macOS High Sierra

Gå tillbaka till webbsidor

Safari kommer ihåg webbsidorna som du besökt under upp till ett år, så att du lätt kan gå tillbaka till dem.

Öppna Safari åt mig

  • Visa sidor som du besökt i det aktuella fönstret eller på den aktuella fliken: Klicka på tillbakaknappen eller framåtknappen i verktygsfältet (eller använd Touch Bar). Om du vill välja en specifik sida kan du hålla ned på tillbaka- eller framåtknappen. Om du har en styrplatta eller mus som hanterar gester sveper du åt vänster eller höger och flyttar genom historiken en sida i taget. Se Använda styrplatte- och musgester.

  • Visa senast stängda sidor: Välj Historik > Senast stängda. Du kan öppna den flik eller det fönster du senast stängde genom att välja Historik > Öppna senast stängda flik igen eller Historik > Öppna senast stängda fönster igen, eller välj Öppna alla fönster från senaste sessionen igen.

  • Visa en längre lista över senast besökta sidor: Välj en webbsida från menyn Historik.

  • Visa alla webbsidor i din surfhistorik: Välj Historik > Visa all historik.

  • Bläddra bland miniatyrer av webbplatser som du ofta besöker: Välj Bokmärken > Visa Top Sites. Om Visa Top Sites inte visas väljer du Safari > Inställningar och klickar på Allmänt. Klicka sedan på popupmenyn Nya fönster öppnas med och välj Top Sites.

  • Besök sidor i läslistan: Klicka på sidofältsknappen i verktygsfältet och sedan på läslisteknappen .

Safari använder iCloud till att hålla surfhistoriken likadan på alla dina Mac-datorer och iOS-enheter som har Safari påslaget i iCloud-inställningarna. Skillnaden är att datorn kan behålla surfhistoriken upp till ett år, medan en del iOS-enheter bara sparar surfhistoriken under en månad. Om du vill ändra hur ofta datorn ska rensa surfhistoriken öppnar du inställningspanelen Allmänt.