macOS High Sierra

Importera bilder från en kamera eller telefon

Du kan ansluta en kamera, iOS-enhet eller annan mobil enhet till datorn och importera dina bilder till programmet Bilder.

Du kan också importera bilder från en kameras minneskort. Om du vill veta hur du gör det läser du Importera bilder från hårddiskar, CD-skivor, DVD-skivor och kort.

Öppna Bilder

Importera bilder från en kamera eller iOS-enhet

 1. Anslut en kamera, iPad, iPhone eller någon annan iOS-enhet till datorn.

 2. Kontrollera att kameran eller enheten är påslagen och att kameran är inställd på rätt läge för bildimport.

  Om du vill veta mer om vilket läge du bör välja läser du anvisningarna som hör till kameran. Om kameran har ett viloläge kontrollerar du att det är avstängt eller inställt på så pass lång tid att bilderna hinner överföras.

 3. Öppna Bilder (om det inte redan är öppet) och klicka sedan på enheten under Enheter i sidofältet.

  Obs! Enheter visas endast i sidofältet när en kamera eller lagringsenhet är ansluten.

  Bilder på enheten som du redan har importerat visas högst upp, nya bilder visas längst ned. Högst upp i mitten finns popupmenyn Importera till. Knappen Importera alla nya bilder sitter i det övre högre hörnet.

  Bilder visar alla bilder och videor på enheten.

  Tips: Markera kryssrutan Öppna bilder om du vill att Bilder ska öppnas varje gång du ansluter enheten.

 4. Markera kryssrutan Radera objekt om du vill ta bort bilder från kameran efter att du har importerat dem. Det här alternativet visas inte för alla kameror.

 5. Gör något av följande för att ställa in plats för import av bilderna:

  • Importera till befintligt album: Klicka på popupmenyn Importera till och välj det album du vill använda från listan.

  • Importera till nytt album: Klicka på popupmenyn Importera till, välj Nytt album, ange ett namn på albumet och klicka sedan på OK.

  • Importera till Bilder-biblioteket utan att ange något särskilt album: Klicka på popupmenyn Importera till och välj sedan Bibliotek.

 6. Gör något av följande:

  • Importera alla nya bilder: Klicka på Importera alla nya bilder.

  • Importera valda bilder: Klicka på bilderna du vill importera och sedan på Importera markerade.

 7. Om ett meddelande visas med frågan om du vill radera eller behålla bilderna på kameran efter importen klickar du på Radera objekt om du vill ta bort bilderna, eller på Behåll objekt om du vill behålla dem i kameran.

  Bilder importerar bilderna. Om du vill avbryta importen klickar du på Avbryt import.

 8. När alla bilder har importerats kopplar du från kameran eller enheten från datorn.

Om du inte importerade bilderna till ett album visas de i albumet Importer i sidofältet. De visas även bland de andra ögonblicken och samlingarna i ditt Bilder-bibliotek. Om du vill bläddra bland bilderna klickar du på Bilder i sidofältet.

Om du har bilder som tagits med en analog kamera kan du importera dem till Bilder genom att konvertera dem till digitalfiler (med hjälp av programmet Bildinsamling och en hemskanner). När du har importerat digitalfilerna till Bilder kan du redigera dem och lägga till dem i album och projekt, precis som med andra digitalbilder. I programmet Bildinsamling kan du också ställa in att Bilder ska öppnas automatiskt när du ansluter kameran. Läs mer i Skanna en bild och Överföra bilder.

Tips: Du kan ändra datum och klockslag för skannade bilder i Bilder. Det gör du genom att markera bilden och välja Bild > Justera datum och tid.

Importera från en mobiltelefon från en annan tillverkare

Om du använder en mobiltelefon från en annan tillverkare kan det gå att ansluta enheten till datorn med en USB-kabel, och sedan kopiera bilder från telefonen till Bilder på samma sätt som från en extern lagringsenhet.

Obs! Vissa telefoner från andra tillverkare kan ansluta till en dator via Bluetooth (trådlöst). Använd programmet Bluetooth Filöverföring till att importera bilder via Bluetooth. Mer information finns i Apple-supportartikeln Överföra filer mellan en Mac-dator och Bluetooth-enheter.

 1. Anslut telefonen till datorn.

 2. Dra bilderna till datorns inbyggda hårddisk.

 3. Gör något av följande:

  • Dra filer eller mappar från Finder till Bilder-fönstret.

  • Dra filer eller mappar från Finder till symbolen för Bilder i Dock.

  • Välj Arkiv > Importera i Bilder. Markera bilderna eller mappen du vill importera och klicka på Granska för import. Om du har markerat flera bilder eller videor markerar du de bilder eller videor du vill importera och klickar på Importera [antal] markerade eller Importera alla.

   Viktigt: Mata inte ut en enhet medan bilderna importeras.