macOS High Sierra

Hitta bilder med nyckelord

Nyckelord är taggar eller etiketter som du tilldelar bilder så att du enkelt kan hitta bilder. I Bilder finns ett antal nyckelord redan från början, och du kan lägga till egna. Du kan tilldela nyckelord till bilder i infofönstret eller i nyckelordshanteraren, och du kan tilldela kortkommandon till nyckelorden så att du kan använda dem snabbare.

Öppna Bilder

Söka efter bilder med nyckelord

Du kan söka efter bilder i hela bildbiblioteket med hjälp av sökord.

 1. Klicka i sökfältet i verktygsfältet.

 2. Skriv ett nyckelord i sökfältet.

  Förslag på sökningar visas under sökfältet medan du skriver. Du kan skriva flera ord åtskilda av ett mellanslag om du vill söka efter flera nyckelord. Om du t.ex. skriver ”bondgård kor” visas alla bilder som kopplats till både nyckelordet ”bondgård" och till nyckelordet "kor".

  Du visar alla bilder igen när du är klar med en sökning genom att klicka på Avbryt.

Tips: Du kan även klicka på popupmenyn Visar och välja ett nyckelord.

Lägga till eller ta bort nyckelord i infofönstret

 1. Markera de bilder du vill lägga till nyckelord till.

 2. Klicka på info-knappen i verktygsfältet.

 3. Klicka på fältet Lägg till ett nyckelord (eller fältet där andra nyckelord visas om du redan har lagt till några) i infofönstret. Skriv sedan in ett nyckelord och tryck på returtangenten så läggs det till i bilden.

  Medan du skriver föreslår Bilder nyckelord som du har använt förut. Om du vill radera ett nyckelord markerar du det och trycker på backstegstangenten.

 4. När du är klar stänger du infofönstret.

Lägga till eller ta bort nyckelord i nyckelordshanteraren

Du kan använda nyckelordshanteraren till att tilldela nyckelord till markerade bilder, hantera listan över tillgängliga nyckelord och skapa en ”snabbvalslista” med de nyckelord du använder oftast så att du kan tilldela dem snabbare.

 1. Markera en eller flera bilder.

 2. Välj Fönster > Nyckelordshanterare.

  Fönstret Nyckelordshanterare
 3. Du tilldelar nyckelord till de markerade bilderna genom att klicka på nyckelorden. Om du vill ta bort ett nyckelord från bilderna klickar du på det igen.

 4. Om du vill redigera nyckelordslistan gör du något av följande:

  • Lägg till ett nyckelord i nyckelordslistan: Klicka på Redigera nyckelord, klicka på lägg till-knappen (+) och skriv det nya nyckelordet.

  • Redigera ett nyckelord: Klicka på Redigera nyckelord och klicka på det nyckelord som du vill ändra. Klicka sedan på Byt namn och skriv ändringarna.

  • Radera ett nyckelord från alla dina bilder: Klicka på Redigera nyckelord, markera nyckelordet du vill radera och klicka sedan på raderingsknappen (–).

  • Lägg till eller ändra ett kortkommando för ett nyckelord: Klicka på Redigera nyckelord och markera ett nyckelord. Klicka på Kortkommando och skriv ett kortkommando.

  • Skapa en snabbvalslista med nyckelord: Dra nyckelord till området Snabbgrupp i nyckelordshanteraren.

   Bilder tilldelar varje nyckelord i snabbvalslistan ett kortkommando så att du snabbt kan tilldela nyckelordet till en bild.