macOS High Sierra

Skapa album

Du kan ordna bildbiblioteket genom att skapa album.

Öppna Bilder

Skapa ett album

 1. Gör något av följande:

  • Skapa ett tomt album: Välj Arkiv > Nytt album eller klicka på lägg till-knappen bredvid Mina album i sidofältet och välj sedan Album.

  • Skapa ett nytt album från en grupp med bilder: Markera de bilder du vill ha i det nya albumet och välj Arkiv > Nytt album från markering.

 2. Ange ett namn för det nya albumet i sidofältet och tryck på returtangenten.

Tips: Du kan även markera de bilder du vill ha i ett nytt album, kontroll-klicka på en markerad bild, välja Lägg till i och därefter välja Nytt album.

Lägga till bilder i ett befintligt album

 • Gör något av följande för att lägga till bilder i ett album:

  • Markera de bilder du vill ha med och dra dem sedan till ett album i sidofältet.

  • Markera de bilder du vill ha med, kontroll-klicka på en markerad bild, välj Lägg till i och välj sedan albumet.

  • Markera de bilder du vill ha med och dra sedan miniatyren i markeringsindikatorn högst upp i fönstret till ett album i sidofältet.

   Markeringsindikator som visar att tre bilder har markerats.

Lägga till bilder i ett befintligt album från en mapp i Finder

 • Dra en mapp med bilder från Finder till ett album i sidofältet. Bilder lägger till innehållet i mappen i albumet.

  Om du har markerat alternativet ”Kopiera objekt till Bilder-biblioteket” i Bilder-inställningarna läggs bilderna till i Bilder-biblioteket. Om du vill spara skivutrymme kan du radera bilderna från mappen i Finder.

Ta bort eller ändra ordningen på bilder i ett album

Öppna albumet genom att dubbelklicka på det. Gör sedan något av följande:

 • Sortera bilder efter datum: Välj Innehåll > Sortera och sedan Behåll sorterade efter äldsta först eller Behåll sorterade efter nyaste först.

 • Ändra ordningen på bilder manuellt: Dra bilderna till önskad ordning.

 • Sortera bilder i alfabetisk ordning efter titel: Välj Innehåll > Sortera och sedan Behåll sorterade efter titel.

 • Ta bort bilder från ett album: Markera bilderna och tryck sedan på backstegstangenten. Du kan också välja Bilder > Ta bort [antal] bilder från album.

  Bilderna tas endast bort från detta album, inte från övriga album i bildbiblioteket. Om du av misstag tar bort en bild ur ett album kan du återskapa den genom att välja Redigera > Ångra.

  Obs! Du kan inte radera bilder från ett smart album eller album som har skapats åt dig, t.ex. Videor eller Bildserier. Bilderna läggs automatiskt till i dessa album baserat på sökvillkoren för albumet. Du kan radera markerade bilder från hela biblioteket och iCloud-bildbiblioteket genom att trycka på kommando-backstegstangenten.

Ta bort eller ändra ordningen på album

Klicka på Mina album i sidofältet och gör sedan något av följande:

 • Slå ihop bilder i ett album och ett annat album: Dra ett album till ett annat album.

 • Slå ihop två album till en mapp: Alternativ-dra ett album till ett annat album.

 • Sortera album efter datum: Välj Innehåll > Sortera och sedan Efter äldsta först eller Efter nyaste först.

 • Ändra ordningen på album manuellt: Dra albumen till önskad ordning.

 • Sortera album i alfabetisk ordning efter titel: Välj Innehåll > Sortera och sedan Efter namn.

 • Ta bort ett album: Kontroll-klicka på albumet och välj Radera album. Klicka sedan på Radera.

  Albumet tas bort från biblioteket och iCloud-bildbiblioteket. Objekten i albumet tas inte bort utan är kvar i bildbiblioteket. Om du av misstag tar bort ett album kan du återskapa det genom att välja Redigera > Ångra Radera album.

Tips: Du kan också sortera projekt efter namn eller datum då de skapades och sortera objekt i sidofältet. Du kan inte sortera objekt i ett ögonblick.

Välja en referensbild för ett album

Du kan välja referensbild för ett album – en bild som representerar albumet i Bilder-fönstret.

 1. Öppna ett album genom att dubbelklicka på det, och markera sedan den bild du vill använda som referensbild.

 2. Välj Bild > Gör till referensbild.