macOS High Sierra

Justera ljus, exponering med mera

Du kan använda justeringsverktygen i Bilder till att enkelt ändra ljuset och färgen i bilder med optimala resultat. Med hjälp av avancerade algoritmer analyserar Bilder din bild och använder rätt blandning av justeringar så att bilden ska se så bra ut som möjligt. Du kan också visa detaljerade reglage som gör att du kan finjustera inställningar som exponering, högdagrar och skuggor, ljusstyrka och kontrast.

Öppna Bilder

Tips: Om du snabbt vill visa justeringsverktygen medan du redigerar trycker du på A. Tryck på A igen när du är klar med ändringarna.

Göra grundläggande justeringar i bilder

 1. Dubbelklicka på en bild och klicka sedan på Redigera i verktygsfältet.

 2. Klicka på Justera i verktygsfältet.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på visningstriangeln bredvid Ljus, Färg eller Svartvit och dra sedan reglaget tills du är nöjd med bildens utseende. Om du vill låta Bilder korrigera bilden automatiskt klickar du på Auto.

   Reglagen Ljus, Färg och Svartvit på panelen Justera. Över varje reglage finns en Auto-knapp.

Tips: Om du vill ta bort ändringarna och återgå till de ursprungliga inställningarna för en särskild justering dubbelklickar du på reglaget för justeringen. När du gör en ändring visas en blå bockmarkering bredvid justeringens namn. Du kan slå på eller stänga av justeringen tillfälligt och se hur den påverkar bilden genom att markera eller avmarkera bockmarkeringen.

Finjustera ljus

Du kan finjustera ljusinställningarna ytterligare för en bild.

 1. Dubbelklicka på en bild och klicka sedan på Redigera i verktygsfältet.

 2. Klicka på Justera i verktygsfältet, klicka sedan på visningstriangeln bredvid Ljus och sedan på visningstriangeln bredvid Alternativ.

 3. Ändra bildens utseende genom att dra i något av reglagen:

  Området Ljus på panelen Justering med reglage för klarhet, exponering, högdagrar, skuggor, ljusstyrka, kontrast och svartpunkt.
  • Klarhet: Använder områdesspecifika justeringar för att göra mörka områden ljusare, dra in markeringar och lägga till kontraster så att gömda detaljer visas och din bild ser fylligare och livligare ut. Justeringen är färgneutral (ingen mättnad används), men det kan se ut som att färgen har ändrats eftersom ljusare bilder med större kontraster verkar livligare.

  • Exponering: Justerar tonerna för hela bilden.

  • Högdagrar: Justerar detaljerna i högdagrar.

  • Skuggor: Justerar detaljerna som visas i skuggor.

  • Ljusstyrka: Justerar ljusstyrkan i bilden.

  • Kontrast: Justerar kontrasten i bilden.

  • Svartpunkt: Ställer in den punkt vid vilken de mörkaste delarna av bilden blir helt svarta utan några detaljer. Genom att ställa in svartpunkten kan kontrasten i en blek bild förbättras.

Tips: Placera pekaren på ett reglage och håll ned alternativtangenten så utökas reglagets värden.

Finjustera färg

Du kan finjustera inställningarna för mättnad, färgkontrast och färgstick för en bild.

 1. Dubbelklicka på en bild och klicka sedan på Redigera i verktygsfältet.

 2. Klicka på Justera i verktygsfältet, klicka sedan på visningstriangeln bredvid Färg och sedan på visningstriangeln bredvid Alternativ.

 3. Ändra bildens utseende genom att dra i något av reglagen:

  Området Färg på panelen Justering med reglage för mättnad, kontrast och färgstick.
  • Mättnad: Justera färgintensiteten för hela bilden.

  • Kontrast: Justera färgkontrasten och hur mycket liknande färger skiljs åt i bilden.

  • Färgstick: Justerar och korrigerar färgstick i bilden.

Finjustera svartvitt

Du kan finjustera intensiteten i toner och grå områden samt ändra bildens kornighet.

 1. Dubbelklicka på en bild och klicka sedan på Redigera i verktygsfältet.

 2. Klicka på Justera i verktygsfältet, klicka sedan på visningstriangeln bredvid Svartvit och sedan på visningstriangeln bredvid Alternativ.

 3. Ändra bildens utseende genom att dra i något av reglagen:

  Området Svartvit på panelen Justering med reglage för intensitet, neutraler, ton och kornighet.
  • Intensitet: Ökar eller minskar intensiteten för tonerna i bilden.

  • Neutraler: Gör grå områden i bilden ljusare eller mörkare.

  • Ton: Justerar bilden för ett utseende med mer eller mindre kontrast

  • Kornighet: Justerar mängden kornighet som visas i bilden.