หากจอแสดงผลภายนอกของคุณมืดหรือมีความละเอียดต่ำ

หาก Mac ของคุณใช้งานได้ แต่จอแสดงผลภายนอกที่เชื่อมต่อกับเครื่องมีหน้าจอว่างเปล่าหรือหน้าจอสีดำ (ไม่มีภาพวิดีโอ) หรือไม่สามารถใช้ความละเอียดหรืออัตราการรีเฟรชสูงสุดได้ ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้

ตรวจสอบสายและการเชื่อมต่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของจอแสดงผลภายนอกและสายวิดีโอเชื่อมต่ออย่างถูกต้องและแน่นดีแล้วที่ปลายทั้งสองด้าน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อจอภาพกับ Mac ของคุณ

จอแสดงผลภายนอกของคุณจะมืดหรือใช้ความละเอียดหรืออัตราการรีเฟรชที่ต่ำลง หากสายวิดีโอหรืออะแดปเตอร์ใดๆ ก็ตามที่คุณอาจใช้กับจอแสดงผลนั้นไม่รองรับความละเอียดหรืออัตราการรีเฟรชของจอแสดงผล หากคุณใช้อะแดปเตอร์ Thunderbolt หรือ USB-C อะแดปเตอร์ต้องใช้ได้กับโหมด DisplayPort Alt, Thunderbolt 3 หรือ Thunderbolt 4

หากจอแสดงผลเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป Mac ที่ปิดฝาอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ภายนอก

หากจอแสดงผลของคุณเชื่อมต่อกับฮับหรือแท่นวาง ให้เชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณกับพอร์ตโดยตรงบน Mac ของคุณ

ดูว่า Mac ของคุณรองรับอุปกรณ์ใด

จอแสดงผลภายนอกของคุณจะมืดหากเกินจำนวนจอแสดงผลภายนอกสูงสุดที่ Mac ของคุณสามารถใช้ได้พร้อมกัน ขีดจำกัดนี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของ Mac

จอแสดงผลภายนอกของคุณจะมืดหรือใช้ความละเอียดหรืออัตรารีเฟรชที่ต่ำลง หากคุณกำหนดค่าจอแสดงผลจนเกินความละเอียดหรืออัตรารีเฟรชที่รองรับสูงสุด ขีดจำกัดนี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของ Mac, จอแสดงผล, สายวิดีโอ และอะแดปเตอร์ที่ใช้กับจอแสดงผล ตลอดจนความละเอียดและอัตราการรีเฟรชของจอแสดงผลที่เชื่อมต่ออื่นๆ ดูสิ่งที่ควรทำหากหน้าจอของคุณมืดหลังจากเปลี่ยนความละเอียดหรืออัตราการรีเฟรช

หากต้องการทราบจำนวนจอแสดงผลภายนอกที่ Mac ของคุณรองรับ รวมถึงความละเอียดและอัตราการีเฟรชที่รองรับ ให้ตรวจดูข้อมูลจำเพาะสำหรับรุ่น Mac ของคุณ:

ตรวจหาจอภาพ

หาก Mac ตรวจไม่พบจอแสดงผลภายนอกของคุณ จอแสดงผลภายนอกจะมืด ใช้ขั้นตอนเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนเพื่อลองตรวจหาจอแสดงผลของคุณอีกครั้ง

  • ถอดจอแสดงผลออกจาก Mac แล้วเชื่อมต่อใหม่ การปิดจอแสดงผลก่อนอาจช่วยได้

  • สั่งให้ Mac เข้าสู่โหมดพักเครื่อง แล้วปลุกเครื่อง สำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป Mac คุณสามารถปิดฝาสักครู่ จากนั้นเปิดฝาอีกครั้ง

  • เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกจอภาพ กดปุ่ม Option ค้างไว้เพื่อแสดงปุ่มตรวจหาจอแสดงผล แล้วคลิกที่ปุ่มนั้น

  • รีสตาร์ท Mac ของคุณ หากคุณไม่สามารถรีสตาร์ท Mac ได้ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง จากนั้นกดและปล่อยปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

อนุญาตให้จอแสดงผลของคุณเชื่อมต่อ

เมื่อเชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป Mac ที่มี Apple Silicon Mac ของคุณอาจขอให้คุณอนุญาตอุปกรณ์เสริมนี้ (จอภาพของคุณ) ให้เชื่อมต่อได้ หากคุณไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อ จอแสดงผลของคุณจะยังคงมืดอยู่ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตให้อุปกรณ์เสริมสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป Mac

ตรวจสอบความสว่างของจอแสดงผล

หากจอแสดงผลภายนอกของคุณมืด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ลดความสว่างลง

  • หากคีย์บอร์ดและจอภาพภายนอกของคุณผลิตโดย Apple คุณสามารถใช้ปุ่มเพิ่มความสว่างไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพบนคีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มความสว่างได้ หรือเลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกจอภาพ และใช้ตัวควบคุมความสว่างในส่วนนั้น

  • หาก Apple ไม่ได้เป็นผู้ผลิตจอแสดงผลภายนอกของคุณ คุณอาจต้องใช้ตัวควบคุมในตัวและระบบเมนูเพื่อปรับความสว่าง หากคุณไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้และจอแสดงผลของคุณยังมืดอยู่ แสดงว่าจอแสดงผลอาจไม่มีพลังงานหรืออาจทำงานผิดปกติ

อัปเดตซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์อาจส่งผลต่อการตรวจหาจอแสดงผล คุณภาพของภาพบนจอแสดงผลของคุณ ตลอดจนความละเอียดและอัตราการรีเฟรชที่จอแสดงผลของคุณใช้ได้

  • ติดตั้งรายการอัปเดต macOS ล่าสุด ซึ่งมีรายการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับจอแสดงผลที่ผลิตโดย Apple

  • หากจอแสดงผลของคุณไม่ได้ผลิตโดย Apple ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอแสดงผลนั้นใช้เฟิร์มแวร์ล่าสุดจากผู้ผลิต ตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารประกอบของจอแสดงผลหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: