macOS High Sierra

Om det finns flera APFS-volymer i en enda behållare på datorn

Om fler än en skiva visas under Lagring i Systeminformation finns det flera volymer på datorn.

APFS-filsystemet i macOS High Sierra har funktioner som utrymmesdelning och snabb storleksändring av kataloger. När en enskild APFS-behållare (partition) har flera volymer delas behållarens lediga utrymme och kan efter behov tilldelas till vilken som helst av de enskilda volymerna. Varje volym använder bara en del av hela behållaren, så det tillgängliga utrymmet är behållarens totala volym minus den sammanlagda storleken för alla volymer i behållaren. Den här totala mängden använt utrymme, inklusive andra volymer i behållaren, visas med ett korsskuggat område.

Om du vill veta mer om partitioner läser du Partitionera en fysisk hårddisk.