macOS High Sierra

Importera bilder från hårddiskar, CD-skivor, DVD-skivor och kort

Om du har sparade bilder eller videor på en hårddisk eller en annan lagringsenhet kan du importera dem till Bilder.

Öppna Bilder

Importera från en hårddisk, optisk skiva eller ett flashminne

Du kan importera bild- och videofiler från en lagringsenhet (t.ex. en hårddisk), en CD- eller DVD-skiva (om du har en optisk enhet) eller ett flashminne.

 1. Anslut enheten till datorn.

 2. Gör något av följande:

  • Dra filer eller mappar från Finder till Bilder-fönstret.

  • Dra filer eller mappar från Finder till symbolen för Bilder i Dock.

  • Välj Arkiv > Importera i Bilder. Markera bilderna eller videorna du vill importera och klicka på Granska för import. Om du har markerat flera bilder eller videor markerar du de du vill importera och klickar på Importera [antal] markerade eller Importera alla nya bilder.

   Viktigt: Mata inte ut en skiva eller enhet medan bilderna importeras.

Importerade bilder visas i albumen Importer och Bilder i sidofältet.

Tips: Om du har ett iCloud-konto kan du kopiera bildfiler till iCloud Drive från valfri dator, iOS-enhet eller Windows-dator som du ställer in för användning med iCloud Drive. Du kan sedan importera bildfilerna till datorn från iCloud Drive. Mer information om iCloud Drive finns på Lagra dokument med iCloud Drive.

Importera från en kortläsare eller SD-kort

En del Mac-datorer har inbyggda kortplatser för SD-kort. Om din dator inte har det kan du ansluta en enhet som kallas kortläsare och som är kompatibel med datorn. Du kan sedan använda kortläsaren till att importera bilder från ett minneskort, t.ex. ett SD- eller Compact Flash-kort.

 1. Mata in kortet i datorns SD-kortplats, eller anslut en kortläsare till datorn och mata in kortet i den.

 2. Välj Arkiv > Importera i Bilder. Markera bilderna eller videorna du vill importera och klicka på Granska för import.

 3. Om du har markerat flera bilder eller videor kan du göra något av följande:

  • Importera alla nya bilder: Klicka på Importera alla nya bilder.

  • Importera valda bilder: Klicka på bilderna du vill importera och sedan på Importera markerade.

  Om ett meddelande frågar om du vill radera eller behålla bilderna på kortet efter importen klickar du på Radera objekt eller Behåll objekt.

  Bilder importerar sedan bilderna och videorna. Om du vill avbryta importen klickar du på Avbryt import.

 4. När alla bilder har importerats matar du ut kortet från datorn eller kortläsaren.

Importerade bilder visas i albumen Importer och Bilder i sidofältet.

Vissa kortläsare kanske inte är kompatibla med Bilder. Enhetens tillverkare kan ge mer information.