macOS High Sierra

Systembildbiblioteket i översikt

Första gången du använder Bilder skapar du ett nytt bibliotek eller väljer ett bibliotek som du vill använda. Det biblioteket blir automatiskt ditt systembildbibliotek. Även om du kan ha flera bildbibliotek i Bilder är systembildbiblioteket det enda som har åtkomst till iCloud-tjänster, inklusive iCloud-bildbibliotek, iCloud-bilddelning och Min bildström. Dessutom kan vissa Apple-program och program från andra tillverkare också komma åt systembildbiblioteket via mediebläddraren.

Som förval lagras systembildbiblioteket i mappen Bilder på datorn, men du kan flytta det till en annan plats på datorn eller lagra det på en extern lagringsenhet.

VARNING: Om ett Bilder-bibliotek finns på en extern enhet ska du inte säkerhetskopiera enheten med Time Machine. Behörigheterna för ditt Bilder-bibliotek kan stå i konflikt med behörigheterna för Time Machine-säkerhetskopian.

Om du vill kan du skapa ytterligare bibliotek och lagra dem var du vill på datorn eller på en extern lagringsenhet. Tänk dock på följande:

  • Det går bara att arbeta med bilderna i ett bibliotek i taget. Om du vill arbeta med bilder i ett annat bibliotek måste du byta till det biblioteket.

  • Om du byter till ett annat bibliotek än systembildbiblioteket visas de ändringar du gör inte i iCloud-bildbibliotek, eftersom iCloud-bildbibliotek bara synkroniserar ändringar från systembildbiblioteket. Om du skapar andra bibliotek bör du se till att säkerhetskopiera dem med Time Machine.

  • Du kan byta till ett annat bibliotek och ange att det ska vara systembildbibliotek. Om du anger ett nytt systembildbibliotek måste du slå på iCloud-tjänster i Bilder-inställningarna igen. När du slår på iCloud-bildbibliotek efter att ha angett ett nytt systembildbibliotek kommer bilderna som är lagrade på iCloud att slås ihop med de som finns i det nya systembildbiblioteket. När innehållet från det nya systembildbiblioteket har överförts till iCloud går det inte att splittra biblioteken igen, så tänk dig för noga innan du byter systembildbibliotek.

Som förval lagras alla de filer du importerar till Bilder i det aktuella bildbiblioteket. Om du vill kan du ställa in att Bilder ska lämna de filer du importerar på deras ursprungliga platser (t.ex. på en lagringsenhet) och inte placera dem i biblioteket. Mer information finns i Ändra var Bilder lagrar dina filer.

VARNING: Ändra inte innehållet i ett bibliotek i Finder. Genom att inte göra det undviker du att radera eller skada ett Bilder-bibliotek av misstag.

Öppna Bilder