macOS High Sierra

Hämta filer från webben

Hämta musik, PDF-filer, program och andra objekt genom att klicka på länkar på webbsidor.

Öppna Safari åt mig

Viktigt: Om du hämtar något som innehåller programvara visas ett varningsmeddelande när du öppnar objektet. För säkerhets skull bör du inte öppna objektet om du inte förväntade dig att det skulle vara ett program eller om det inte kommer från en pålitlig källa.

Knappen för hämtade filer i verktygsfältet med listan över hämtade filer nedanför.
 • Hämta ett objekt: Klicka på något som identifieras som en hämtningslänk, eller kontroll-klicka på en bild eller annat objekt på sidan och välj sedan Hämta länkad fil. (Vissa webbsidesobjekt kan inte hämtas.) Safari packar upp komprimerade filer (t.ex. .zip-filer) efter att de hämtats.

  Obs! Om du hämtar ett objekt som du har hämtat tidigare tar Safari bort den gamla dubbletten, så att den inte tar upp utrymme på datorn. Läs mer i Optimera lagringen på datorn.

 • Visa en lista över hämtade objekt: Klicka på knappen för visning av hämtade filer i det övre högra hörnet av Safari-fönstret. Knappen syns inte om listan över hämtade filer är tom.

  • Pausa en hämtning: Klicka på stoppknappen till höger om filnamnet i hämtningslistan. Återuppta hämtningen genom att klicka på fortsättningsknappen .

  • Hitta ett hämtat objekt på datorn: Klicka på förstoringsglaset bredvid filnamnet i hämtningslistan. Om du flyttar på en hämtad fil eller ändrar plats för hämtade filer efter hämtningen kan inte Safari hitta filen.

   Tips: Ändra var hämtade objekt lagras på datorn genom att välja Safari > Inställningar, klicka på Allmänt, klicka på popupmenyn Filhämtningsplats och välja en plats.

  • Rensa listan över hämtade filer: Klicka på Rensa i hämtningslistan. Ta bort ett objekt genom att kontroll-klicka på det och välja Ta bort från listan. Som förval tar Safari bort ett objekt efter en dag. Du kan ändra när hämtade objekt tas bort automatiskt genom att välja Safari > Inställningar, klicka på Allmänt, klicka på popupmenyn Ta bort objekt från filhämtningslistan och välja ett alternativ.