ใช้เครื่องแสดงผล Baum VarioUltra กับ VoiceOver

เมื่อใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Baum VarioUltra กับ VoiceOver บน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณสามารถใช้ปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ได้

คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องแสดงผลเหล่านี้

  • Baum VarioUltra 20

  • Baum VarioUltra 40

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

เลื่อนไปรายการก่อนหน้า

ก้านควบคุมบิดซ้าย หรือ D1

เลื่อนไปรายการถัดไป

ก้านควบคุมบิดขวา หรือ D4

เลื่อนไปยังรายการแรก

D1 + D2 + D3

เลื่อนไปยังรายการสุดท้าย

D4 + D5 + D6

ไปยังแถบสถานะ

D2 + D3 + D4

ไปยังศูนย์การแจ้งเตือน

D4 + D6

ไปยังศูนย์ควบคุม

D2 + D5

เปิดใช้งานปุ่มย้อนกลับ หากมี

D1 + D2

การเลื่อน

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

เลื่อนซ้ายหนึ่งหน้า

D2 + D4 + D6

เลื่อนขวาหนึ่งหน้า

D1 + D3 + D5

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้า

D3 + D4 + D5 + D6

เลื่อนลงหนึ่งหน้า

D1 + D4 + D5 + D6

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

เลื่อนไปยังรายการก่อนหน้าโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์

ก้านควบคุมบิดขึ้น หรือ D3

เลื่อนไปยังรายการถัดไปโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์

ก้านควบคุมบิดลง หรือ D6

เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ก่อนหน้า

D2 + D3

เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ถัดไป

D5 + D6

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

แตะรายการที่เลือกสองครั้ง

เราเตอร์

เลือกรายการใต้นิ้ว

กดก้านควบคุม หรือ D3 + D6

เปิดใช้ปุ่มโฮม

D1 + D2 + D5

เปิดใช้ปุ่มลบ

D1 + D4 + D5

เปิดใช้ปุ่มรีเทิร์น

D1 + D5

เปิดใช้ปุ่มเพิ่มเสียง

D3 + D4 + D5

เปิดใช้ปุ่มลดเสียง

D1 + D2 + D6

เปิดใช้ปุ่มดีดออก

D1 + D4 + D6

การอ่าน

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

อ่านหน้าเริ่มต้นจากรายการที่เลือก

D1 + D2 + D3 + D5

อ่านหน้าเริ่มต้นจากรายการบนสุด

D2 + D4 + D5 + D6

พูดหมายเลขหน้าหรือแถวที่แสดงอยู่

D3 + D4

การแก้ไข

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

เลือกทั้งหมด

D2 + D3 + D5 + D6

เลือกข้อความ

D2 + D5 + D6

เลิกเลือกข้อความ

D2 + D3 + D5

Tab

D2 + D3 + D4 + D5

Shift Tab

D1 + D2 + D5 + D6

ตัด

D1 + D3 + D4 + D6

คัดลอก

D1 + D4

วาง

D1 + D2 + D3 + D6

เลิกทำ

D1 + D3 + D5 + D6

ทำกลับมาใหม่

D2 + D3 + D4 + D6

เปลี่ยนป้ายของรายการ

D1 + D2 + D3 + D4 + D6

การควบคุม

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

สลับเปิดหรือปิดม่านหน้าจอ

D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

หยุดพูดหรือให้พูดต่อ

D1 + D2 + D3 + D4

สลับเปิดหรือปิดเสียงพูด

D1 + D3 + D4

เริ่มเปิดวิธีใช้ VoiceOver

D1 + D3

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม

ตำแหน่งเคอร์เซอร์

คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย

D2

คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา

D5

สลับเปิดหรือปิดประวัติการประกาศ

D1 + D3 + D4 + D5

โหมดการแสดงผลถัดไป

D1 + D2 + D4 + D5

โหมดการป้อนข้อมูลถัดไป

D2 + D3 + D6

ดูเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการคำสั่งสากล

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: