macOS High Sierra

Göra en bild skarpare

Med justeringarna för skärpa ändras en bild genom att kanterna blir skarpare och bättre definierade.

 1. Dubbelklicka på en bild och klicka sedan på Redigera i verktygsfältet.

 2. Klicka på Justera i verktygsfältet.

 3. Klicka på visningstriangeln bredvid Skärpa på panelen Justera.

 4. Dra i reglagen för att justera skärpan.

  Skärpereglage på panelen Justera
  • Intensitet: Justerar styrkan för kantskärpan.

  • Kanter: Ställer in tröskelvärden för vilka grupper av pixlar som utgör kanter och vilka som inte gör det.

  • Förluster: Får skärpeeffekten att bli mer eller mindre framträdande. Ett ökat förlustvärde ökar skärpan, ett minskat värde mjukar upp effekten.

Tips: Placera pekaren på ett reglage och håll ned alternativtangenten så utökas reglagets värden.