ใช้เครื่องแสดงผล Optelec EasyLink 12 กับ VoiceOver

เมื่อใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Optelec EasyLink 12 กับ VoiceOver บน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณสามารถใช้ปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

เลื่อนไปรายการก่อนหน้า

ก้านควบคุมบิดซ้าย

เลื่อนไปรายการถัดไป

ก้านควบคุมบิดขวา

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

เลื่อนไปยังรายการก่อนหน้าโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์

ก้านควบคุมบิดขึ้น

เลื่อนไปยังรายการถัดไปโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์

ก้านควบคุมบิดลง

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

เลือกรายการใต้นิ้ว

การทำงานของก้านควบคุม

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย

ซ้าย

คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา

ขวา

ดูเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการคำสั่งสากล

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: