ใช้เครื่องแสดงผล Ninepoint Systems Ninepoint กับ VoiceOver

เมื่อใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Ninepoint Systems Ninepoint กับ VoiceOver บน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณสามารถใช้ปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

เลื่อนไปรายการก่อนหน้า

ซ้าย

เลื่อนไปรายการถัดไป

ขวา

เปิดใช้งานปุ่มย้อนกลับ หากมี

เมนู

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

เลื่อนไปยังรายการก่อนหน้าโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์

ขึ้น

เลื่อนไปยังรายการถัดไปโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์

ลง

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

แตะรายการที่เลือกสองครั้ง

ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์

เลือกรายการใต้นิ้ว

Enter

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม

ตำแหน่งเคอร์เซอร์

คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย

ส่ายไปทางซ้าย

คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา

ส่ายไปทางขวา

ดูเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการคำสั่งทั่วไปสากล

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: