macOS High Sierra

Lägga till verktyg och tillägg för redigering i Bilder

Du kan lägga till tillägg (s.k. insticksfiler) och på så sätt få nya redigeringsverktyg i Bilder. Med tillägg från tredje part kan du t.ex. få särskilda filter eller andra bildjusteringsalternativ.

Om du vill redigera med hjälp av ett tillägg från tredje part hämtar du tillägget från App Store och installerar det på datorn. Följ anvisningarna i tillägget. Följ sedan stegen nedan för hur du aktiverar tillägget i Bilder.

Öppna Bilder

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Tillägg.

  2. Klicka på Bildredigering.

  3. Markera kryssrutan bredvid det tillägg du vill använda.

    Nu visas tillägget när du klickar på knappen Tillägg i verktygsfältet för redigering i Bilder.

Du kan använda flera olika tillägg och inbyggda redigeringsverktyg i Bilder samtidigt när du ändrar en bild. När du har redigerat en bild kan du återskapa den till originalet genom att klicka på Återgå till original.