macOS High Sierra

Visa videoklipp

Du kan visa videoklipp du har importerat till Bilder-biblioteket, och till och med putsa längden på ett klipp om du vill. Du kan också visa videoklipp i slowmotion eller med tidsförskjutning som du har importerat från en iPhone.

Öppna Bilder

Mer information om hur du visar eller redigerar Live Photo-bilder hittar du i Visa Live Photo-bilder och Redigera en Live Photo-bild.

Spela upp ett videoklipp

 1. Dubbelklicka på videoklippet så öppnas det.

  När du håller pekaren på en video visas videoreglagen.

 2. Klicka på uppspelningsknappen .

  Du kan använda videoreglagen till att pausa videoklippet, finjustera ljudet med mera.

  Tips: Visa en video bildruta för bildruta genom att placera pekaren på klippet så att uppspelningsreglagen visas. Klicka sedan på åtgärdsmenyn och välj Visa knappar för att stega genom bildrutor.

  Videoklipp med uppspelningsreglage längst ned.

Putsa ett videoklipp

Du kan putsa ett videoklipp så att bara delar av det spelas upp. Du kan t.ex. få ett klipp att sluta spelas upp vid den punkt där du vill att det ska sluta, istället för att hela klippet spelas upp. När du putsar ett videoklipp raderas inte innehållet. Du kan när som helst återskapa putsat videomaterial.

 1. Dubbelklicka på videoklippet så öppnas det.

 2. Visa uppspelningsreglagen genom att placera pekaren på klippet. Klicka sedan på åtgärdsmenyn och välj Putsa.

 3. Gör klippet kortare genom att dra något av de gula putshandtagen och klicka sedan på Putsa.

  Gula putshandtag i ett videoklipp

  Tips: Om du vill redigera med större precision kan du klicka och hålla på ett putshandtag för att se de enskilda bildrutorna i videon.

  Om du vill ta bort putsningen klickar du på åtgärdsmenyn och väljer Nollställ putsning.

Ändra video med långsam uppspelning

Du kan ändra när hastigheten i video med långsam uppspelning sänks och ökas igen.

 1. Klicka på visningstriangeln bredvid Medietyper i sidofältet och klicka sedan på albumet Långsam i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på ett videoklipp så öppnas det.

 3. Ändra när klippet börjar gå långsammare och när hastigheten ökar igen genom att dra reglagen för långsam uppspelning.

  Reglage för långsam uppspelning i ett videoklipp