macOS High Sierra

Ändra var Bilder lagrar dina filer

När du importerar bilder och videor till Bilder kopieras de till och lagras i Bilder-biblioteket. Om du hellre vill det kan du lagra bilder och videor utanför Bilder-biblioteket (t.ex. i en mapp på datorn eller på en extern hårddisk) och fortfarande visa dem i Bilder. Filer som lagras utanför biblioteket kallas för refererade filer. Mer information om refererade filer finns i Var finns mina bilder?

Refererade filer överförs inte till och lagras inte automatiskt i iCloud-bildbiblioteket, och de säkerhetskopieras inte tillsammans med resten av dina filer när du säkerhetskopierar bildbiblioteket – du måste säkerhetskopiera dem manuellt. Om du inte vill behöva säkerhetskopiera refererade filer manuellt kan du flytta filerna till eller samla ihop dem i biblioteket.

Öppna Bilder

Lagra importerade filer utanför Bilder-biblioteket

  1. Välj Bilder > Inställningar och klicka på Allmänt.

  2. Avmarkera kryssrutan Kopiera objekt till Bilder-biblioteket.

    När du sedan importerar bilder eller video lämnar Bilder filerna på deras ursprungliga platser och ansluter till dem som refererade filer.

Kopiera refererade filer till ett Bilder-bibliotek

Du kan kopiera refererade filer till bildbiblioteket så att de blir enklare att säkerhetskopiera och automatiskt överförs till iCloud-bildbiblioteket.

  1. Markera de filer du vill flytta till bildbiblioteket.

  2. Välj Arkiv > Samla ihop.

  3. Klicka på Kopiera.