ใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Nippon Telesoft / Perkins Mini Seika กับ VoiceOver ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

เมื่อใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์ Nippon Telesoft / Perkins Mini Seika กับ VoiceOver ใน iOS ของคุณ คุณสามารถใช้คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้

คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องแสดงผลเหล่านี้

  • Mini Seika 8

  • Mini Seika 16

  • Mini Seika 24

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของอุปกรณ์

ย้ายไปรายการก่อนหน้า

K14 หรือ K19

ก้านควบคุมข้างขวาบิดขวา

K15 หรือ K20

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของอุปกรณ์

ย้ายไปรายการก่อนหน้าโดยใช้การตั้งค่าตัวหมุน

K16 หรือ K21

ย้ายไปรายการถัดไปโดยใช้การตั้งค่าตัวหมุน

K17 หรือ K22

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของอุปกรณ์

แตะรายการที่เลือกสองครั้ง

เราเตอร์

เลือกรายการใต้นิ้วคุณ

K13 หรือ K18

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของอุปกรณ์

สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม

ตำแหน่งเคอร์เซอร์

คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย

K11

คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา

K11

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการคำสั่งสากล

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: