ตในรายการโน้ต

 2. แตะปุ่มถังขยะ ปุ่มถังขยะ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดโน้ต แตะปุ่มเพิ่มเติมปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะลบ

เรียนรู้ว่าจะทําอย่างไรหากโน้ตของคุณหายไป

กู้คืนโน้ตที่ถูกลบ

 1. ในแอปโน้ต ให้ไปที่รายการโฟลเดอร์

 2. แตะ "ที่เพิ่งลบล่าสุด"

 3. แตะโน้ตที่คุณต้องการเก็บไว้

 4. แตะที่ใดก็ได้ในโน้ต จากนั้นแตะกู้คืน

ตั้งค่าแอปโน้ตกับ iCloud

คุณสามารถใช้ iCloud เพื่ออัปเดตโน้ตบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณได้ หากต้องการตั้งค่าโน้ตกับ iCloud ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud จากนั้นเปิดโน้ต คุณจะเห็นโน้ตของคุณบนอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่องที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโน้ต

ใช้โน้ตของ iCloud จากเว็บเบราว์เซอร์

หากต้องการใช้โน้ตบน iCloud.com ให้ไปที่ icloud.com และลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID (ที่คุณใช้กับ iCloud) คลิกที่แอปโน้ต

หากคุณกําลังใช้แอป iCloud อื่น คุณสามารถสลับไปยังโน้ตได้โดยคลิกที่ชื่อแอปที่ด้านบนของหน้าต่าง icloud.com

เมื่อทํางานกับโน้ตบน iCloud.com ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เบราว์เซอร์ที่แนะนําในความต้องการของระบบสําหรับ iCloud

หากคุณเห็นเฉพาะ Pages, Numbers, Keynote และการตั้งค่าบน iCloud.com คุณไม่ได้ตั้งค่าบัญชีโน้ตของ iCloud หากต้องการบันทึกโน้ตของคุณไปยัง iCloud ซึ่งให้คุณซิงค์โน้ตระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และให้คุณเข้าถึงโน้ตของคุณบนเว็บ ให้ไปที่การตั้งค่า iCloud > บัญชีบนอุปกรณ์ของคุณ แล้วเปิดการซิงค์โน้ต

หากคุณพยายามใช้โน้ตบน iCloud.com แต่ได้รับข้อความแจ้งว่าจําเป็นต้องใช้ที่อยู่อีเมล iCloud นั่นหมายถึง iCloud ของคุณไม่ได้รับการตั้งค่าด้วยบัญชีอีเมล @icloud.com ฟรี iCloud ใช้บัญชีอีเมลนี้เพื่อจัดเก็บโน้ตสําหรับแอปโน้ตเดิมบน iCloud.com และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่มีที่อยู่อีเมล @icloud.com คุณสามารถสร้างได้โดยเปิดโน้ตในการตั้งค่า iCloud บน Mac หรือในการตั้งค่าบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

วันที่เผยแพร่: