macOS High Sierra

Redigeringsgrunder

Du kan använda redigeringsverktygen i Bilder till att göra enkla ändringar för bilderna, som att rotera eller beskära dem.

En bild i redigeringsvy med redigeringsverktygen till höger.

När du ändrar en bild sparar Bilder originalet så att du alltid kan ångra ändringarna och återgå till det ursprungliga utseendet.

De ändringar du gör för en bild visas överallt där bilden visas i biblioteket – i alla album, projekt osv. Om du vill ge en bild ett unikt utseende som bara visas i en enda version av bilden duplicerar du den först och arbetar med kopian.

Öppna Bilder

Redigera en bild

 1. Du öppnar en bild eller video som du vill redigera genom att göra något av följande:

  • Dubbelklicka på en bildminiatyr och klicka sedan på Redigera i verktygsfältet.

  • Markera en bildminiatyr och tryck på returtangenten.

  • Markera en miniatyrbild och välj Bild > Visa redigeringsverktyg.

 2. Gör något av följande när du redigerar en bild:

  Redigeringsverktygsfältet med knappar för att visa alternativ för justering, filter och beskärning
  • Zooma in eller ut i en bild: Klicka eller dra i zoomreglaget.

  • Gör justeringar: Klicka på Justera för att visa justeringsverktygen. Mer information om att göra justeringar finns i Justera ljus, exponering med mera.

  • Använda filter: Klicka på Filter om du vill visa filter som du kan använda till att ändra bildens utseende. Mer information om att använda filter finns i Använda ett filter till att ändra utseendet på en bild.

  • Beskär bilden: Klicka på Beskär om du vill visa alternativen för att beskära en bild. Läs mer om beskärning i Beskära och räta upp bilder.

  • Rotera en bild: Klicka på roteringsknappen i verktygsfältet om du vill rotera bilden motsols. Alternativ-klicka på knappen om du vill rotera bilden medsols.

  • Förbättra en bild automatiskt: Klicka på justeringsknappen om du vill att bildens färg och kontrast ska justeras automatiskt. Om du vill ta bort ändringarna trycker du på kommando-Z eller klickar på Återgå till original.

 3. När du är klar med ändringarna klickar du på Klar eller trycker på returtangenten.

När du redigerar en bild kan du trycka på piltangenterna för att bläddra till andra bilder.

Duplicera en bild

Du kan skapa olika versioner av en bild genom att duplicera den och arbeta med kopian.

 1. Markera bilden som ska kopieras.

 2. Välj Bilder > Duplicera [antal] bilder (eller tryck på kommando-D).

  När du duplicerar en Live Photo-bild kan du välja att ta med videodelen genom att klicka på Duplicera, eller bara stillbilden genom att klicka på Duplicera som stillbild.

Jämföra bilder före och efter ändringar

Medan du redigerar en bild kan du jämföra den redigerade versionen med originalet.

 1. Dubbelklicka på en bild så att den öppnas och klicka sedan på Redigera i verktygsfältet.

 2. Klicka och håll på knappen Utan justeringar eller håll M-tangenten nedtryckt om du vill visa originalbilden. Släpp knappen eller M-tangenten så visas den redigerade bilden.

  Knappen Utan justeringar bredvid reglagen i det övre vänstra hörnet av fönstret.

Kopiera och klistra in justeringar

När du har justerat en bild kan du kopiera de justeringar du gjort och klistra in dem på andra bilder. Det går bara att klistra in justeringar på en bild i taget.

Obs! Du kan inte kopiera och klistra in inställningarna från retuscheringsverktyget, verktyget för röda ögon, verktyget för beskärning eller tillägg från tredje part.

 1. Dubbelklicka på en bild du har gjort ändringar på. Klicka sedan på Redigera i verktygsfältet.

 2. Välj Bild > Kopiera justeringar.

 3. Dubbelklicka på bilden som du vill använda justeringarna på och klicka sedan på Redigera.

 4. Välj Bild > Klistra in justeringar.

Tips: Du kan också kontroll-klicka på en bild och välja Kopiera justeringar eller Klistra in justeringar.

Ångra ändringar i en bild

Du kan snabbt ångra ändringar du inte gillar. Om du vill kassera alla ändringar du gjort för en bild och börja om från början kan du återställa bilden till den ursprungliga versionen.

 • Ångra den senaste ändringen: Välj Redigera > Ångra eller tryck på kommando-Z.

 • Ångra alla ändringar eller återgå till originalbilden: Gör något av följande:

  • Klicka på Återgå till original medan du redigerar bilden.

   Knappen Återgå till original nära det övre vänstra hörnet i Bilder-fönstret.
  • Markera bilden och välj Bild > Återgå till original.

 • Ångra alla justeringar medan du redigerar med panelen Justera framme: Klicka på Återställ justeringar.