macOS High Sierra

Lägga till, ta bort och redigera bilder i ett delat album

Du kan lägga till, ta bort och uppdatera bilder och videoklipp i ett album som du har delat.

Öppna Bilder

Lägga till bilder, videoklipp och Live Photo-bilder i ett delat album

 1. Klicka på ett delat album under Delat i sidofältet.

 2. Klicka på Lägg till bilder och videor.

 3. Markera de bilder, videoklipp och Live Photo-bilder som du vill använda och klicka på Lägg till.

Prenumeranter på ditt delade album kan spela upp videon i Live Photo-bilderna. Information om hur du delar Live Photo-bilder som endast stillbilder finns i nästa stycke.

Lägga till bilder, videoklipp och Live Photo-bilder i ett delat album från ett ögonblick eller en samling

 1. Markera de bilder, videoklipp eller Live Photo-bilder som du vill använda.

 2. Klicka på delningsknappen i verktygsfältet och välj iCloud-bilddelning.

 3. Gör något av följande:

  • Lägg till en kommentar: Skriv en kommentar i kommentarsrutan.

  • Dela Live Photo-bilder: Markera kryssrutan Live Photo om du vill tillåta åskådare att spela upp en Live Photo-bild. Avmarkera kryssrutan Live Photo om du vill dela Live Photo-bilden som en stillbild.

  • Lägg till de markerade bilderna i ett delat album: Klicka på namnet på ett delat album.

  • Lägg till de markerade bilderna i ett nytt delat album: Klicka på Nytt delat album, skriv in ett namn på albumet, klicka på plusknappen och bjud in andra så att de kan se det delade albumet. Skriv sedan en kommentar om du vill och klicka på Skapa.

Ta bort bilder och videoklipp från ett delat album

 1. Klicka på ett delat album under Delat i sidofältet.

 2. Markera objekten som du vill ta bort, tryck på backstegstangenten och klicka sedan på Radera.

Bilder tar bort objekten från det delade albumet, men lämnar originalobjekten i biblioteket.

Viktigt: Om du raderar bilder eller videor som andra har lagt till i det delade albumet finns inga kopior av dem kvar i biblioteket. Om du vill behålla dessa objekt måste du hämta dem från det delade albumet innan du raderar dem.

Redigera en bild i ett album som delas av någon annan

Om du vill redigera en bild eller video i ett album som någon annan delar med dig måste du först importera bilden till ditt bibliotek. Du kan sedan redigera den på samma sätt som andra bilder. De redigeringar du gör på bilden i ditt bibliotek ändrar inte originalbilden i det delade albumet.

 1. Klicka på ett delat album under Delat i sidofältet.

 2. Navigera till bilden du vill redigera, dubbelklicka på den och klicka sedan på Redigera.

 3. Klicka på Importera.

 4. Klicka på Redigera.

 5. Gör dina ändringar i bilden.

 6. Klicka på Klar.

Din redigerade bild visas i albumet Importer och i ett ögonblick i Bilder-vyn. Om du vill flytta den redigerade bilden till ett annat album markerar du den och väljer Bild > Lägg till i. Skapa sedan ett nytt album eller placera bilden i ett befintligt. Om du vill lägga till den redigerade bilden i det delade albumet igen klickar du på Delade i verktygsfältet. Öppna sedan det delade albumet och klicka på Lägg till bilder och videor.