macOS High Sierra

Visa bilder efter vilka som finns med på dem

Första gången du öppnar Bilder söker programmet igenom ditt bibliotek efter personer på dina bilder. När sökningen är klar kan du öppna albumet Personer, visa samlingar med bilder som är ordnade efter ansiktena som hittats på dem och sätta namn på personerna som Bilder har hittat. När du importerar nya bilder till biblioteket söker Bilder av dem och matchar personer i dem med personer som du har namngivit. Du kan också identifiera personerna på bilderna manuellt.

Obs! Om du använder iCloud-bildbibliotek synkroniseras personerna som identifieras i dina bilder mellan dina enheter.

Öppna Bilder

Visa personer i biblioteket

 1. Klicka på Personer i sidofältet.

  Personer som du har markerat som favoriter visas i stora rutor högst upp i fönstret. Om du vill göra en person till favorit klickar du på Favoritknapp i bilden. Du kan även dra någon till eller från favoritområdet längst upp.

 2. Dubbelklicka på ett ansikte så visas bilderna på den personen.

  Ansikten i albumet Personer.
 3. Gör något av följande:

  • Visa hela bilder eller bara ansikten: Klicka på knappen Bilder eller Ansikten i verktygsfältet.

   Bilder på knapparna Bilder eller Ansikten i verktygsfältet.
  • Visa alla bilder på en person eller en sammanfattning av bilderna: Klicka på Visa mer eller Visa sammanfattning överst i området Bilder.

  • Slå ihop bilder på samma person: Placera pekaren på bilden på personen och klicka på Namn. Börja skriva in personens namn, markera sedan namnet när det visas i popupmenyn. När du får frågan i ett meddelande om personen på bilden är samma person klickar du på Ja.

  • Byt namn på en persons bilder: Klicka på namnet under bilden och skriv in ett annat namn eller välj ett namn som visas när du skriver.

  • Ta bort en felidentifierad person: Kontroll-klicka på bilden och välj [namn] finns inte i den här bilden eller Det här är inte [namn].

  • Redigera en bild på en person: Dubbelklicka på bilden du vill redigera och klicka på redigeringsknappen.

  • Välj en bild som en referensbild som ska representera alla bilder på en person: Kontroll-klicka på en bild och välj Gör till referensbild.

  • Visa bilder på en karta: Rulla ned till området Platser och dubbelklicka på en miniatyrbild så visas platsen där bilden togs på en karta.

  • Granska och bekräfta andra bilder på den här personen: Om Bilder har identifierat ytterligare bilder på en person för granskning visas ett meddelande i verktygsfältet. Klicka på granskningsknappen för att granska och bekräfta vilka bilder som är på personen och klicka därefter på Klar. Om det inte visas något meddelande rullar du till slutet och klickar på Bekräfta ytterligare bilder. När Bilder visar ett matchande ansikte bekräftar du personens identitet genom att klicka på Ja. Klicka på Klar när du vill sluta att granska matchande ansikten.

  • Ange en person som favorit: Rulla ned till slutet och klicka på Gör denna person till favorit. Ta bort personer som favoriter genom att klicka på Ta bort denna person från favoriter.

  • Skapa ett minne från bilder på en person: Rulla ned till slutet och klicka på Lägg till i minnen.

Identifiera och namnge personer i vyn Personer

 1. Klicka på Personer i sidofältet.

 2. Klicka på namnknappen i bilden på personen du vill namnge. Skriv in ett namn och tryck på returtangenten (eller välj ett namn som visas medan du skriver).

  Alla bilder i gruppen tilldelas till namnet.

Slå samman bilder på en person till en grupp

Bilder identifierar personer i nya bilder och lägger till dem i bilder på personer du har identifierat. Om du hittar mer än en grupp med bilder som identifierar samma person kan du slå samman grupperna till en.

 1. Markera grupperna med bilder som du vill slå samman.

 2. Kontroll-klicka på en grupp och välj Slå ihop [antalet] personer.

Identifiera och namnge personer i enskilda bilder

 1. Dubbelklicka på en bild så att den öppnas.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Innehåll > Visa ansiktsnamn. Klicka på namnet (eller ”namnlös”) under ett ansikte, skriv in ett namn och tryck på returtangenten (eller välj ett namn som visas medan du skriver).

  • Klicka på info-knappen i verktygsfältet. Klicka på lägg till-knappen , placera cirkeln över ansiktet genom att dra i den om det behövs, klicka på fältet Namn, skriv ett namn och tryck på returtangenten.

   Du kan klicka på lägg till-knappen flera gånger om du vill identifiera flera ansikten i en bild. Du tar bort ett namn som du har lagt till för ett ansikte genom att klicka på ta bort-knappen på personen.

  • Öppna bilden genom att dubbelklicka på den och rulla sedan ned till Personer. Dubbelklicka på bilden under Personer, klicka på Lägg till namn i verktygsfältet och skriv sedan in ett namn i namnfältet (eller välj ett namn som visas medan du skriver). Klicka på knappen Nästa och sedan på Klar.

Om du vill sluta visa ansiktsnamn i bilder väljer du Innehåll > Göm ansiktsnamn.

Sök efter namngivna personer

 • Klicka på sökfältet i verktygsfältet. Skriv namnet på en person som identifierats med Personer och klicka sedan på personens namn i menyn, eller tryck på returtangenten.

  Bilder visar alla bilder som innehåller den personen.

Ta bort alla bilder på en person i albumet Personer

 1. Klicka på Personer i sidofältet.

 2. Gör något av följande:

  • Kontroll-klicka på personen och välj sedan Ta bort denna person. Klicka på Ta bort från albumet Personer

  • Dubbelklicka på personen och rulla sedan ned till Ta bort från albumet Personer.

Bilderna tas bort från albumet Personer, men inte från ditt bibliotek. Om du vill lägga till en person till albumet Personer igen dubbelklickar du på en bild på personen, bläddrar ned till Personer och dubbelklickar på personens bild. Rulla sedan ned och klicka på Lägg till i albumet Personer.

Ta bort en bild från albumet Personer

När du öppnar en grupp med bilder på en person kan du radera enskilda bilder på den personen från biblioteket. De raderade bilderna flyttas till albumet Senast raderade i sidofältet.

 1. Klicka på Personer i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på en person så öppnas bilderna på den personen.

 3. Markera en bild genom att klicka på den och tryck sedan på backstegstangenten.

 4. Klicka på Radera.