macOS High Sierra

Reparera biblioteket om det finns problem

Om problem uppstår med bilder i ett bibliotek kan du låta Bilder försöka reparera det. Om problemen kvarstår kan du också återskapa biblioteket från en Time Machine-säkerhetskopia.

Viktigt: Du bör säkerhetskopiera bildbiblioteket innan du reparerar det.

  1. Om Bilder är öppet väljer du Bilder > Avsluta Bilder.

  2. Tryck på alternativ-kommandotangenten och dubbelklicka på symbolen för Bilder i mappen Program (eller klicka på symbolen för Bilder i Dock).

    Fönstret Reparera bibliotek öppnas.

  3. Bygg om bildbiblioteket genom att klicka på Reparera.

Om du vill veta hur du återskapar bilder från iCloud-bildbiblioteket läser du Återskapa raderade objekt.