macOS High Sierra

Spara webbsidor

Du kan spara en hel webbsida med all grafik och alla länkar, eller bara delar av den.

Öppna Safari åt mig

  • Spara text från en webbsida: Dra den markerade texten till ett dokument eller till skrivbordet.

  • Spara en bild från en webbsida: Dra bilden till ett dokument eller skrivbordet eller kontroll-klicka på bilden och välj Spara bild till ”Hämtade filer”, Spara bild som eller Lägg till bild i Bilder. Vissa bilder, t.ex. bakgrundsbilder, kan inte sparas.

  • Spara en länk från en webbsida: Dra länken till ett dokument eller skrivbordet eller kontroll-klicka på länken och välj Lägg till länk i Bokmärken eller Lägg till länk i läslistan.

  • Spara en hel webbsida: Välj Arkiv > Spara som och välj Format > Webbarkiv eller Format > Sidkälla.

    • Webbarkiv: Sparar all grafik. Länkar fungerar så länge som målsidorna fortfarande finns kvar. Webbarkiv är användbara för tillfälliga sidor, exempelvis kvittenser.

    • Sidkälla: Sparar endast HTML-källkoden. Detta är bra om du vill använda HTML-källan i en egen webbsida.

Obs! Vissa webbsidor kan förhindra att du sparar vissa av objekten som visas på sidan.