Systeminformation Hjälp

Välkommen till Systeminformation

Läs teknisk information om maskinvara, nätverk och programvara, kontrollera garantin och visa rekommendationer om hur du frigör utrymme.

På panelen Översikt i Systeminformation visas grundläggande maskin- och programvaruspecifikationer samt datorns serienummer.
Avsnittet med maskinvaruspecifikationer i en systemrapport.

Kontrollera kompatibiliteten

Innan du köper ny maskinvara eller programvara bör du kontrollera att den fungerar med datorn genom att jämföra varans krav med systemrapporten. Välj Arkiv > Visa systemrapport i Systeminformation.

Panelen Service i Systeminformation med alternativen för AppleCare.

Kontrollera garantin

Du behöver inte gå till en Apple Store för att se status för garantin på datorn eller få reda på om du kan köpa till AppleCare. Välj bara Apple-menyn > Om den här datorn, klicka på Support och klicka sedan på Kontrollera min täckningsstatus för service och support.

Panelen Lagring i Systeminformation med en grafisk visning av lagringsutrymmet.

Städa upp på hårddisken

Få en snabb överblick av vad som tar upp utrymme på datorn med en bild. Välj Apple-menyn > Om den här datorn och klicka på Lagring. Du visar rekommendationerna för hur du frigör utrymme genom att klicka på Hantera.

Dialogrutan ”Är du säker på att du vill radera papperskorgen automatiskt?” i fönstret med lagringsrekommendationerna.

Töm aldrig papperskorgen igen

Du kan ställa in att objekt som har legat i papperskorgen i 30 dagar automatiskt slängs och på det sättet frigöra värdefullt utrymme. Välj Fönster > Lagringshantering och klicka sedan på Slå på.