macOS High Sierra

Skapa och arbeta med bildspel

Du kan använda en grupp bilder till att skapa ett bildspel och sedan lägga till text, välja ett tema, lägga till musik och välja hur länge varje bild visas. Du kan också ta med videoklipp i ett bildspel, och exportera bildspelet så att det går att spela upp på en Mac-dator, iOS-enhet eller Apple TV.

Bilder-fönster med ett bildspel i huvuddelen av fönstret med förhandsvisningsknapp, uppspelningsknapp och loopknapp under huvudbilden för bildspelet, miniatyrer för alla bilder i bildspelet längst ned i fönstret, och knapparna för tema, musik och tidslängd till höger.

Obs! Du kan snabbt visa en grupp bilder som ett bildspel utan att skapa något bildspelsprojekt. Mer information finns i Spela upp ett snabbildspel. Om du vill veta hur du delar ett bildspel läser du Exportera bilder, videor och bildspel.

Öppna Bilder

Skapa ett bildspelsprojekt

 1. Välj de bilder du vill använda i bildspelet.

  Du kan lägga till eller ta bort bilder senare (se Lägga till eller ta bort bilder och text, nedan).

 2. Välj Arkiv > Skapa > Bildspel.

 3. Klicka på popupmenyn Bildspel och välj Nytt bildspel.

 4. Ange ett namn för bildspelet i fältet Bildspelsnamn. Klicka sedan på OK.

 5. Om du vill ändra ordningen på bilder drar du dem dit du vill längst ned i fönstret.

 6. Du väljer ett tema genom att klicka på temaknappen och sedan på ett tema.

  Du kan byta tema när som helst. Vilket tema du väljer påverkar placeringen av texter, typsnitt och de övergångar som visas mellan bilderna. Panorerings- och zoomeffekten, eller Ken Burns-effekten, är bara tillgänglig för temat Ken Burns.

 7. Om du vill välja musik till bildspelet klickar du på musikknappen . Klicka på nedåtpilen bredvid musikväljaren och välj sedan en eller flera låtar.

  Välj Temalåtar från popupmenyn om du vill visa musik som följer med Bilder, eller välj iTunes om du vill visa musik från ditt iTunes-bibliotek. Ändra ordningen som låtarna spelas upp i genom att dra de låtar du valt. Om du vill radera en låt markerar du den och trycker på backstegstangenten.

 8. Du ändrar hur länge varje bild visas genom att klicka på tidslängdknappen . Gör sedan något av följande (alla alternativ är inte tillgängliga för alla teman):

  • Ställ in att bildspelet ska vara lika långt som den valda musiken: Markera Anpassa till musik.

  • Ställ in en bestämd visningslängd för bildspelet: Välj Anpassad och ange sedan hur länge bildspelet ska spelas upp genom att dra reglaget.

  • Ställ in en övergång för hela bildspelet: Markera kryssrutan Övergång och välj sedan en övergångstyp från popupmenyn.

  • Ställ in att bilderna ska visas på hela skärmen: Markera kryssrutan Skala bilder till skärmen.

 9. Du förhandsvisar bildspelet genom att klicka på knappen Förhandsvisning. Klicka på Förhandsvisning igen när du vill avbryta förhandsvisningen. Du kan också ställa in att bildspelet ska spelas upp i en kontinuerlig loop genom att klicka på loopknappen .

 10. Du spelar upp bildspelet genom att klicka på uppspelningsknappen .

Du stoppar uppspelningen av ett bildspel genom att trycka på escape-tangenten. Du kan också hoppa framåt eller bakåt genom bilderna genom att trycka på piltangenterna och pausa bildspelet genom att trycka på mellanslagstangenten.

Lägga till eller ta bort bilder och text

När du har skapat ett bildspel kan du när som helst lägga till eller radera bilder. Det går också att lägga till text till enskilda bilder. Textens placering och typsnittet beror på vilket tema du valt. När du lägger till en Live Photo-bild i ett bildspel visas den som en stillbild.

 1. Klicka på ett bildspel under Projekt i sidofältet.

 2. Gör något av följande:

  • Lägg till fler bilder i ett bildspel: Markera en bild i raden av miniatyrer längst ned. Klicka på Knappen Lägg till objekt och sedan på Lägg till bilder. Markera de bilder du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till.

  • Lägg till text i en bild: Markera en bild, klicka på Knappen Lägg till objekt och sedan på Lägg till text. Markera texten i textrutan och skriv in egen text.

  • Radera text från en bild: Markera texten i bilden eller markera T-ramen framför bilden i en miniatyrrad. Tryck sedan på backstegstangenten.

  • Radera en bild från bildspelet: Markera bilden du vill radera och tryck på backstegstangenten.