macOS High Sierra

Redigera en Live Photo-bild

Redigeringar som görs av en Live Photo-bild används på både stillbilden och videon i Live Photo-bilden (förutom verktygen för retuschering, röda ögon och märkning som endast redigerar stillbilden). Du kan putsa längden på videon, slå på eller stänga av ljudet, ändra stillbilden (referensbilden) som visas för Live Photo-bilden och få bilden att loopa, studsa och simulera en lång exponering.

Öppna Bilder

 1. Dubbelklicka på en Live Photo-bild och klicka sedan på Redigera i verktygsfältet.

 2. Använd redigeringsverktygen till att göra ändringar.

 3. Om du vill ändra uppspelningen av Live Photo-bilden klickar du på Justera i verktygsfältet och gör sedan något av följande:

  En Live Photo-bild i redigeringsvyn med ett reglage under som visar bildens kanter. Live Photo-knappen och högtalarknappen sitter till vänster om reglaget, till höger finns en popupmeny som du kan använda till att lägga till en loopeffekt, studseffekt eller lång exponeringseffekt.
  • Putsa videons längd: Dra reglagets ändar om du vill ändra var videon börjar och slutar.

  • Slå på och stäng av ljudet: Klicka på högtalarknappen.

  • Välj en videoruta som referensbild: Dra reglaget till önskad ruta, klicka sedan på Gör till referensbild.

  • Få Live Photo-bilden att loopa, studsa eller simulera en lång exponering: Klicka på popupmenyn Live och välj den effekt du vill använda.

  • Konvertera Live Photo-bilden till en stillbild: Klicka på Live Photo-knappen längst ned i fönstret.

När du har redigerat en Live Photo-bild kan du återskapa den till originalet genom att klicka på Återgå till original.