macOS High Sierra

Radera bilder eller återställa raderade bilder

Du kan radera markerade bilder och videor från biblioteket.

Öppna Bilder

När du raderar objekt placeras de i albumet Senast raderade och finns kvar där i det antal dagar som visas innan de raderas permanent. Du kan återskapa objekt innan den tiden har gått ut. Om du har aktiverat iCloud-bildbibliotek kan du återskapa bilder och videor från iCloud under 30 dagar. Sedan tas de bort från iCloud och datorn. Om du inte använder iCloud-bildbibliotek tas de raderade bilderna endast bort från datorn. Du kan också radera bilder manuellt från albumet Senast raderade om du vill ta bort dem från datorn och iCloud-bildbiblioteket med en gång.

Radera bilder eller videor

Gör något av följande:

  • Radera en bild från ett album men inte från biblioteket: Markera objekten som du vill radera och tryck på backstegstangenten.

  • Radera en bild från ett smart album (t.ex. Senaste import, Favoriter eller Videor): Markera objekten som du vill radera och tryck på kommando-backstegstangenten. De markerade bilderna raderas från biblioteket och läggs i albumet Senast raderade.

  • Radera en bild från ett ögonblick (placeras i albumet Senast raderade): Markera objekten som du vill radera, tryck på backstegstangenten och klicka sedan på Radera.

  • Radera en bild och ta sedan bort den från albumet Senast raderade: Markera objekten som du vill radera och tryck på kommando-backstegstangenten. Öppna albumet Senast raderade. Markera objekten som du vill ta bort permanent, klicka på Radera och sedan OK.

Återskapa nyligen raderade objekt

Raderade objekt ligger kvar i albumet Senast raderade i det antal dagar som visas, och raderas sedan permanent. Du kan visa nyligen raderade objekt och återskapa dem till Bilder-biblioteket.

  1. Klicka på Senast raderade under Album i sidofältet.

  2. Markera de bilder som du vill återskapa.

  3. Klicka på Återskapa.

Om du använder Time Machine till att säkerhetskopiera datorn kan det vara möjligt att återskapa objekt efter att du raderat dem permanent från datorn eller iCloud.

Mer information om Time Machine finns i Återskapa ett Bilder-bibliotek från en Time Machine-säkerhetskopia.